Ir al contenido

Ir al índice

 KJOAʼMIYA 5

Nga kitsʼia kjoañʼai

Nga kitsʼia kjoañʼai

NGA je tsakichosjejin ya ʼndenaxóle Edén, nʼio tse kjoañʼai tsakjaʼá Adán kao Eva. Nʼio kisixá nga kisokole tsojmi xi kiskine. ʼNdele nga kui sʼe yá xi to bale, tosa toyánaʼyá kisʼe. Kʼia kʼoakoan nga tsínti kisitjosonnile Niná je Adán kao Eva kʼoa likuiti miyole koanni.

Tonga xi ngisasa chʼaokoan kuinga kʼien Adán kao Eva. A faʼaitsjenli nga kʼoaná kitsole Niná nga kuiyá tsakui skine tole yá xi tsakʼinle. Nichxin nga kiskine tole yá jebi, kʼia kinroatsʼiani nga kʼien. ¡Jmé sikji chiní koanni nga tsín kinrʼoéle Niná!

Ngatsʼi xtile Adán kao Eva kʼia kitsin nga je tsakichosjejin ya ʼndenaxóle Edén. Kʼoa kuinga kʼoati koa̱njchíngani kʼoa kuiyáni xtile.

Tsa jelani Adán kao Eva xi kisitjosonle Niná, ndajinsʼin tsakatio, je kʼoa kao xtile. Koanjin tsakatio ngantsjai nichxin i̱ Sonʼnde kʼoa tsjoajin kisʼele. Likuijin ʼya xi koanjchínga, likuijin ʼya xi chʼin kisʼele kʼoa likuijin ʼya xi kʼien.

Niná mele nga katabatio ngantsjai je chjota kʼoa nga tsjoa katasʼele, kʼoa kʼoatso nga kʼoakoa̱n nga kuichoka nichxin. A litsa to naskájinnakoa̱nnchon ngayeje Sonʼnde kʼoati likui tisʼenile chʼin ngatsʼi chjota. Miyo koa̱nle xínkjín ngatsʼi kʼoa kao Niná.

Tonga Eva likuiti miyole Niná koanni. Kʼoa kuinga kjoañʼai tsakjaʼásíni nga kisʼele xti. Nʼio tse kjoañʼai tsakjaʼá nga tsín kisitjosonle Jeobá, a tsí jaon.

Adán kao Eva kisʼele xtixʼin kao xtiyánchjín. Je ʼndí xi títjon kisʼele, Caín kitsole. Je xi koanjaoni Abel kitsole. A ʼyaní jméni xi koanle nga jao.