Ir al contenido

Ir al índice

 KJOAʼMIYA 42

Jngo búrró xi kinchja

Jngo búrró xi kinchja

ASAJE kisʼejinli tsasa kinchja jngo búrró. “Mai”, síjin. “Je cho̱ a likui male nchja”. Tonga ya Biblia kʼoatso nga kinchja jngo búrró. Kataʼyala jókoannile.

Je chjota israelita toje tjíonda nga kjoaʼasʼen ya ʼnde Canaán. Balac, rey xi tsakʼejna ya Moab, kitsokjonle je chjota israelita. Kuinga, tsakʼéxásíni nga kikinyisjai je Balaam, jngo chjota xi nʼio maña nga koainrʼoe kʼoa kuinchjaʼaonle je chjota israelita. Kʼoakitsole nga nʼio tse taon tsjoále, kuinga tsakʼejnasonsínile búrróle Balaam kʼoa kinrʼoesíni Balac.

Jeobá likui koanmele kʼianga je Balaam kuinchjaʼaonle naxinandále. Kuinga, jngo ánkje xi kicha espada yʼa kisikasénsíni xi tsakasejna ya yandia kʼoa tsakʼéchjoale Balaam. Balaam likui tsabe je ánkje, tonga je búrróle tsabe. Je búrró tsakásjaiʼndele yaole josʼin koai nga je ánkje séjnachjoa, kʼoa chan totsakajna ya yandia. Balaam nʼio koanjtile, kʼoa tsakále yá.

Kʼoa Jeobá kisikinchja je búrró ánni nga koan tsakjákaosíni je Balaam. Je búrró kitso: “Jméni xi tisikaole nga kʼoasʼin tibichonsíninai”.

“To chjota chiní sʼin tinikʼéjnanai”, kitso Balaam “¡Tsa jngolani kicha espada yʼa, sikʼienle!”

“A saje kʼoakisikaole”, kitso búrró.

“Majain”, kitso Balaam.

Xijekoan, je Jeobá kiskoxʼangi xko̱n Balaam nga katabe je ánkje xi jngo kicha espada yʼa xi séjnaya yandia. Je ánkje kitso: “Ánni nga búrróli tibichonsíni. I̱ kafaʼaikʼechjoale yandia, nga likui tjínneli nga kʼuinkinókjoaʼaonlai je naxinandá Israel. Tsa tsín kabasenxinna je búrróli, kasikʼienjinle, tonga je búrróli lijojin kasikoa”.

Kitso Balaam: “Kabajngijéeña. Likui ʼbe tsa i̱ni tisejnayai yandia”. Je ánkje kitsjoaʼndele nga ki Balaam, kʼoa Balaam kinrʼoe Balac. Tojo koanmele nga kinchjaʼaonle naxinandá Israel, tonga Jeobá kʼoakisʼin nga ʼndele nga kuinchjaʼaonle tosa jan kʼa kisichikontʼain naxinandá Israel.