Ir al contenido

Ir al índice

 KJOAʼMIYA 59

Ánni tsakangasíni David

Ánni tsakangasíni David

KʼIANGA je kisikʼien David je Goliat, Abner je xi séjnatítjonle chjota kjoajchán israelita ya kikaole Saúl. Je Saúl kʼoati jngo chjota títjon kisikʼéjna je David yajin chjota kjoajchánle, kʼoa ya kisikʼéjnani ndʼiale.

Nga koanskanni, kʼianga je jaʼaini chjota kjoajchán israelita nga kikjan kao chjota filisteo, je yánchjín i̱ kitso nga kise: “Jmi chjota kisikʼien Saúl, tonga je David tsʼato te jmi kisikʼien”. Je Saúl koanchini, nga ngisa ngʼa kichʼasje David tikʼoajinni je. Tonga Jonatán je tile Saúl likui kjoaxíntokon kisʼele. Nʼio tsjoake koan David, kʼoa je David kʼoati nʼio tsjoake koan. Kuinga kʼoakitsosínile xínkjín nga miyo koa̱n ngantsjai nichxin.

Je David nʼio koanle kisikjane arpa, kʼoa Saúl kisasenle josʼin kisikjane je David. Tonga ñandia kʼianga je kjoaxíntokonle Saúl kisikinjele kʼoa me kisikiʼaon je David. Kʼianga tísíkjane arpa je David, je Saúl kiskoe kicha lanzale kʼoa tsakasénle David, kʼoa kitso: “¡Ya xjáo sikʼientʼa je David!” Tonga David tsakasenxínle je lanza. Kʼoati kisikaongáni nga kjaʼai nichxin, tonga likuiti tsʼakaongánile. Je David kʼia tsabe nga tjínnele nʼionda sikuinda yaole ngantsjai.

A faʼaitsjenli én xi kitsoná je Saúl. Kʼoaná kitso nga jela tsotile tsjoále chjota xi sikʼien Goliat. Saúl chan kʼoakitsole David nga koa̱n kʼoéjnakao je tsotile xi Mical tsakʼin, tonga títjon kjoanla jngo siento chjota filisteo tjínnele sikʼien. ¡To tikjaʼaitsjenlai! Je xi koanmele Saúl kuinga je chjota filisteo sikʼien David. Tonga likuini kʼoakoan, kʼoa Saúl kitsjoale David je tsotile nga chjoónle koan.

Jngo nichxin kʼianga Saúl kʼoakitsole Jonatán kʼoa kao ngatsʼi choʼndale nga mele sikʼien David. Tonga Jonatán kitsole: “A lijojin nikoai je David. Nga nisañandiajinla josíkaoli je. Tosa tsakasenkaoli. Xkón tsakʼejna kjoabijnachonle kʼianga kisikʼien Goliat, kʼoa kʼianga tsaʼyai, tsjoaná koanli”.

Je Saúl kinrʼoéle tile, kʼoa kʼoakitso nga tsín josikao je David. Kʼoa ijngokʼa kichochanitʼangánile Saúl je David, kʼoa je David ya kisixángánile. Tonga, jngo nichxin kʼianga tísíkjane David, je Saúl ijngokʼa ti tsakasénngánile lanzale. Je David tsakasenxín kʼoa toya xjáo tsʼakaole. ¡Jeya janni kʼa nga kʼoakisʼin je Saúl! ¡Kʼia tsabe je David nga tjínnele toka chjinga!

Nga je koanjnjio, je David ki ya ndʼiale, tonga Saúl chjota kisikasén nga sikʼien. Je Mical tjínjinle jme xi sʼin je nʼaile. Kuinga i̱ kitsosínile je David: “Tʼinkjoain ndʼaibi, nga tsa mai je tisojnakʼain nyaon”. Jé Mical tsakasenkao David nga kitjosʼenntjai ventana nga tikuini nitjen. Me ñato nó nga kʼoasʼin tsakʼejnaʼmale Saúl je David, kʼoa tʼaxín tʼaxín tsakʼejna.