Ir al contenido

Ir al índice

 KJOAʼMIYA 26

Kixi kitʼale Niná je Job

Kixi kitʼale Niná je Job

ATSÍ mamachai je chjota xosíkji tímʼe. Job ʼmi, kʼoa je chjoón xosíkji chjoónle mani. A ʼyaní jméni xi títsole Job. “Tinókjoaʼaonlai Niná kʼoa katamʼai”, títsole. Kataʼyala ánni nga kʼoakitsosíni, kʼoa ánni nga kʼoasikji kjoañʼai tsakjaʼásíni Job.

Job chjota kixi koan kʼoa kisitjosonle Jeobá. Ya tsakʼejna ya Uz, ya chrianle Canaán. Jeobá nʼio tsjoake koan je Job, tonga kʼoati tsakʼejna jngo xi jtike koan. A ʼyaní ji ʼyáni je xi jtike koan.

Jéní Satanás je Na̱i. A faʼaitsjenli, Satanás jéní ánkje tsʼen xi jtike Jeobá. Je koanle nga kʼoakisikao Adán kao Eva nga tsínti kisitjosonnile Jeobá, kʼoa kʼoasʼin kisikjaʼaitsjen nga koa̱nle kʼoasikao ngatsʼi chjota nga tsínti sitjosonnile Jeobá. Tonga a koanle nga kʼoakisʼin. Mai. Tikjaʼaitsjenlai jótjín chjota xi je tsaʼya xi xʼin kao xi yánchjín xi kixi kitʼale Niná. Jótjín mani xi koa̱n sikʼaxki jaʼainle.

Nga je kʼien Jacob kao José ya Egipto, jé Job xi ngisasa kixi kitʼale Jeobá ngakjijnda Sonʼnde. Jeobá koanmele nga katabe je Satanás nga likui koa̱nle nga sitsʼen ngatsʼi chjota, kʼoa kitsole: “Chótsenlalai je Job. Chótsain jokji kixi tífitʼana”.

Satanás kitso: “Kuinga kixini, nga tinichikontʼainní kʼoa nʼio nkjín tsojmi tjínle. Tonga tsa chjaʼalai, kuinchjaʼaonli”.

Kuinga kʼoakitsosíni Jeobá: “Tʼin. Chjaʼalai. Kʼoatikoai je Job tojmeni xi chʼaotjín xi meli. Kʼia jchaa tsa kuinchjaʼaonna. Tonga chónlai, ali nikʼienjin”.

Xi títjon kisʼin je Satanás kuinga chjota kisiché cho̱ntjele kao camellole Job, kʼoa kʼien barréle. Kʼoa jngo ntjao̱nʼio kisikʼienni xtixʼinle kao xtiyánchjínle xi te mani. Xijekoanni je Satanás kui chʼintao jebi kitsjoale Job. Nʼio tse kjoañʼai tsakjaʼá je Job. Kuinga kʼoakitsosíni chjoónle: “Tinókjoaʼaonlai Niná kʼoa katamʼai”. Tonga je Job likui kʼoakisʼin. Kʼoati jan miyo ndiso jaʼaikonle kʼoa kitsole nga je xi tsín nda kikao yaole. Tonga Job tosi tonda kixi koanle Niná.

Nga kixi koan Job nʼio tsjoa kisʼele Jeobá, kʼoa xijekoanni kisichikontʼain je Job, josísʼin matsen ibi. Kisindaya chʼinle. Job ngi te xti xi naskánakjoan kisʼele, kʼoa jaoya kʼoakji cho̱ntje kisʼele, kao barré kʼoa kao camello jokji tjínle tsakai.

A kixi koa̱nlai ji ngantsjai je Jeobá joni tsa Job. Tsa kixi koa̱in, Niná kʼoati sichikontʼainli. Koa̱n kuijnai ngantsjai nichxin kʼianga kʼoanaskánakoa̱nchon ngayeje Sonʼnde jokoanchon ʼndenaxóle Edén.