Ir al contenido

Ir al índice

 KJOAʼMIYA 55

Jngo tiʼndí xi Niná kisixále

Jngo tiʼndí xi Niná kisixále

ATSÍ nʼio ngó naskánakji tiʼndí xi faʼaitʼa ibi. Samuel ʼmi. Kʼoa je chjota xi tísíkaosí jko̱ jé xi naʼmi ngʼajko̱ tíjna nga kʼia ya Israel, Elí ʼmi. Kʼoa je xi kichokaosíle Elí tiʼndí xokji jéní Elqaná kao Ana, xijchále mani.

Tosʼa ño kʼoa tsa aon nóle Samuel. Tonga ya kichokʼejna ya ndʼianajñole Jeobá kao Elí kʼoa kao ngatsʼi naʼmi xi ngikʼa. Ánni nga jngo tiʼndí kichokaosíni je Elqaná kao Ana nga ya sixá ya ndʼianajñole Jeobá. Kataʼyala anni.

Kʼianga kjesa tsinjin Samuel, nʼio tse kjoaba tsakʼejnajin Ana. Nga likui tísʼele ʼndílee tsakai, kʼoa nʼio koanmele nga jngo ʼndí sʼele. Ñandia kʼianga ya ki jña tíjna ndʼianajñole Jeobá, tsakʼétsʼoa kʼoa kitso: “¡Ji Jeobá, ali nichajinjinnai! Kʼiatsa jngo ʼndí kʼoainai, ñaki kʼoaxinle nga ji tsjoale, ánni nga ji katasíxásínili jokji tse kʼoéjna”.

Jeobá kinrʼoé je kjoabʼetsʼoale Ana, kʼoa nga je ki sá jngo ʼndílee kisʼele xi Samuel tsakʼin. Ana nʼio tsjoake koan tiʼndíle, kʼoa tsakakóyale xi tʼatsʼe Jeobá saʼnda nga ʼndí kji. Kitsole xʼinle: “Kʼianga je koa̱njchínga choa je Samuel kʼoa nga je tsínti sikakiña, ya kjuikoa jñani tíjna ndʼianajñole Jeobá nga ya katasíxále”.

Je Elqaná kao Ana kʼoakisʼin josísʼin matsen sén xi faʼaitʼa ibi. Kʼoa nga nʼio nda tsakakóyale xijchále, je Samuel nʼio tsjoa kisʼele nga ya kisixále Jeobá ya ndʼianajñole. Nga xki̱nó ya bichókʼétsʼoa xijchále ya ndʼianajño jebi, kʼoa bichósíxatʼa tiʼndíle. Kʼoa nga xki̱ nó jngo najño chjotse xi kotoxja kji bʼale je na̱le xi xá je síndanile.

Nga je ki nó, tojo ya síxá Samuel ya ndʼianajñole Jeobá, kʼoa nda kisasenle Jeobá kao chjota. Tonga Hofní kao Finehás, je xtile Elí, likui nda chjota koan. Kui kʼoakisʼin xi chʼaotjín, kʼoa je xokisʼin nga tsín kisitjosonle Niná je chjota. Je Elí tjínnenile tsakai nga tsakjáʼale je xá naʼmi xi tjínle xtile, tonga likui kʼoakisʼin.

Je Samuel likui kisikʼéjna je xále Jeobá ninga kui xi chʼaotjín kisʼe ya ndʼianajñole Jeobá. Tonga je Jeobá je kjoatse nga tsín ʼya chjota ti tsakjákaoni, nga choa chjota kisʼe xi ñaki tsjoake koan. Kʼianga je koanjchíngasa choa Samuel, kui jebi xi koan.

Kʼianga kijnafe Samuel ya ndʼianajñole Jeobá jngo jta̱ kisikjaʼále. Kʼoa kitso Samuel: “I̱ tijna ibi”. Kʼoa tsakasótjen kʼoa kitokanrʼoe Elí kʼoa kitsole: “A kanokjoanai, i̱ tijna ibi”.

Tonga Elí kitsole: “Ali tinchjajinle; tʼinsojnani”. Kʼoa kikajna ijngokʼani Samuel.

“¡Samuel!” Tikitsongáni je jta̱ xi kinrʼoé nga koanjaokʼani, kʼoa tsakasótjenngáni Samuel kʼoa tikinrʼoengáni Elí, kitsole: “A kanokjoanai, i̱ tijna ibi”. Tonga Elí kitso: “Ali tinchjajinle ʼndítá, tʼinsojnani”. Tikikajnangáni Samuel.

Kʼoa xi koanni jan kʼa tikinchjangánile je jta̱, kitsole: “¡Samuel!” Kʼoa Samuel kitokanrʼoengáni Elí kʼoa kitsole: “I̱ tijna, kanokjoajinnai ndʼaibi”. Je Elí kʼiani tsabe nga je Jeobá xi tínchja. Kitsole Samuel: “Tʼinsojna ijngokʼani, kʼiatsa kuinchjangánili, i̱ tʼinlai: «Tinókjoai Jeobá, nga tínrʼoé je choʼndali»”.

Kʼoa kʼoakisʼin Samuel nga kinchja ijngokʼale Jeobá. Kʼoa Jeobá kʼoakitsole Samuel nga kjoañʼai tsjoále je Elí kʼoa kao xtile. Xijekoanni, je Hofní kao Finehás ya kʼien nga tjíokjan kao chjota filisteo, kʼoa nga kisʼejinle Elí, kiska, kʼoa kitjotʼaosin, kʼoa kʼien. Kʼoasʼin kitjoson énle Jeobá.

Koanjchínga Samuel, kʼoa jé jetʼani xi juez koan ya Israel. Kʼianga je nʼio koanjchá, je naxinandá kitsole: “Jngo rey chjoejin xi katabatéxomanajin”. Koankaile Samuel, nga be nga je Jeobá xi rey tíjnale. Tonga Jeobá kʼoakitsole nga katanrʼoéle je naxinandá.