Idaki naatii

Idaki ewueji e are e naatii

Ilchakenini le Jehova

Maasai

Sinkolioitin oo Ilkristiano E Seremare

Tooru oltoilo sidai oirekodaki oo sinkolioitin oo Ilkristiano naaranyi pee eisisi neiseremi Jehova Enkai. Osinkolio otaranyaki, okestra, sinkoliotin naataranyaki too masaa.

 

Tapaliki iyiook, metumi tenakata naatii tiatua intanet tena kutuk.

Etumii naati tena kutuk too matuan naasuju: