Ir al contenido

Ir al índice

 KJOAʼMIYA 44

Rahab kisikatíoʼma xi kichokotsenché ʼndele

Rahab kisikatíoʼma xi kichokotsenché ʼndele

JE CHJOTA xokjoan kjoa tjíojin. Tjínnele nga tóka, ánni nga tsín sikʼiensíni. Chjota israelitaní kʼoa tokichokotsenché, kʼoa je chjoón xi tíbasenkaosí Rahab ʼmi. Je ndʼiale Rahab ya kisʼejnason ya xjáo xi kjindai ya Jericó. Kataʼyala jókoannile ngayeje jebi.

Nga kʼia je chjota israelita je tjíonda nga kjoaʼato ya xongá Jordán kʼoa kjoaʼasʼen ya ʼnde Canaán. Tonga nga kjesa faʼasʼenjin, jao chjota kisikasén Josué xi kikotsenché. Kitsole: “Chótsenlao jóchon nangi kʼoa kao Jericó”.

Kʼianga je jaʼasʼen ya Jericó je xi kichokotsenché, ya ki ya ndʼiale Rahab. Tonga jngo chjota xi kitsole je rey xi tíjna Jericó: “Ngojña koanjnjio jao chjota israelita jaʼaikotsenché i̱ ʼndená”. Nga je kinrʼoé jebi je rey, kisikasén chjota ya ndʼiale Rahab kʼoa kitsole: “¡Tichosjai je chjota xi tjíoli i̱ ndʼiali!” Tonga Rahab ya kisikatíoʼma ya sonndʼiale. Kʼoa kitsole je chjota: “Jaʼaini chjota i̱ ndʼiana kʼoa likui ʼbe jñani tsʼe. Kʼia ki nga je kjimaʼña̱, nga kjesa sʼechjoajin je xo̱ntjoale naxinandá. ¡Tsa tókatjenngilao, kuichotjenngijinlao!” Kʼoa je chjota kitokatjenngile.

Kʼianga je ki chjota xokjoan, je Rahab kjoan kitoka ya sonndʼiale. Kʼoa kitsole je chjota israelita: “ʼBeña nga tsjoáno Jeobá ʼnde jebi. Kinoʼyanijin kʼianga kisijaoya ndáchikon Ní kʼianga kitjoño Egipto, kʼoa nga jon kinikʼaon je rey Sehón kʼoa kao rey Og. Kʼoa nga kabakono kjoanda, kʼoatʼinnao, nga kʼoati koakónao kjoanda. Chʼasjentjao nʼaina kao na̱na, kʼoa je ndsʼe kao ndichja”.

Je chjota xi kichokotsenché Jericó kʼoakitsole nga kʼoasʼin, tonga tjín xi kitsole nga sʼin je Rahab. I̱ kitsole: “Chjoai nʼóní xokji kʼoa ya tʼetʼanʼiotʼai ya ventanali, kʼoa tikatíoxkui ngatsʼi xíngi ya ndʼiali. Kʼoa nga kjoaʼai nikjaijin Jericó, kʼoa jchaijin nʼó xokji, likui ʼya xi sikʼainjin i̱ ndʼiali”. Kʼianga je kichonrʼoeni Josué je xi kikotsenché Jericó, kʼoakitsole ngayeje jmeni xi koan.