Ir al contenido

Ir al índice

 KJOAʼMIYA 106

Kinikatíondai nga ndoyá tjíoʼya

Kinikatíondai nga ndoyá tjíoʼya

CHÓTSENLALAI je ánkje xi tixʼasíle je xo̱ntjoa ndoyá. Jé tísíkatíondai je pastrole Jesús. Kataʼyala ánni nga ndoyá kinikatíoʼyasíni.

Tochoa nichxin jaʼato nga tsakʼaile nganʼiotsje je chjota tjenngile Jesús. Kʼoa kui jebi xi koan: Ñandia nga koanxon je Pedro kao Juan ya ki yo̱ngo̱ Jerusalén. Ya chrian xo̱ntjoa yo̱ngo̱, jngo chjota tíjna xi chjiʼngé kji saʼnda nga kitsin. Ya kikao nyaon nyaon je chjota nga taon katasíjéle je xi bichó ya yo̱ngo̱. Kʼianga tsabe je Pedro kao Juan, tjín xi kisijéle. Jméni xi kisʼin je Pedro kao Juan.

Totsakinya kʼoa kiskotsenle, kitsole Pedro: “Tsínna taon, tonga tsjoale je xi tjínna. ¡Kao jaʼainle Jesús, tisótjain kʼoa titómjain!” Je Pedro kiskoe ntsja ngakixi, kʼoa chjota xokji saʼnda kiskingʼa nga tsakasenndo kʼoa tsakʼamje. Tokʼoakoanle je chjota kʼoa ñaki tsjoa koanle nga tsabe kjoaxkón jebi.

Kitso Pedro: “Kao nganʼiole Niná, xi kisikjaʼáyale Jesús, nga kanindayaijin chjota jebi”. Kʼianga tjíonchja Pedro kao Juan, kjoan kichó kʼa je chjota títjonle religión. Nʼio koanjtile kʼianga kʼoatjíotso Pedro kao Juan nga jaʼáyanile Jesús. Kikao kʼoa ndoyá kiskaní.

Nga je koannyaonni jngo kjoajtín kisʼejnale je chjota títjonle religión. Ya kichó síkinyábasen je Pedro kao Juan kʼoa kao chjota xi kisindaya, kitsole: “Jmé kao nganʼio kʼoakinʼiaño”.

Pedro kʼoakitso nga kao nganʼiole Niná, je xi kisikjaʼáyale Jesús. Likuiti tsabeni jme xi kisʼin je naʼmi, nga tsín koa̱n kʼoejnaʼma kjoaxkón jebi. Kuinga, kʼoakitsosínile je pastro nga tsínti kui katanchjani tʼatsʼe Jesús, kʼoa kitsjoaʼndele nga ki.

Nga je ki nichxin, tosi tonda tsakakóya je pastro xi tʼatsʼe Jesús kʼoa kisindaya xi tjíomʼe. Kinoʼyale ngakjijnda nga kisindaya chjota. Saʼnda naxinandá xi ya tjíondai Jerusalén kichokaotʼale pastro je chjota xi tjíomʼe nga kisindaya. Nga kʼoakisʼin, je chjota títjonle religión koanxinkonke, ndoyá kiskaní je pastro. Tonga likui tse tsakatioʼya.

Kʼianga jnjio, je ánkjele Niná kiskoʼai je xo̱ntjoa ndoyá, josísʼin matsen ibi. Je ánkje kitsole: “Tangion ya yo̱ngo̱ kʼoa tosi tonda tinókjoakao je chjota”. Nga koannyaonni, kʼianga je tsakʼéxá je chjota títjonle religión nga katafichʼa je pastro, tokjitia ndoyá. Ya tjío ya yo̱ngo̱ nga tsabe ijngokʼa kʼoa ya kikao jña batioxkó je chjota Sanedrín.

Kitsole je chjota títjonle religión: “Kʼoaná tsakʼinlaijin nga tsínti tʼatsʼe Jesús kʼuinyaño. Tonga je kijnakitseno i̱ Jerusalén je kjoaʼmiyano”. Je pastro kitso: “Jé Niná sitjosonlaijin tikʼoajinni je chjota”. Kʼoa tosi tonda tsakakóya. ¡Nʼio nda choa̱ tsakatío! A tsí jaon.