Ir al contenido

Ir al índice

 KJOAʼMIYA 113

Nga tíjna Pablo ya Roma

Nga tíjna Pablo ya Roma

CHÓTSENLALAI cadena xi tjítʼasí Pablo, kʼoa chótsenlalai je soldado romano xi tísíkuindasí. Ya Roma tíjnanʼio Pablo. Kui kiskoyale nga kʼoakuitsole jmeni xi sikao je César xi tíbatéxoma Roma. Kʼianga tíjnaʼya ndoyá, tsakʼaiʼndele nga kichokonle toʼyani.

Kʼianga je koanjanni nichxin nga kichó ya Roma, kʼoakitso Pablo nga katafikon kʼale chjota títjon judío. Kuinga, nʼio nkjín chjota judío kichonrʼoesíni xi ya tsʼe Roma. Je Pablo kui tsakakóyale xi tʼatsʼe Jesús kʼoa josʼin koatexoma Niná. Tjínkʼa xi koankjainle kʼoa chjota tjenngile Cristo koan, tonga kʼoati tjío xi tsín koankjainle.

Je Pablo kʼoati tsakakóyale jotjín soldado xi kisikuinda. Xi jao nó kinikʼéjnaʼya ndoyá Pablo tsakakóyale toʼyani. Kʼoa nga kʼoakisʼin, saʼnda je xínkjín César kinrʼoéni xi tʼatsʼe énnda chjotse jebi josʼin koatéxoma Niná, kʼoa chjota tjenngile Cristo koan kʼa.

Tonga, ʼyáni xosíkji tíjnatʼa yámixa, xi tíkjisí xi kichokonle Pablo. A ʼyaní ʼyáni. Jaon, je Timoteo. Kʼoati tsakʼejnaʼya ndoyá xi totʼatsʼe nga kui tsakakóyason josʼin koatexoma Niná, tonga je tíjnandaini nga kʼia. Ya kichokasenkao Pablo. A ʼyaní jméni xi tíkji. Kataʼyala.

A faʼaitsjenli je naxinandá Filipos kao Efeso xi tsaʼyaná ya Kjoaʼmiya 110. Jé Pablo tsakasenkao nga kisatio títjon je jtín xi tsʼe chjota tjenngile Cristo ya naxinandá xokjoan. Kʼianga tsakʼejnaʼya ndoyá Pablo, xo̱n kiskile je jtín jebi. Je xo̱n xokjoan, Efesios kʼoa Filipenses ʼmi, kʼoa ya Biblia nroatʼa. Je Pablo kʼoakitsole Timoteo jme xi skíle je chjota tjenngile Cristo xi tjío ya Filipos.

Je chjota Filipos nʼio nda chjota koan xi kao Pablo. Kisikasén kjoatjaole tsojmi ya yandoyá, kʼoa kuinga kitsjoasínile kjoanda je Pablo. Jé Epafrodito kichokao tsojmi jebi. Tonga Epafrodito chʼin kiskatʼale kʼoa me kʼien. Nga je koanndayani je kikao xo̱n xi kiski je Pablo kao Timoteo kʼianga ki ijngokʼani Filipos ya naxinandále.

Ya yandoyá ngi jaosa xo̱n kiski je Pablo xi ya nroatʼa Biblia. Jngo xo̱n xi je kiskile je chjota tjenngile Cristo xi tjío Colosas. A ʼyaní jóʼmi xo̱n jebi. Colosenses ʼmi. Kʼoa xi ijngo je kiskile miyole xi Filemón tsakʼin xi ya tsʼe Colosas. Je xo̱n jebi kui tínchjani tʼatsʼe Onésimo, je choʼndale Filemón.

Je Onésimo tsakangale Filemón kʼoa Roma kichokʼejna. Je Onésimo kisʼejinjínle nga ndoyá tíjnaʼya Pablo ya Roma. Kikonle kʼoa Pablo tsakakóyale. Kʼoati chjota tjenngile Cristo koan je Onésimo nga je koanni. Kʼiani aon koanle je Onésimo nga kʼoasʼin tsakanga. Kuinga, a ʼyaní jótsakʼéle xo̱n xi kiskile Pablo je Filemón.

Je Pablo kʼoakitsole Filemón nga katasíchatʼale Onésimo. Kitsole Pablo nga kiskile: “Sikasénnile, tonga a likuiti to choʼndali mani ndʼaibi, kʼoati je ndsʼee nga je chjota tjenngile Cristo ma”. Kʼianga kini Onésimo ya Colosas, jé tsakʼa nga jao xo̱n jebi, jngo xi tsʼe chjota Colosas kʼoa xi ijngo tsʼe Filemón. ¡Tikjaʼaitsjenlai jókji tsjoa koanle je Filemón nga kisʼejinle kʼianga je Onésimo je chjota tjenngile Cristo ma joni tsa je!

Kʼianga kiskile Pablo je chjota Filipos kʼoa kao Filemón, ndatso én xi kisikasénle. Je chjota Filipos kitsole: “Sikasénno je Timoteo, tonga kʼoati jeme kjuikonno tsanda an”. Kʼoa Filemón kitsole: “Tichonndanai ʼnde jña koatejna”.

Kʼianga tsakʼejnandai je Pablo, nkjín chjota tjenngile Cristo kisíxatʼa jñani xín ʼnde. Tonga xijekoanni ti kinikʼéjnaʼya ijngokʼangáni ndoyá ya Roma. Be nga sikʼien. Kuinga kiskisínile je Timoteo nga katafichonrʼoe nditon, kitsole: “Kixi kjimale Niná, kʼoa jé tsjoána chjína”. Kʼianga je kʼien Pablo, ti kichó nikjesonngáni Jerusalén, kʼoa je chjota romano xokisʼin.

Tonga tsesa xi nroatʼa Biblia. Je Jeobá jé kisichjén pastro Juan nga kiski je xo̱n xi tjío jña fetʼani Biblia, kʼoa kʼoati je kiski Apocalipsis. Je Apocalipsis kui tínchjani tʼatsʼe nichxin xi nroaján. Kataʼyala jméni xi koa̱n.