Idaki naatii

Ilchakenini le Jehova

Select language Maasai

Tapaliki iyiook, metumi ematua nigira aing’oru.

Nteru siake te uwueji e nkiterunoto, aashu taasishore enkoitoi natii abori.

Nduat oo Mbukui

Ng’ura ng’ejuko naatipikaki o nduat oo ntokiting’.

About Jehovah’s Witnesses

Learn more about us. Find out where we meet, how to contact us, and how you can request a free Bible study.