Ir al contenido

Ir al índice

 KJOAʼMIYA 75

Ño xtiʼndí xi ya tsakatio Babilonia

Ño xtiʼndí xi ya tsakatio Babilonia

JE REY Nabucodonosor ya Babilonia kikao je chjota israelita xi nda kinichjine. Xijekoan, je kiskoejin xti xi ngisasa naskánakjoan kʼoa xi ngisasa chjine. Ño matsen ibi. Jngo xi Daniel ʼmi, kʼoa xi ngijan xti je xi Sadrac, Mesac, kʼoa xi Abednego kitsole chjota babilonio.

Je Nabucodonosor koanmele nga nda sichjine xti xokjoan ánni nga ya sixásíni ndʼiale. Xije kjoaʼato jan nó je skoéjin xti xi ngisasa koa̱nchjine ánni nga je kuinyakaosíni nga kʼoendajin kjoa. Je rey koanmele nga taja katama xti jebi, kʼoa kʼoasʼin tsakʼéne nga kʼoati kui katabʼaile tsojmi xi kjine kʼoa kao vino xi ʼbi je kʼoa kao yaniʼyale.

Chótsenlalai Daniel. A ʼyaní jméni xi títsole je Aspenaz, je choʼnda títjonle Nabucodonosor. Kʼoatítsole nga tsínkui skine je tsojmi xi nʼio ndakjoan tjíoson yámixale rey. Kʼoa Aspenaz koankjaojinle. Kitsole: “Je kʼoakitso je rey jmeni xi chinao kʼoa sʼio. Kʼoa tsa tsín ndasʼin koa̱ntsaon jokjoan xti xi ngikʼa, sikʼienjinna”.

Kuinga tsakjákaosíni Daniel je chjota xi tsakánele Aspenaz nga sikuinda je kʼoa kao miyole. Kitsole: “Te nichxin chótʼayakaonaijin, kui tʼainaijin tsojmi xi to sʼentje nga kui chinaijin kʼoa nandá tʼainaijin xi sʼuijin. Kʼoa tingósonkaonaijin kao xti xi ngikʼa xi kui skine tsojmile rey, kʼoa chótsain ʼyáni xi ngisa ndasʼin koa̱ntsen”.

Kisasenle je chjota xi kisikuinda xti je. Kʼianga je kichó xi te nichxin, Daniel kʼoa kao nga jan miyole ngisa ndasʼin koantsen tikʼoajinni xti xi ngikʼa, kʼoa kitjoʼndele nga tosi tonda kui kiskine tsojmi xi to sʼentje ʼndele nga kui skine tsojmi xi kitsjoale je rey.

Nga je kichó jan nó kinikasénle je rey Nabucodonosor ngatsʼi xti je. Nga je tsakjákao, je rey tsabe kʼianga je Daniel kʼoa kao nga jan miyole xi ngisasa nʼio chjine. Kuinga je kitsjoasínile xá nga tsakinyakao ya ndʼiale. Kʼianga jme kjoachjonangi kisʼele je rey kʼoa tsa jme kjoa xi ñʼai tjín kisʼele kʼoa nga je kjonangile Daniel, Sadrac, Mesac kao Abednego, teya kʼoakji male tikʼoajinni je naʼmile kʼoa kao chjota chjinele je rey.