Ir al contenido

Ir al índice

 KJOAʼMIYA 68

Jao xtiʼndí xi jaʼáyanile

Jao xtiʼndí xi jaʼáyanile

KʼIATSA kuiyálani, jósʼele mali tsa kjoaʼáyanili. ¡Nʼiojin tsjoa sʼele! Tonga, a koa̱n kjoaʼáyanile tsa ʼyani xi je kamʼe. A saje kʼoakoan.

Chótsenlalai je chjota xosíkji faʼaitʼa ibi, je chjoón kʼoa kao je tiʼndí. Je chjota xokji Elías tsakʼin kʼoa tʼatsʼe Niná kinchjaya. Je chjoón je kʼien xʼinle kʼoa ya Sarepta tsʼe kʼoa je tiʼndí, tiʼndíle mani. Jngo nichxin nga kisokochʼinle je tiʼndí xokji. Nʼio tao koan, kʼoa kʼien. Kʼoa je Elías kitsole je chjoón: “Tʼainai je tiʼndí”.

Je Elías ya sonngʼani kikao je tiʼndí xi kijnakʼien kʼoa ya nachan kisikájnason. Xijekoan, tsakʼétsʼoale Jeobá, kitsole: “Jeobá, kʼoasʼin tikjaʼáyalai tiʼndí jebi”. ¡Kʼoa je tiʼndí kiskenjta ijngokʼani! Xijekoan, kinroajenkaoni Elías je tiʼndí kʼoa kitsole je chjoón: “¡Koeni, tíjnakon tiʼndíli!” Kʼoa je chjoón nʼio tsjoa kisʼele.

Ijngosa chjota xi kinchjaya tʼatsʼe Jeobá xi nʼio tsaʼyale je Eliseo. Jé tsakasenkao Elías. Tonga nga je ki nichxin je Jeobá chan kʼoati kitsjoale nganʼio Eliseo nga kʼoati kisʼin jmeni xi to maxkónná. Ñandia kʼianga ki ya Sunem, jngo chjoón xi nʼio nda chjota koan xi kao je. Je chjoón xokji jngo ʼndí kisʼele xijekoanni.

Ñandia kʼianga tajnjio, nga je koanjchínga je tiʼndíle, ya ki jña tísíxá nʼaile ya jinxjoe. Toxijña kiskiʼndáxá kʼoa kitso: “¡Jkoa kjine!” Kʼianga je kichochani ya ndʼiale, kʼien tiʼndí xokji. ¡Nʼio ba koanle je na̱le! Kjitʼanangi kikásjai Eliseo.

Kʼianga je kichó Eliseo, kisʼenkao cuarto je tiʼndí xi kijnakʼien. Tsakʼétsʼoale Jeobá, kʼoa tsakajnasonle je kʼien. Chan koanso je yaole tiʼndí, kʼoa ñato kʼa jaʼátsjinle. ¡Nʼio tsjoa koanle je na̱le nga jaʼasʼen ya cuarto kʼoa tsabe nga tíjnakon tiʼndíle!

Nʼio nkjín chjota tjíobiya. Kʼoa ba male xínkjín kʼoa kao miyole. Ñá likui koa̱nná sikjaʼáyale xi je kʼien. Tonga Jeobá koa̱nle. Skan chótʼaya tʼatsʼe nga miyón chjota sikatíokon ijngokʼani Jeobá.