Ir al contenido

Ir al índice

 KJOAʼMIYA XI MAJNGOKAO

Kʼiáni nga tjínnele kʼoejtsa jko̱ je chjoón kʼoa ánni

Kʼiáni nga tjínnele kʼoejtsa jko̱ je chjoón kʼoa ánni

Je pastro Pablo kʼoakitso nga sakʼoa tjínnele kʼoejtsa jko̱ je chjoón kʼianga kʼoasʼin xá xi tsʼe Jeobá. Kʼiáni nga kʼoasʼin kʼoa ánni. Yala chótʼayajiaan én xi kiski je pastro Pablo ya 1 Corintios 11:3-16 ánni nga skoe̱síni je chjoón kʼiani nga tjínnele kʼoejtsa jko̱ kʼoa koako nga bexkón Niná. Jan koya tjínni xi kuenta sʼin je chjoón. Xi títjon, kʼiáni nga tjínnele kʼoejtsa jko̱. Xi majaoni, jñáni nga tjínnele kʼoasʼin. Kʼoa xi majanni, ánni nga kʼoasʼinsíni.

Kʼiáni. Je pastro Pablo jao koya síkʼaxki̱: kʼiatsa kʼoetsʼoa kʼoa tsa tʼatsʼe Niná kuinchja̱ya (bersíkulo 4, 5). Jngo koya josʼin ʼyaxkoán je Jeobá kʼiaa nga bʼetsʼoalee. Kʼoa jósʼin nokjoayaa xi tʼatsʼe Niná ndʼaibi: kʼiaa nga bakoyalee Biblia chjota. A kui xi kitsonile pastro Pablo nga tjínnele kʼoejtsantsjai jko̱ je tichjaa kʼianga bʼétsʼoa kʼoa nga Biblia bakóya. Mai. Kui xi kuenta sʼin jñáni nga tíbʼétsʼoa kʼoa tíbakóya.

Jñáni. Je pastro Pablo jao koya síkʼaxki̱: ya yaniʼya kʼoa kao ya jinjtín. I kitso: “Je xʼin ngʼajko̱le chjoónle [...]. Tonga toʼyani chjoón xi bʼétsʼoa axo nchja̱ya tʼatsʼe Niná, tsa tsín bʼéjtsa jko̱, sísoale jko̱” (bersíkulo 3, 5). Ya yaniʼya, je Jeobá jé xʼin xi ngʼajko̱ kisikʼéjnale je chjoón. Jméni xi koa̱n kʼiatsa je chjoón kui kʼoasʼin je xá xi kjinele xʼinle. Tsa tsín koakole kjoaxkóntokon xʼinle kjoasoa sikʼéjnajin. Tobʼelañá, tsa jngola tichjaa xi Biblia tíbakóyale jngo chjota kʼoa ya tíjnabasen je xʼinle tjínnele skoe̱xkón, nga̱ je séjnatítjonle, kʼoa kuinga  kʼoejtsasíni jko̱. Ni tíkotʼaya kʼoa ni tsín tíkotʼaya xʼinle jé ngʼajko̱ tíjna ya yaniʼya. * Kʼoa jósʼin je tichjaa kʼiatsa ya kʼoetsʼoa ngixko̱n jngo tiʼndíle xi jekiskanisʼenngindá yaole. Ninga tsínlani je tiʼndí xi ngʼajko̱ tíjnale ya yaniʼya kʼoati tjínnele kʼoejtsa jko̱. Ánni. Kuinga tíbexkón je xá xi bʼaile ya jinjtín je xi xʼin xi jekiskanisʼenngindá yaole.

Xijekoan, je pastro Pablo kui kinchja̱ni tʼatsʼe jinjtín kʼianga kitso: “Tsa jngo xi mele nga tokjaʼaí kuitso, katabe nga jinjin likui kjaʼaísʼin nganajin, nijejin naxinandále Niná” (bersíkulo 16). Je Jeobá jé ndsʼee xi jekiskanisʼenngindá yaole síkinyátítjonle naxinandále (1 Timoteo 2:11-14; Hebreos 13:17). Kuinga tojésíni xi xʼin xi ma bʼaile xá nga chjotajchínga sʼin batio kʼoa nga siervo ministerial ma ánni nga je síkuindasíni naxinandále Niná (Hechos 20:28). Tonga sakʼoaa machjén nga jngo tichjaa kʼoasʼin xá xi je bʼakaole jngo ndsʼee kʼoa tjínnele kʼoejtsa jko̱. Tobʼelañá, tsakui nichxin je koandiaa je kjoajtín xi sʼejna nga mangínkʼinyasoán je Énle Niná nga̱ tsín jngo ndsʼee xi jekiskanisʼenngindá yaole. Kjoajtín jebi kʼoati ya majngokao je kjoajtín xi satíoná ya jña chotʼayá, kʼoa tjínnele jngo ndsʼee koandiaa tsakai. Kʼoa kʼoati tjínnele kʼoejtsa jko̱ kʼiatsa jngo chjota jetítsoyale Biblia kʼoa jngo ndsʼee xi jekiskanisʼenngindá yaole tjenkao. *

