Idaki naatii

Ilchakenini le Jehova

Select language Maasai

Ngasetini e Watchtower o Awake!

Ketumi pee ioru ngasetini ang’ naaimaki Biblia too nkutukie naalusoo 150. Ore Watchtower neitodolu olmonekie enduata enkop te nduata enaibon e Biblia. Keilejilej iltung’anak too lomon supati e nkitoria e Nkai neret ltung’anak pee eiruk Yesu kristo. Kiret Awake! taapare nyamalitin ena rishata neshet enkirukoto o siligi loo laitobirunoni te nkop ng’ejuk eseriani.

 

Tapaliki iyiook, metumi tenakata naatii tiatua intanet tena kutuk.

Etumii naati tena kutuk too matuan naasuju: