Ir al contenido

Ir al índice

 KJOAʼMIYA 13

Je Timoteo tsakasenkao je chjota

Je Timoteo tsakasenkao je chjota

Kʼianga sʼa xti je Timoteo nʼio tsjoa kisʼele kʼianga tsakasenkao xi kjaʼaí. Nʼio nkjín ʼnde tsakʼamje nga tsakasenkao chjota. Nʼio tsjoa kisʼele jmeni xi kisʼin. A meli nga kʼoeyanajmíle xi tʼatsʼe Timoteo...

Je male kao majchále Timoteo kui tʼatsʼe Jeobá tsakjákaoni

Je Timoteo yaa koanjchínga ya naxinandá xi Listra ʼmi. Eunice tsakʼin je male, kʼoa Loida tsakʼin je majchále. Saʼnda nga sʼa ʼndíkji je Timoteo, je male kao majchále ñaki tʼatsʼe Jeobá tsakjákaoni. Kʼoa kuinga koanmesínile tsakasenkao je chjota nga katabe xi tʼatsʼe Jeobá saʼnda nga sʼa ʼndíkji.

Kʼianga jekoanjchínga je Timoteo, je Pablo i kitsole: “Xin naxinandá tifixinyasoan, a meli kʼuínkaonái”. Nga kʼoatsakʼinle Timoteo nʼio tsjoa koanle kʼoa i kitso: “Jaon,  mená kjuía”. Koanmele nga tsakasenkao je chjota.

Je Timoteo yaa tsakʼamjekao je Pablo ya Tesalónica, jngo naxinandá xi ya nchja̱ni Grecia. Kʼianga kicho ʼnde jebi, tse kini ndso̱ko̱ kʼoa chitso kikao nga jekoan. Kʼianga kicho ʼnde jebi, nʼio nkjín chjota tsakinyakao nga tsabe xi tʼatsʼe Jeobá. Tonga nkjín chjota xi nʼio koanjtile kʼoa mele nga tjín xi sikao. Kʼoa kuinga xin ʼnde kikakóyasíni je Pablo kao Timoteo.

Je Timoteo nʼio tsjoa kisʼele

Kʼianga jeki sá, je Pablo kʼoakitsole je Timoteo nga ijngokʼa katafi ya Tesalónica. Je Pablo kui xi koanmele nga skoe̱ josʼin tjíoni je ndsʼe̱. Tonga ya Tesalónica, tjíokʼa chjota xi totaon tsabe je chjotale Cristo. Je Timoteo kjoanʼiojin koanchjénle nga ki ijngokʼa ʼnde jebi. Jméni xi kisʼin je Timoteo. Kiní nga̱ mele skoe̱ josʼin tjíoni je ndsʼe̱. Kʼoa kʼianga jaʼaini, nʼio nda tso én xi kichokaole Pablo. Je ndsʼee xi ya tjío Tesalónica nʼio nda tjíosíxále je Jeobá.

Je Timoteo kao Pablo nkjín nó nga kʼoasʼin ñatje̱n kisixále je Jeobá. Ñandia i̱ kitso je Pablo xi tʼatsʼe Timoteo: “Jé sikasén je Timoteo nga katabasenkao je ndsʼee, tsínsa ijngo xi kʼoasʼín joni tsa je. Nʼio tsjoake je Jeobá kʼoa kʼoati tsjoake je chjota”.

Kʼoati tsjoachai tsanda ji je chjota, a tsí jaon. A meli kuisenkoai nga katabe xi tʼatsʼe Jeobá... Kʼiatsa kʼoasʼiain nʼio tsjoa sʼe̱li, jokji tsjoa kisʼele je Timoteo.