Ir al contenido

Ir al índice

 KJOAʼMIYA 49

Jngo reina xi tsʼen koan kjoañʼai tsakʼaile

Jngo reina xi tsʼen koan kjoañʼai tsakʼaile

Je rey Acab, yaa tjen ventanale kiskotsennile nangi xka̱totseele je Nabot. Mele tsʼe koa̱n nangi jebi kʼoa koanmele nga tsakatse. Tonga je Nabot likui tsakaténale nga̱ kʼoatso kjoatéxomale Jeobá nga tsín koa̱n sa̱téna nangi xi batío chjotajchínga. A kisasenle Acab nga kʼoakisʼin je Nabot. Mai. Nʼio koanjtile, saʼnda tsín tikitjoni ya kuartole kʼoa tsín titsakjenni.

Je xi chjoónle koan Acab jéní Jezabel, jngo reina xi tsʼen koan, i kitsole: “Jiní xi rey sʼin tijnalai Israel, koaan sʼe̱li tojmeni xi meli. An xi ʼbeña josʼian nga tsi katama nangi jebi”. Xon kisikasénle je xi chjotajchínga sʼin tjío. Kʼoatsakʼé je xo̱n nga kʼoakatatso je chjota nga Niná tínchja̱ʼaonle Nabot ánni nga la̱jao̱ katanikʼiensíni. Je xi chjotajchínga sʼin tjío kʼoakisʼin. Xijekoan, je Jezabel i kitsole Acab: “Jekijnakʼien Nabot. Jekoa̱n chjoai nangile”.

Je Jezabel nkjín chjota xi Jeobá tsjoake kisikʼien, ali tsa tojejin Nabot. Chjoón jebi, niná ndiso tsakʼétsʼoale kʼoa kui xi chʼaotjín kʼoakisʼin. Tonga je Jeobá kuenta kisʼin ngayeje. Jméni xi kisikao Jeobá je Jezabel.

Kʼianga jekʼien Acab, jé tile xi Jehoram tsakʼin tsakatéxoma. Je Jeobá jngo chjota xi Jehú tsakʼin kisikasén nga kitsjoale kjoañʼai je Jezabel kao familiale.

Je Jehú tsakʼejnayale karretale kʼoa ki ya Jezreel, jñani tíjna Jezabel. Je Jehoram kʼoati tsakʼejnayale karretale nga kikjákao Jehú, kitsole: “A nyʼán tiyokoaa xíngiaa”. Je Jehú kitso: “Jósʼin nyʼán kuiyokaoñá xíngiaa kʼianga tosi tonda kui kʼoatísʼín xi chʼaotjín je Jezabel na̱li”. Je Jehoram kisikʼótin karretale nga koaini tsakai, tonga je Jehú jngo flecha tsakasénle kʼoa kʼieen.

 Xijekoan, je Jehú ki ya jña tíjna Jezabel. Je Jezabel kisʼejinle nga Jehú kuicho, kisikʼi nkjaín, tsakʼéndaa ntsja̱jko̱ kʼoa yaa kiskoyale jña tíjna ventana ya sonngʼani. Nga kicho Jehú, je Jezabel toʼéntsʼen kisitiʼndani. Je Jehú i kitsole je choʼnda xi ya tjíokao Jezabel: “Tichonjenngio”. Kʼoa je choʼnda kitsotsjá Jezabel, kiskajenngi kʼoa kʼieen.

Xijekoan, je Jehú kisikʼien xtile Acab xi 70 mani kʼoa tsakjaʼáxin je Baal nga tsín tije katasʼetsʼoanile. Tojosʼin kaʼyaa, je Jeobá be ngayeje kʼoa chan tsjoále kjoañʼai je xi chʼao sʼín.

“Jmeni xi kao kjoaxkaiʼa tjoéni nga títjon, alikui kjoanichikontʼain tjenkao nga maskanni” (Proverbios 20:21).