Ir al contenido

Ir al índice

 KJOAʼMIYA 58

David kao Goliat

David kao Goliat

JE CHJOTA filisteo ijngokʼa kichokjanngáni kao naxinandá Israel. Nga jan xtindsʼe David xi majchínga, chjota kjoajchánle Saúl koan. Kuinga i̱ kitso ñandiasínile Isaí je David: “Tʼinkaolai trigo kao nioxtila je xtindsʼai. Tʼinchótsenlai jósʼin tjíoni”.

Kʼianga kichó David jña bationi chjota kjoajchán, kjitʼanangi kikásjai je xtindsʼe ya jñani tjíojtín je chjota kjoajchán. Je chjota ngʼa xi Goliat tsakʼin kitjo kʼoa tsabesin je chjota israelita. Je ñachan nichxin nga kʼoatísʼín, nga tajnjio kao nga majnjio. I̱ tso nga bʼésonxá: “Jngo chjota chjoejion xi kao an kuixkainjin. Kʼiatsa je kuinjele kʼoa sikʼienna, choʼndano koa̱injin. Tonga tsa an kuinjena kʼoa sikʼien, jon choʼndanajin koa̱on. Kʼoaxin kjoaixino jngo chjota chjoéjion”.

Je David kiskonangi kʼale je chjota kjoajchán: “Jméni xi kʼoaile je chjota xi sikʼien je chjota filisteo xokji, kʼoa kjoaʼaxinle kjoasoa jebi je naxinandá Israel”.

Jngo chjota kjoajchán xi kitso: “Je Saúl, nʼio tse kjoanyiná tsjoále. Kʼoati tsjoále je tsotile nga chjoónle koa̱n”.

Tonga ngatsʼi chjota israelita kitsokjonle je Goliat nga nʼio sixkón kisʼe. Me jan metro ngʼa koan, kʼoa kjaʼai soldado bʼale je kicha xi tsakʼéchjoanile yaole.

Tjínkʼa chjota kjoajchán xi kikonle je Saúl, kʼoakitsole kʼianga je David mele koaikjan kao Goliat. Tonga je Saúl kitsole David: “Likui kʼoakoa̱nli. Nga sʼa tiʼndí, kʼoa je Goliat je kjoatse nga chjota kjoajchán”. David kitsole: “Jngo oso kʼoa jngo xa kisikʼien xi kikao tsakai je barréle nʼaina. Je chjota filisteo xokji kʼoatisikoa jokisikoa cho̱ xokjoan. Jeobá koasenkaona”. Kuinga i̱ kitsonile Saúl: “Tʼin, kʼoa Jeobá katabasenkaoli”.

Je David ki ya jña tífaʼa jngo xongá kʼoa aon lajao xi xjaʼaikjoan kiskoe kʼoa ya tsakatíoya xijtsale. Xijekoan, tsakʼa je xjoaxínle xi basénni lajao nga kinrʼoe Goliat. Je Goliat tokʼoakoanle nga tsabe je David. Ngotjojin sikʼienni je David koanjinle.

Je Goliat kitsole David: “Nroai ibi, kʼoa je sikjine yaoli je nise kʼoa kao cho̱”. Tonga David kitsole: “Jngo kicha espada kʼoa jngo kicha lanza kʼoa jngo kicha jabalina kichʼai ji nga tinroanrʼoenai, tonga an kao jaʼainle Jeobá tifinrʼoenile. Ndʼaibi, kʼoasʼin tsjoáyali je Jeobá i̱ ndsa, kʼoa an sikʼienle”.

Xijekoan, je David kitokanrʼoe je Goliat. Jngo lajao tsakʼasjeni xijtsale, tsakʼéjnaya xjoaxínle, kʼoa tsakasénle je Goliat kao ngayeje nganʼiole. ¡Je lajao ya jko̱ Goliat jaʼasʼen, kiska kʼoa kʼien! Kʼianga tsabe je chjota filisteo nga kiska je chjotale xi nʼiosa taja, kitoka. Je chjota israelita kitjenngile kʼoa kinjele je kjoajchán.