In nok tilil quʼne aqoʼye testigos de Jehová tuʼn tkubʼ qxnaqʼtzane okslabʼil kyaj t-xnaqʼtzan Jesús ex aju e ok lepeʼ qe t-apóstol tiʼj. Toj xnaqʼtzbʼil lu ok tzul tchikʼbʼaʼn junjun xnaqʼtzbʼil nim toklen aju qʼuqli qkʼuʼje tiʼj.

 1. Dios. In qo kʼulune oʼkx te Dios axix tok aju Nimxix toklen ex Bʼinchal tkyaqil. Jehová tbʼi (Salmo 83:18; Apocalipsis 4:11). Aju Tdios Abrahán, Moisés ex Jesús (Éxodo 3:6; 32:11; Juan 20:17).

 2. Aju Tyol Dios. Qʼuqli qkʼuʼje qa a jlu tqanil tuʼn Dios kye xjal (Juan 17:17; 2 Timoteo 3:16). Aju qʼuqli qkʼuʼje tiʼj atz in che jatz kyoj 66 uʼj ateʼkux toj Tyol Dios, moqa toj Ojtxi ex Akʼaj Tuʼjil. Yolin aj xnaqʼtzal Jason BeDuhn tiʼj jlu tej tkubʼ ttzʼibʼin kyiʼj testigos de Jehová qa «aju nimen kyuʼn ex aju in kubʼ kyxnaqʼtzaʼn, atz in jatz kyiʼn toj Tyol Dios, mintiʼ in kubʼ kychʼexpun tqanil tkuʼx toj ex mintiʼ in xi kyqʼamaʼn jun tiʼ qa naʼmxtoq tel kynikʼ tiʼj». *

  Maske in xi qnimane tkyaqilju in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios, nya fundamentalista qoʼye. Ateʼ junjun txʼolbʼabʼil toj Tyol Dios tzʼibʼin qe tukʼil techel, tuʼntzunju mintiʼ tuʼn tel nikʼbʼaj tiʼj ikxix tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn techel (Apocalipsis 1:1).

 3. Jesús. In qo ok lepeʼye tiʼj t-xnaqʼtzbʼil Jesús ex tiʼj techel kyaj tqʼoʼn ex in nok qqʼoʼne toklen tuʼnju o qo klet tuʼn ex tuʼnju Tkʼwaʼl Dios (Mateo 20:28; Hechos 5:31). Tuʼn jlu in kubʼ qyekʼune qa okslal qoʼye (Hechos 11:26). Noqtzun tuʼnj, mintiʼ in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa a Jesús in nok te Dios at nim tipumal ax ikx mintiʼ in tzaj tqʼamaʼn qa at oxe kybʼet Dios (Juan 14:28).

 4. Aju Tkawbʼil Dios. Jun kawbʼil jlu te toj kyaʼj, nya jun tiʼ tkuʼx toj kyanmi okslal. Aju kawbʼil lu kʼokel te kyxel qe kykawbʼil xjal ex kjapunel tuʼn aju t-ximbʼetz Dios kukx o ten tiʼj Txʼotxʼ (Daniel 2:​44; Mateo 6:​9, 10). Toj chʼintl ambʼil kbʼantel jlu, aʼyeju yol e kyaj tziyen toj Tyol Dios in tzaj kyyekʼun qa in qo anqʼin kyoj «mankbʼil tqʼijlalil» (2 Timoteo 3:​1-5; Mateo 24:​3-​14).

  A Jesús aj kawil toj Tkawbʼil Dios toj kyaʼj. Xi tzyet tuʼn tkawin toj 1914 (Apocalipsis 11:15).

 5. Aju kolbʼil. Noq tuʼnju chojbʼil bʼant tuʼn Jesús, jaku che klet xjal tiʼj il ex kyimen (Mateo 20:28; Hechos 4:​12). Tuʼn tonin chojbʼil lu kyiʼj xjal, il tiʼj tuʼn tten qʼuqbʼil kykʼuʼj tiʼj Jesús, tuʼn tkubʼ kychʼexpun kyanqʼibʼil ex tuʼn tjaw aʼ kywiʼ, moqa tuʼn kybʼyan (Mateo 28:19, 20; Juan 3:​16; Hechos 3:​19, 20). Tuʼn tbʼinchbʼen jun xjal in kubʼ tyekʼun qa at-xix qʼuqbʼil tkʼuʼj (Santiago 2:​24, 26). Aju tuʼn qklet mintiʼ qoklen tiʼj, oʼkx jaku bʼant noq tuʼn «t-xtalbʼil Dios» (Gálatas 2:​16, 21).

 6. Aju kyaʼj. In nanqʼin Jehová, Jesús ex qe anjel toj kyaʼj (Salmo 103:19-​21; Hechos 7:​55). * Oʼkx jun tal kʼloj xjal —144,000 kybʼet— che jawil anqʼin tuʼn kyxiʼ kawil tukʼil Jesús toj kyaj toj Tkawbʼil Dios (Daniel 7:​27; 2 Timoteo 2:​12; Apocalipsis 5:​9, 10; 14:​1, 3).

 7. Aju Txʼotxʼ. Kubʼ tbʼinchaʼn Dios Txʼotxʼ tuʼn kyanqʼin xjal twitz te jumajx (Salmo 104:5; 115:16; Eclesiastés 1:4). Che tzajel tkʼiwlaʼn Dios qe xjal in che nimen te, tzul tqʼoʼn kychwinqlal tzʼaqli ex kxel tqʼoʼn ambʼil kye tuʼn kyanqʼin te jumajx toj jun tbʼanel najbʼil tzalu twitz Txʼotxʼ (Salmo 37:11, 34).

