Ir al contenido

Ir al índice

XI TÍTJON

Nga koannda tsojmi saʼnda nga jaʼai Jtsínʼio

Nga koannda tsojmi saʼnda nga jaʼai Jtsínʼio

Jñá jaʼaini ngʼajmi kʼoa kao Sonʼnde. Jókoanni kisʼenda Tsʼuí, Sá, niño kʼoa kao ngayeje tsojmi xi tjín i̱ Sonʼnde. Ya Biblia tsoya kixiná kʼianga kʼoatso nga Niná kisinda ngayeje. Kuinga je xo̱nná kui títjon bʼéyanajmí jotso Biblia jokoanni kisʼenda tsojmi xi tjín.

Bakóyaná nga je xi títjon kisinda Niná je chjota xi kʼoatikjoan jokji je nga espíritu. Ánkjení. Kʼoa je Sonʼnde kui xá koanndani nga chjota koatio joni tsañá. Kuinga jngo xʼin kʼoa jngo chjoón kisindasíni Niná xi Adán kʼoa Eva tsakʼin kʼoa ya kisikatío jngo ʼndenaxó xi naskánachon. Tonga likui kisitjosonle Niná kʼoa kisicha je kjoanda xi kisʼele nga koa̱n koatiokon ngantsjai.

Saʼnda nga koannda Adán ʼnda nga jaʼai Jtsínʼio jngo jmi kaoni jaon siento kao ñachan xjaʼaonjngo nó bichóni. Nó xotjín nʼio nkjín chjota tsʼen tsakatio. Ya ngʼajmi je tsakatio chjota xi espíritu, je Satanás kʼoa kao ánkje tsʼenle. I̱ Sonʼnde, tsakʼejna Caín kʼoa kao xi kjaʼaisa chjota tsʼen, kʼoa tsakatio je chjota xi nʼio tse nganʼio kisʼele. Tonga kʼoati tsakatio chjota xi ndʼé koan joni tsa... Abel, Enoc, kʼoa kao Noé. Je XI TÍTJON kʼoétsʼiakoa kui chótʼaya tʼatsʼe chjota jebi kʼoa jme xi koan.

 

KUI FAʼAITʼA JEBI

KJOAʼMIYA 1

Nga tsakʼétsʼiakao xále Niná

Jmeni xi tso Génesis sasa majinniná kʼoa nʼio nda tso xi tʼatsʼe nga sʼa kisinda Niná je tsojmi, kʼoa kʼoati koa̱njinle ninga je xtiʼndí.

KJOAʼMIYA 2

Jngo ʼndenaxó xi naskánakoanchon

Tojo tso ya Génesis, je Niná nʼio naskánakisichon je ʼndenaxóle Edén. Kʼoa kʼoasʼin koanmele nga kʼoakatamachon jngo tjíjtsa Sonʼnde.

KJOAʼMIYA 3

Chjota xi títjon koannda

Je Niná kisinda Adán kao Eva kʼoa yaa kisikatío ya ʼndenaxóle Edén. Kʼoa jé títjon xi kisikixan Niná.

KJOAʼMIYA 4

Jósʼin kisicha ʼnde jña tsakatio

Je libro xi tsʼe Génesis kʼoatso josʼin kicha je ʼndenaxó.

KJOAʼMIYA 5

Nga kitsʼia kjoañʼai

Nga tsín tiya tsakationi je Adán kao Eva ya ʼndenaxó nʼio tse kjoa tsakatiojin. Kʼiatsa kisitjosonlanile Niná nʼiojin nda tsakatio je kʼoa kao je ʼndíxtile.

KJOAʼMIYA 6

Jngo ʼndí xi nda chjota koan, kʼoa jngo xi tsʼen koan

Xi bʼéyanajmí Génesis tʼatsʼe Caín kao Abel kui bakóyaná jotjínle koa̱nkjoaan kʼoa jméni xi kjitʼanangi chjaʼaxinlee yaoná.

KJOAʼMIYA 7

Jngo chjota xi nʼiojin koan

Je choa̱le Enoc kui bakóyaná koaanná nga nda sʼiaan ningalani nʼio tsʼen je chjota xi tiyojinlee.

KJOAʼMIYA 8

Chjota xi nʼio yʼai kʼoa nʼio ngʼa koankjoan i̱ Sonʼnde

Génesis kapítulo 6 kʼoatso nga je chjota xi nʼio ʼyai koankjoan totaon tsabe chjota. Nefilim tsakʼin kʼoa xtile koan je ánkje xi ngʼajmi jaʼaini kʼoa xi chjota kisikʼóya yaole.

KJOAʼMIYA 9

Jngo kaxaje kisinda Noé

Je Noé kao familiale kuinga kitjontjaini nga tsakʼaʼénle Niná ningalani likui tsakʼaʼén je chjota.

KJOAʼMIYA 10

Jngo Jtsínʼio

Totsakijnoke chjota je Noé, tonga kʼianga jetsakʼa je jtsí kʼiajin jyó tsakatio. Kjoaʼmiya jebi kui bakóyaná nga kitjontjai je Noé, familiale kʼoa kao je cho̱ nga ya tsakatioʼya ya arca.