Ir al contenido

Ir al índice

 KJOAʼMIYA 50

Jao yánchjín xi nʼiojin koan

Jao yánchjín xi nʼiojin koan

KʼIANGA je kjoa kitsaojin je chjota israelita, je Jeobá tsakʼétsʼoale. Kʼoa je Jeobá kisikasénle chjota títjon xi nʼiojin koan xi tsakinyakao. Juez tsole ya Biblia. Je xi títjon juez koan je Josué, kʼoa juez xi tsakatio xijekoanni je Otniel, Ehúd kao Samgar. Tonga kʼoati jao yánchjín tsakatio xi tsakasenkao naxinandá Israel, je xi Débora kao Jael tsakʼin.

Tʼatsʼe Niná kinchjaya je Débora. Je Jeobá tongini kʼoakitsole Débora jmeni xi koa̱n, kʼoa kʼia kʼoakitsole je chjota jmeni xi kitsole je Jeobá. Kʼoati juez koan Débora. Jngo yáxka̱jén tsakʼejnangi ya jñani nindo tjín kʼoa ya kichonrʼoe je chjota xi kjoa kisʼele nga tsakʼéndajinle.

Nga kui nichxin je xi rey sʼin tíjna ya Canaán je Jabín. Ñajan siento koanni carreta kjoajchánle. Nʼio tse nganʼio kisʼele chjota kjoajchánle kʼoa nʼio nkjín chjota israelita xi choʼndale koan. Jé xi Sísara ʼmi tsakasentítjonle chjota kjoajchánle rey Jabín.

Jngo nichxin kʼianga je Débora kinchjale je juez Barac, kʼoa kitsole: “Kʼoatítso Jeobá: «Te jmi chjota chjoai kʼoa ya tʼinkoai ya nindo Tabor. Kʼoa ya kuichokaotʼale Sísara. Kʼoa an koasenkaole nga sikinjelai, jé kʼoa kao chjota kjoajchánle»”.

Barac kitsole Débora: “Kjuiña tsa kʼuinkaonai”. Kʼoa ki Débora, tonga kitsole Barac: “Kʼianga sikinjai je kjoajchán a likui ji kuitjongʼai, nga je Jeobá jngo chjoón sichjén xi sikʼien Sísara”. Kʼoa kui jebi xi koan.

Barac ya kinroajenni nindo xi Tabor ʼmi nga kinrʼoe chjota kjoajchánle Sísara. Kʼoa je Jeobá toxijña kisitsendá ʼnde jebi, kʼoa nʼio nkjín chjota kontrale naxinandá Israel kʼien. Je Sísara kitjojen carretale kʼoa kitoka.

Xijekoan, je Sísara ya kichó ya ndʼianajñole Jael. Kʼoa je Jael kʼoakitsole nga katafaʼasʼen, kʼoa ndáchiki kitsjoa choale. Kʼoa je ndáchiki nijñá kisikinroale, kʼoa ngotjo kisʼefeni. Kʼoa je Jael jngo yá xi yaoxkon kji xi tsʼe ndʼiañajñole kiskoe kʼoa ya tsakasénsʼen jko̱ Sísara. ¡Xije kichó Barac, tsakakóle Jael nga je kijnakʼien Sísara! Kitjoson jmeni xi kitso Débora.

Xijekoanni, kinikʼien je rey Jabín; kʼoa nyʼán tsakatio choatse je chjota israelita.