Tonga kʼoati tjín jñani tsín machjénle nga kʼoejtsa jko̱ jngo tichjaa nga kʼoasʼin xá xi tsʼe Niná. Tobʼelañá, nga tsjoá énle ya kjoajtínná, nga koaikakóyason xki̱ ndʼia xki̱ ndʼia ninga ya tjenkao je xʼinle kʼoa tsa jngo ndsʼee xi jekiskanisʼenngindá yaole. Kʼoati tsín machjén nga kʼoejtsa jko̱ kʼianga koakoyale Énle Niná je xtile xi kje fisʼenngindájin kʼoa nga kʼoetsʼoa kao je. Tonga jósʼin tsa jao tjínle. Machjénní nga ngisa nda skótʼayason jme xi jao tíbʼé kon. * Tonga tsa tojo tsín sʼejngo kon,  alijme xi tjínle tsa kʼoejtsa jko̱ josʼin tjíjtsale jko̱ je tichjaa xi faʼaitʼa ibi.

Ánni. Ya bersíkulo 10 jao koya bakóyaná anni nga sitjosonsíni kjoatéxoma jebi je tichjaa, itso: “Je chjoón tjínnenile nga kʼoejtsa jko̱, joni jngo choa̱ xi tsʼe kjoatéxoma. Tjínnenile nga kʼoasʼin xi tʼatsʼe je ánkje”. Xi títjon kuinga “jngo choa̱ xi tsʼe kjoatéxoma”. Kʼianga kʼoasʼin bʼéjtsa jko̱ je tichjaa jngo choa̱ kʼianga tíbexkón kjoatéxoma xi tsjoále Jeobá je ndsʼee xi jekiskanisʼenngindá yaole. Kʼoa kʼoasʼin bakónile kjoatsjoacha je Niná kʼoa nga kixi tífitʼale. Kʼoa jñánile xi majaoni koya anni nga kʼoejtsasíni jko̱. Tojosí tso je bersíkulo xi jesí kanikʼaxkiaa tjínnele “nga kʼoasʼin xi tʼatsʼe je ánkje”. Tonga jósʼin binyakao je ánkje kʼianga kʼoasʼín je tichjaa.

Ngatsʼi ánkje nʼio kuenta tjíosʼín josʼin tíʼyaxkón je kjoatéxomale Niná ya ngʼajmi kao i̱ Sonʼnde. Je choa̱ xi batío je choʼndale Jeobá nga kʼoasʼin sítjoson ninga chjotajéelani kʼoati basenkao je ánkje. Je ánkje kʼoati tjínnele koako nga nangi tjíole kjoatéxomale Niná. Nichxin kjoatse tjínkʼa xi tsín kʼoakisʼin (Judas 6). Kʼoa ndʼaibi jngo choa̱ xi nʼio nda sakóle je ánkje kʼianga jngo tichjaa xi ñaki ni̱ma̱le nroajinni nga nangi bʼejnale je kjoatéxoma xi tjínle je ndsʼee xi jekiskanisʼenngindá yaole, ningalani ngisa tjínle kjoafaʼaitsjen, kjoachjine kʼoa ngisa be Énle Niná. Kʼoa ngisa tokʼoamale kʼiatsa tichjaa jebi ya tjínle kjoachoya ya ngʼajmi. Ánni. Kuinga ya koatexomakao Cristo kʼoa ngisa ngʼa kʼoéjna tikʼoajinni ánkje. Tojosísʼin tiʼyaa, je tichjaa kʼoati jngo kjoanda xi nʼio tse tjínle. Kʼianga kʼoasʼin nangitokon kjima kʼoa nga tjíosítjoson jotjín kjoatéxomale Jeobá, jngo choa̱ tjíobatíole jotjín miyón ánkje tjín.

^ párr. 3 Kʼianga tíjnabasen je xʼinle jngo tichjaa alikui je bʼéjna kjoabʼetsʼoa, tokʼianí tsa jngo chʼin kakatʼale je xʼinle kʼoa likui tima nchja̱ni.

^ párr. 1 Kʼiatsa jngo publicador xi kje fisʼenngindájin tjenkao je tichjaa nga títsjoá estudio likui machjén nga kʼoejtsa jko̱, tokʼiakjoán tsa xʼinle mani.

^ párr. 2 Tsa mesali jchai tʼatsʼe jebi, chótʼai je rebista La Atalaya xi tsʼe 15 de febrero de 2015, pájina 30; 15 de julio de 2002, pájina 26, 27, kao xi tsʼe 15 de julio de 1977, pájina 445-448.