Ir al contenido

Ir al índice

 KJOAʼMIYA 61

Rey kinikaséjna David

Rey kinikaséjna David

JE Saúl ti koanmengánile nga kitsoa David. Jan jmi chjota kjoajchán xi ngisa sanda kikao nga kikásjai David. Kʼianga je kisʼejinle David, kisikasén kʼa chjotale nga kikotsenché jñani tsakʼejnani Saúl nga kui nitjen. Xijekoan, jao chjotale xi kiskonangile: “ʼYáni xi mele koaikaona jña tíjna je Saúl”.

Je Abisai kitso: “An tifia”. Je Abisai tile koan je ndichja David xi Zeruyá tsakʼin. Kʼianga kjiofe je Saúl kao chjotale, je David kao Abisai ché ché jaʼasʼen jña kjio. Kiskoe je kicha lanzale kao je tií xi ʼbiya nandá je Saúl xi ya tíjnatʼale jko̱. Liʼya xi tsabe kʼoa liʼya xi kinrʼoéle, nga kjiofe ngatsʼi.

Chótsenlalai je David kao Abisai. Kini kʼoa jngo sonnindo kikatio. Je David kiskiʼndáxále je xi séntítjonle je chjota kjoajchán israelita, kitsole: “Abner, ánni nga tsín kanikuindasíni je naili, je rey. ¡Koeni! Jñáni tíjna je kicha lanzale kao tiíle xi ʼbiya nandá”.

Je Saúl jaʼále. Tsabe nga je David xi tínchja, kʼoa kitsole: “A jiní David”. A tiʼyaní nga yasí nangini tjío je Saúl kao Abner.

Je David kitso: “Jaon, ji rey”. Kʼoa kitsosale: “Ánni nga mesínili kuindoanai. Jmé jée xi tsakajngia. I̱ tíkijna je kicha lanzali, ji rey. Tjín xi katanroakʼá”.

Je Saúl kitso: “Chʼao tisʼian. Tojo chjota chiní tisʼian”. Xijekoan, je David ki, kʼoa Saúl kini ndʼiale. Tonga David kitso: “Chanjin sikʼienna je Saúl. Tosajin ya tokachjinga ya naxinandále chjota filisteo”. Kʼoa kʼoakisʼin. Je David koan tsakʼanachale je chjota filisteo nga ya koasenkao kitsole.

Nga koanskanni, je chjota filisteo kjoajchán kikʼéjna kao naxinandá Israel. Je Saúl kʼoa kao Jonatán ya kʼienjin. Je David nʼio ba koanle xi tʼatsʼe jebi, kʼoa jngo kjoajnda kiski xi nʼio naskánatso, kise kʼoa kitso: “Nʼio ba tjínna xi tʼatsi, Jonatán, ʼndí ndsʼe. ¡Nʼio tsjoake koanle!”

Nga koanskanni, je David ki ijngokʼani ya Israel, ya Hebrón. Ya, jngo kjoajchán tsakʼéjna chjota xi je kiskoejin je Is-bóset, je tile Saúl, nga rey koa̱n kao je chjota xi koanmele nga je David xi rey katama. Tonga jé chjotale David kinjele. Kante nóle David kʼianga rey koan. Ñato nó basen tsakatéxoma ya Hebrón. Je xtile David xi ya kitsin i̱ tsakʼin kʼa: Amnón, Absalón kao Adonías.

Xijeki nó, je David kʼoa kao chjotale kiskoe Jerusalén, jngo naxinandá xi naskánachon. Je Joab xi kʼoati tile koanni je Zeruyá jé tsakandia je kjoajchán. Kuinga je kisikaséjna títjonsínile David ngatsʼi chjota kjoajchánle. Kʼoa kʼia tsakʼétsʼiakao David nga tsakatéxoma ya Jerusalén.