Ir al contenido

Ir al índice

Jósʼin chótʼayá xo̱n jebi

Jósʼin chótʼayá xo̱n jebi

Je xo̱n jebi koasenkaoli nga ngisa nda chótʼayai je Énle Niná. Nga jngó jngó kjoaʼmiya nkjín kjoachjonangi faʼaitʼa kʼoa número tjínle. Kʼoa ya jña fetʼani nga jngó jngó párrafo faʼaitʼa testo xi tsʼe Biblia xi kui tsoya tʼatsʼe kjoachjonangi jebi.

Kʼianga kʼoéxkiai testo jebi, tijinlai yaoli je kjoachjonangi xi faʼaitʼa nga jngó jngó kjoaʼmiya. Xi ijngosani, je testigole Jeobá tjíondaní nga kuitsoyali jokjoantjínni je Énle Niná. Tʼexkiai Lucas 24:32, 45.

Nota: Je foyeto xi ʼmi A ʼyaní jme xi tínchjani je Biblia kʼoa kao je libro Jmé kjoanni xi bakóya je Biblia xi bʼaxki̱ i̱ foyeto jebi jé testigole Jeobá bʼasje.