Ir al contenido

Ir al índice

 KJOAʼMIYA 86

Jngo niño kitjenngile je chjota

Jngo niño kitjenngile je chjota

ATIʼYANÍ je niño xi ñaki kjimafatesí je xi tíbakósíle ntsja chjota xokji. Je chjota xokjoan ya jaʼaini ya jña tjoni tsʼuí kʼoa niño kotʼayason. Kʼoasʼin makjainle kʼianga je niño chjotse xokji ya kuichokao jñani tíjna jngo chjota xi ngʼa tíjna.

Kʼianga je kichó chjota xokjoan ya Jerusalén, kitso nga kiskonangi: “Jñá tíjna je ʼndí xi rey koa̱nle chjota judío”. Kʼoati «judío» tsakʼinle je chjota israelita. Kitsosa chjota jebi: “Ya tsaʼya títjuinjin je niñole ya jña tjoni tsʼuí, kʼoa kjoaʼai ʼyaxkónnijin”.

Kʼianga kisʼejinle xi tʼatsʼe jebi je Herodes xi rey tíjnale Jerusalén, nʼio koankjaojinle. A likui koanmele nga kjaʼai xi rey sʼin kʼoéjnangajaole. Kʼoa kʼoasʼin kiskonangile ngatsʼi je naʼmi títjon, kitsole: “Jñáni jtsín je rey

xi kʼoasʼin tíchoyale”. Je naʼmi títjon kitso: “Ya Biblia kʼoatso nga ya Belén”.

Je Herodes kʼoakitsole chjota xi ya jaʼaini jña tjoni tsʼuí: “Tjasjao je ʼndíbe. Kʼianga koa̱nsjaino, tikjinrʼoénao. Ánni nga kʼoati kjuisíña an nga skoexkoán”. ¡Tonga xi koanmenile Herodes kuinga sikʼien je ʼndí jebi!

Kʼianga je kitjoni Jerusalén je chjota xokjoan ijngokʼa ki títjonngánile je niño saʼnda Belén, kʼoa ya kichokʼejna je niño ya jña tíjna je ʼndí jebi. Kʼianga je jaʼasʼen ya ndʼia je chjota xokjoan, ya tsabe je Jesús kao María je na̱le. Tsojmi kitsjoa kjoatjaole Jesús. Tonga xijekoan, jngo nijñá tsakʼaile chjota xokjoan jñani kʼoakitsole Jeobá nga tsínti ya katafinrʼoeni Herodes. Kuinga kjaʼai ndia kiskoésíni nga ki naxinandále.

Kʼianga je kisʼejinle Herodes nga jeni ki chjota xokjoan, nʼio koanjtile. Tsakʼéne nga kinikʼien xtiʼndí xi jao nóle kʼoa kao xi kje kʼoatjínjin nóle. Tonga Jeobá tongini kʼoakitsole José ya yanijñále, kʼoa je José ya kikao María kao Jesús ya Egipto. Xijekoan, kʼianga kisʼejinle José nga je kʼien Herodes, ijngokʼa kikaoni María kao Jesús ya Nazaret. Kʼoa ya Nazaret koanjchínga Jesús.

ʼYáni xokisʼin nga kʼoasʼin koanfateni je niño xokji. A faʼaitsjenli, ya Jerusalén ki títjon je chjota xokjoan kʼianga tsabe je niño. Satanás je Na̱i koanmele nga sikʼien je ʼNdíle Niná, kʼoa be nga kʼoati mele kʼoasʼin je rey Herodes xi tsakʼejna Jerusalén. Kuinga, jéjin Satanás xokisʼin nga kʼoasʼin koanfateni niño xokji.