Ir al contenido

Ir al índice

 KJOAʼMIYA 63

Salomón, jngo rey xi chjine koan

Salomón, jngo rey xi chjine koan

SʼA TI Salomón nga rey koan. Tsjoake koan je Jeobá, kʼoa kisichjén kjoafaʼaitsjen xi kitsjoale David je nʼaile. Je Jeobá nda kisasenle xi tʼatsʼe Salomón, kuinga i̱ kitso ñandiasínile ya yanijñále: “Salomón, jméni xi meli nga tsjoale”.

Salomón kitso: “Jeobá Ninána, nʼio sʼa xtia kʼoa likui ʼbe josʼin koatexoma. Kuinga, tʼaisíninai kjoachjine nga nda koatexomale naxinandáli”.

Nda kisʼele Jeobá jmeni xi kisijé Salomón. Kuinga kitsosínile: “Kʼianga kjoachjine kanijai, kʼoa likuikui kanijai nga tse kuijnai kʼoa ni kjoanyinájinla kanijai, nʼio tse kjoachjine tsjoale tikʼoajinni toʼya chjotani xi tjíobatio saʼnda ndʼaibi. Tonga, kʼoati tsjoale jmeni xi tsín kanijai, jaon, tsjoale kjoanyiná kao kjoajeya”.

Xijekoan, jao yánchjín xi ñʼai tjín kjoale kichonrʼoe Salomón. Jngo xi kitso: “An kʼoa kao chjoón xokji tojngo ndʼia tiyoʼyaijin. Jngo ʼndílee kisʼena, kʼoa xi koanjaoni nichxin kʼoati jngo ʼndílee kisʼele tsanda je. Kʼoa nga nitjen kʼien ʼndíleele. Tonga, kʼianga kijna̱fe, kichosíkájnatʼana ʼndílee xi kijnakʼien kʼoa kikao ʼndíleena. Kʼianga je jaʼána kʼoa tsaʼbe nga kijnakʼien ʼndílee, tsaʼbeña nga tsín tsa tsʼan”.

Nga kinrʼoé je chjoón xi ijngo kitso: “¡Mai! ¡Tsʼanña je ʼndílee xi tíjnakon kʼoa xi je kʼien tsʼení! Kʼoa je chjoón xi títjon i̱ kitso: “¡Mai! ¡Tsiní je xi kijnakʼien kʼoa tsʼanña je xi tíjnakon!” Kʼoa kʼoasʼin tsakjaoti je yánchjín. Jméni xi kisʼin Salomón.

Jngo kicha espada kisijé, kʼoa nga je kichole, kitso: “Tijaoyao je ʼndílee xi tíjnakon, kʼoa basen basen tʼailao je yánchjín”.

“¡Mai!” kitso je xi ñaki na̱le kjoanni. “A likʼoajin nikao, ali nikʼienjion je ʼndílee. ¡Tosa je tʼailao!” Tonga chjoón xi ijngo i̱ kitso: “Mai, nijngojinla xi katabʼaile, ticháyao”.

Xijekoan, kitso Salomón: “¡Ali nikʼienjion je ʼndílee, je tʼailao chjoón xi títjon. Jéní xi ñaki na̱le kjoanni”. Kuinga tsabeni Salomón, nga je xi ñaki na̱le kjoanni nʼio tsjoake je ʼndíleele nga saʼnda kʼoakitso nga je chjoón xi ijngo katabʼaile tojoni nga tsín sikʼien. Kʼianga je kisʼejinle chjota josʼin tsakʼéndajin Salomón kjoa jebi, tsjoa kisʼele nga jngo rey xi tjínle kjoachjine tsakatéxomale.

Kʼianga tsakatéxoma Salomón, je Niná kisichikontʼain naxinandá, kʼoa nʼio koanjchále tsojmi joni tsa trigo, totsee, higo, kʼoa kao tsojmi xi kjaʼaisale. Ndakjoan najño xi kisichjén chjota kʼoa ndakjoan ndʼia xi kisʼele. Kisʼele tojme yejeni ngatsʼi.