Ir al contenido

Ir al índice

 KJOAʼMIYA 33

Nga jaʼatojinndá ya ndáchikon xi Ní ʼmi

Nga jaʼatojinndá ya ndáchikon xi Ní ʼmi

¡KUI kjima ibi! Je xi tímjésíle yále ya ndáchikon xi Ní ʼmi jé Moisés. Kʼoa je chjota xi yasí tjíokao xi lijmesí xi kjimale jé chjota israelita. Tonga Faraón kao chjota kjoajchánle ya tjíomʼejin nandá. Kataʼyala jókoannile.

Tojonásʼin je tsaʼya, nga je kichó xi mani te kjoañʼai je Faraón kʼoanákitsole chjota israelita nga katabitjo ya Egipto. Jaonla siento jmi mani israelita kitjo xi xʼin, kʼoati nʼio nkjín yánchjín kao xtiʼndí kitjo. Xi ingosani, je chjota xi koankjainle tʼatsʼe Jeobá kʼoati kitjokao je chjota israelita. Ngatsʼi kikao barréle, tindsole, kao cho̱ntje xi tjíole nga kitjo Egipto.

Nga kjesa bitjojin je chjota israelita kisijéle najño, kao tsojmi xi taonsiné kao xi taonchxoa koanndani je chjota egipcio. Je chjota egipcio je to tjíotsokjonsa tʼatsʼe kjoañʼai xi jetʼani kichone. Kʼoa kitsjoale tojmeni xi kisijé je chjota israelita.

Xije jaʼato jngo jao nichxin, je chjota israelita ya kichó ya ndáchikon xi Ní ʼmi. Ya tsakatiokjáya. Tonga Faraón kao chjotale ijngokʼa kʼoakoannile nga kʼoasʼin kitsjoaʼndele nga kitjo je chjota israelita. “¡Tsakʼaiʼndele nga ki choʼndaná!” kitso.

Ijngokʼa kisikʼantjaiyani kjoafaʼaitsjenle Faraón. Kjitʼanangi kisikʼéjnanda carretale xi tsʼe kjoajchán kʼoa kao chjota kjoajchánle. Xijekoan, jaon siento carreta kikao xi toxá kʼoasʼin síchjénni nga kitjenngile je chjota israelita, kʼoati kikao ngayeje carreta xi kjaʼainile xi tjín ya Egipto.

Kʼianga tsabe je chjota israelita nga je nroa Faraón kao chjota kjoajchánle, lito i̱ kji nʼio kitsokjon. Likui jña tikoan kini. Ya kijnachjoale ndáchikon xi Ní ʼmi, kʼoa xingoani je chjota egipcio tjíonroa. Tonga Jeobá jngo yojbi kisikájnachjoale je chjota egipcio. Kuinga je chjota egipcio likui koan tsabesíni je chjota israelita nga josikao.

Jeobá kʼoakitsole Moisés nga katamjé je yále jña kijna ndáchikon. Kʼianga kʼoakisʼin Moisés, jngo ntjao̱nʼio kisikinroá Jeobá ya jña tjoni tsʼuí. Je ndáchikon koanjaoya, kʼoa kixinyanʼio nga jaongoa.

Xijekoan, je chjota israelita ya jaʼa ngabasenle ndáchikon jña to kixí koanchon. Nʼio nkjín hora kichomani nga koan kichó xingoatʼani chjota xi miyón mani kʼoa kao ngatsʼi cho̱le. Xijekoanni chan tsabe je chjota egipcio, kʼoa kitokatjenngile ya jinndáchikon.

Nga je kʼoakisʼin, Niná tsakjaʼáxínle yanta xi tjíongi carretale. Je chjota Egipto nʼio kitsokjon kʼoa kiskiʼndáxá, kitso: “Jeobá sítoanntjai je chjota israelita. ¡Tosa tjinñá!” Tonga likuiti kʼiani.

Xijekoan, Jeobá kʼoakitsole Moisés nga katamjé yále ya ndáchikon, josísʼin matsen sén xi nroatʼa ibi. Kʼoa je nandá xi kixinyanʼio nga jaongoa ijngokʼa kinroani kʼoa tsakájtsané je chjota egipcio kao carretale. Kʼoa nga ya kisʼenjin ndáchikon ngatsʼi chjota kjoajchán egipcio, ¡nijngojin xi ti kinjengini!

¡Nʼio tsjoa koanle naxinandále Niná nga kʼoasʼin kitjontjai! Je xi xʼin kisele Jeobá nga kitsjoale kjoanda, kitso: “Jeobá je kasíkinje kjoajchán jebi. Ya kasíkʼatsaojin je naxín kʼoa kao chjota xi tjíosonle ya ndáchikon”. Míriam, ndichja Moisés, kiskoe jngo xi kisikjane, kʼoa kʼoati kisʼin ngatsʼi yánchjín xi ngikʼa. Kité kʼoa kise kaoni, kitso: “Jeobá je kasíkinje kjoajchán jebi. Ya kasíkʼatsaojin je naxín kʼoa kao chjota xi tjíosonle ya ndáchikon”.