Mintiʼ. Qʼuqlixix qkʼuʼje tiʼj xnaqʼtzbʼil qa kubʼ tbʼinchaʼn Dios Txʼotxʼ ex kyaʼj, noqtzun tuʼnj, mintiʼ in kubʼ qximine qa kubʼ tbʼinchaʼn toj 6 qʼij te 24 or. ¿Tiquʼn? Tuʼnju at junjun xnaqʼtzbʼil nya ik tten ik tzeʼn in tzaj t-xnaqʼtzaʼn Tyol Dios. Qo xnaqʼtzan tiʼj kabʼe.

  1. ¿Jniʼ ambʼil xi tiʼn 6 qʼij tuʼn tbʼant Txʼotxʼ ex kyaʼj? At junjun xjal in kubʼ kyximin qa xi tiʼn 6 qʼij te 24 or tuʼn tbʼant Txʼotxʼ ex kyaʼj. Noqtzun tuʼnj, aju yol qʼij toj Tyol Dios jaku yolin tiʼj jun ambʼil nim tqan (Génesis 2:14; Salmo 90:4).

  2. ¿Jniʼ ambʼil qʼiʼn tuʼn Txʼotxʼ? Juntl xnaqʼtzbʼil in kyqʼamaʼn junjun xjal aju qa noq chʼin ambʼil qʼiʼn tuʼn Txʼotxʼ. Noqtzun tuʼnj, in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa ya otoq che bʼant Txʼotxʼ ex kyaʼj tej naʼmxtoq t-xi tzyet 6 qʼij (Génesis 1:1). Tuʼntzunju, mintiʼ in nel qikʼine junjun tqanil tzʼaqli in tzaj kyqʼoʼn xjal at kynabʼil, moqa científico, qa qʼiʼnlo nim millón abʼqʼi tuʼn Txʼotxʼ ex tuʼn kyaʼj.

Ax tok qʼuqli qkʼuʼje qa kubʼ bʼinchaʼn Txʼotxʼ ex kyaʼj, noqtzun tuʼnj, mintiʼ in nel qikʼine aju in tzaj kyqʼamaʼn xjal at kynabʼil. Qʼuqlixix qkʼuʼje qa aju in tzaj t-xnaqʼtzaʼn Tyol Dios mujli taʼ tukʼilju o tzʼel toj qʼanchaʼl kyuʼn qe xjal at kynabʼil.