Ir al contenido

Ir al índice

 KJOAʼMIYA 9

Jósʼin koa̱n kuiyondakoaa jme xi faʼa ya kjoajtínná

Jósʼin koa̱n kuiyondakoaa jme xi faʼa ya kjoajtínná

Camboya

Ucrania

Kʼiatsa jetichotʼayai Biblia kao testigole Jeobá tochale tongini chotʼayajin jmeni xi chotʼayao nga ñandia ñandia. Tonga kʼoati machjén nga tongini chótʼayajin jmeni xi faʼa ya kjoajtínná ánni nga ngisa nda koa̱njinsínili. Kʼoa xi ngisa nda koasenkaoli kuinga kʼoéndajin jme nichxinni kʼoa jme orani nga chótʼayai kʼoa nga tsínkʼia si̱kʼatui.

Tongini tʼendajin jmé nichxinni chótʼayai kʼoa jñáni. Jóchon nga ngisa majinli jmeni xi chotʼayai. A kʼiaa nga tanjio nga kje ʼminixájin axo kʼiaa nga manjio nga jekjiofe xtiʼndíli. Ninga tsín nanda maʼali, tʼendajin jotjín tse chótʼayai nga ñandia ñandia kʼoa ali bʼaiʼndejin nga tojme xi kʼoechjoali. Ya chótʼayai jñani jñá chon kʼoa tikitsʼaolai je radio, telebisión kʼoa kao teléfonoli ánni nga tsínkui sijtisínili. Kʼoa nga chótʼayai tʼetsʼoalai Niná ánni nga tsínla xin koaisíni kjoafaʼaitsjenli kʼoa nga tsínla jme xi si̱kjaojinsíni (Filipenses 4:6, 7).

Tjandiaangilai je párrafo kʼoa tjenngʼai ndsai nga kʼoai énli. Kʼianga koa̱njinli jme xi tínchja̱ni je xi chótʼayai, títjon kjoanla chótsenlai jóʼmi je kjoaʼmiya xi chótʼayai kʼoa kao jña ngisa jma kjoan letrale. Kʼoati chótsenlai jotjín sén faʼaitʼa kʼoa kao kjoachjonangi xi kʼia chotʼayajin nga jefetʼa. Xijekoa̱n, xki̱ párrafo tʼexkiai kʼoa tjasjaijin jmeni xi tso je kjoachjonangile. Tjasjaijin testole Biblia kʼoa tinkjínlai tokuin josʼin mangóson jme xi tínchja̱ni testo jebi kao jme xi tínchja̱ni je kjoaʼmiya xi tichotʼayai (Hechos 17:11). Kʼianga jekoa̱nsjaijinli ya párrafo jmeni xi tso je kjoachjonangile tokui tjandiaangilai je én xi sikjaʼaitsjenjinli ánni nga koa̱n kjoénngʼasíni ndsai ya kjoajtínná kʼoa tojngo jao én kuinókjoasíni jme xi kamajinli.

Kʼiatsa kʼoasʼin tongini chótʼayai jotjín koya xi ʼmiyaná ya kjoajtín xi satíoná nga xki̱ xomana, ngisa koa̱ntsesa kjoafaʼaitsjen xi tísʼeli xi tʼatsʼe Biblia (Mateo 13:51, 52).

  •  Jósʼin koa̱n kʼoéndajin jme nichxinni kʼoa jme orani nga chótʼayai jme xi faʼa ya kjoajtínná.

  •  Jósʼin kuijnandai nga kʼoai énli ya kjoajtínná.