Ir al contenido

Ir al índice

 JONʼIA XI CHJOTALE CRISTO MAA

Kixi katamaa nga jetíjnachrian je kjoafetʼa

Kixi katamaa nga jetíjnachrian je kjoafetʼa

ÁNNI NGA NʼIO CHJÍSÍNILE: Jemachrianle kʼianga nʼio tse kjoa kuitjátojiaan kʼoa machjén nga nʼiojin koaan kʼoa nga je Jeobá si̱nʼiotʼaa. Kʼiaa koaitsʼia je kjoañʼai xi nʼio tse kʼianga ni̱kjeson je religión ndiso (Mt 24:21; Ap 17:16, 17). Tsakui nichxin kui kjoájinkoaan je chjota nga kjoaxkón jenroa (Ap 16:21). Je Gog xi tsʼe Magog kʼoetʼale je naxinandále Niná (Eze 38:10-12, 14-16). Kʼoa je Jeobá kʼiaa kjoaʼaíkao kjoajchánle (Ap 16:14, 16). Tsa mená nga nʼiojin koaan nichxin xi nroaján, machjén nga kixi katamaa kʼianga jme kjoa xi bitjatojiaan ndʼaibi.

JÓKOA̱N SʼIAAN:

 • Nʼiojin katamaa kʼoa tsje kjuinkoaa yaoná jotso je kjoatéxomale Jeobá (Is 5:20).

 • Kuiyojtían nga jchaxkoán je Jeobá kao je ndsʼee (Heb 10:24, 25).

 • Kjitʼanangi si̱tjosoán jmeni xi tsoná je naxinandále Niná (Heb 13:17).

 • Si̱kjaʼaitsjenjiaan josʼin tsakʼasjentjai Jeobá je naxinandále nichxin kjoatse (2Pe 2:9).

 • Kʼoétsʼoalee je Jeobá kʼoa je si̱nʼiotʼaa (Sl 112:7, 8).

KʼIANGA JECHÓTSENLAI JE VIDEO KJOANʼIOJIN KOA̱NCHJÉNNÁ JMENI XI KOA̱N NICHXIN XI NROAJÁN (VIDEO XI TOCHOA TÍJNA), CHÓTʼAYAJIN KJOACHJONANGI JEBI:

 • Ánni nga ñʼai koan kʼanile je ndsʼee kʼianga kisitjoson jmeni xi kisʼendajin ya jinjtín.

 • Ánni nga kjoanʼiojin tjenkaoni kʼianga nitjosoán.

 • Ánni nga kjoanʼiojin koa̱nchjénniná kʼianga kjoaʼaí je Armagedón.

 • Machjén nga nʼiojin koaan nichxin xi nroaján, tongini tijnandai jósʼiain kʼianga kjoaʼaínená kjoa.

  Jmé choa̱ xi faʼaitʼa Biblia basenkaoná nga ñaki kʼoasʼe tokoán nga je Jeobá kʼoasjentjainá (2Cr 20:1-24).