 8. Aju nya bʼaʼn ex aju yajbʼil. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa jun anjel el tpan tibʼ tiʼj Dios. Atztzun tzaj tzyet nya bʼaʼn ex yajbʼil (Juan 8:​44). Tej otoqxi tzʼel tpan tibʼ anjel lu tiʼj Dios, ok qʼoʼn tbʼi te tajaw il ex Satanás, kubʼ tkʼuʼj tnejel mejebʼleʼn tuʼn, tuʼn tok kymojbʼan kyibʼ tukʼil. Tuʼn jlu, tzaj nimxix nya bʼaʼn tiʼj kyyajil, moqa kyiyjil (Génesis 3:​1-6; Romanos 5:​12). Tuʼn tkyaj toj qʼanchaʼl aju tqʼama Satanás, o tzaj tqʼoʼn Dios ambʼil tuʼn tten nya bʼaʼn ex yajbʼil toj chʼin ambʼil, noqtzun tuʼnj, mlay txi tqʼoʼn ambʼil tuʼn tten te jumajx.

 9. Aju kamik. Aj tkyim jun xjal bʼiʼx in naj (Salmo 146:4; Eclesiastés 9:​5, 10). Mintiʼ in che kʼixbʼisaʼnjtz qe kyimni toj qʼaqʼ.

  Nim millón xjal aʼyeju o che kyim kxel tqʼoʼn Dios juntl maj kychwinqlal aj kyjaw anqʼin tuʼn (Hechos 24:15). Noqtzun tuʼnj, aʼyeju xjal che jawil anqʼin ex nya kyaj tuʼn t-xi kybʼiʼn qe tkawbʼil Dios, che kbʼel najsaʼn te jumajx ex ya mlaytl che anqʼin (Apocalipsis 20:14, 15).

 10. Aʼyeju toj qjaye. Ik tzeʼn kubʼ tbʼinchaʼn Dios tnejel, te qeye aju mejebʼleʼn aju aj tkubʼ tmojbʼaʼn tibʼ jun xinaq ex jun xuʼj ex oʼkx jaku kubʼ kypan kyibʼ qa ma kubʼ kybʼinchaʼn aj pajil (Mateo 19:​4-9). Qʼuqlixix qkʼuʼje qa aʼyeju nabʼil ateʼkux toj Tyol Dios in che onin qiʼje ex in che onin tuʼn kytzalaj xjal kyukʼil toj kyja (Efesios 5:⁠22–​6:1).

 11. Aju qkʼulbʼile. Mintiʼ in qo kʼulune twitz cruz nix twitz junjuntl tilbʼilal (Deuteronomio 4:​15-​19; 1 Juan 5:​21). Aʼyeju junjun yekʼbʼil nim kyoklen tiʼj qkʼulbʼile aʼye jlu:

 12. Aqoʼye testigos de Jehová. Nukʼun qtene kyoj kʼloj okslal. Teyele junjun kʼloj okslal xqʼuqin qe tuʼn jun kʼloj testigos de Jehová aju tok kybʼi te ansyan, nya ik kyten ik tzeʼn jun kʼloj pal ex nya chjoʼn twiʼ kykʼuʼj (Mateo 10:8; 23:8). Mintiʼ in xi qqʼoʼne diezmo ex mintiʼ in xi qqanine pwaq (2 Corintios 9:7). Tkyaqil aqʼuntl in bʼant in xi chjet tuʼn onbʼil in xi qqʼoʼne ex mintiʼ in kux tzʼibʼin qbʼiye tiʼj.

  At jun tal kʼloj okslal aju at kyojtzqibʼil tok kybʼi te Kʼloj Xjal Qʼil Twitz Aqʼuntl, aʼye jlu nejni qe tiʼj aqʼuntl in bʼant kyuʼn kykyaqil testigos de Jehová tzmax toj kytxuylal ninja qʼil twitz aqʼuntl (Mateo 24:45).

 13. Aju mujbʼabʼil at qxole. Jaxku tumel tzajni qoʼye, ax xnaqʼtzbʼilju nimen quʼne (1 Corintios 1:10). In nok tilil quʼne tuʼn miʼn tok qqʼoʼn qwitze tiʼj kyyajil txqantl ex tiʼjju alkye tten in che anqʼin (Hechos 10:34, 35; Santiago 2:4). Noqtzun tuʼnj, nya a t-xilen jlu qa mlay kubʼ t-ximan jun testigo de Jehová tiʼ taj tuʼn tbʼant tuʼn ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn tnabʼil xnaqʼtzan tuʼn Tyol Dios (Romanos 14:1-4; Hebreos 5:14).

 14. Aju qmode. In nok tilel quʼne tuʼn tkubʼ qyekʼune kʼujlabʼil axix tok tiʼj tkyaqilju in bʼant quʼne (Juan 13:34, 35). In nok tilel quʼne tuʼn miʼn tkubʼ qbʼinchaʼne jun tiʼ aju nya bʼaʼn in nela toj twitz Dios. Tuʼntzunju in najbʼen chikʼ quʼne toj tumel. A jlu at toklen tukʼilju tuʼn miʼn tok chikʼ qiʼje (Hechos 15:28, 29; Gálatas 5:19-21). At mujbʼabʼil qxole ex mintiʼ in nokx qqʼoʼn qibʼe toj qʼoj (Mateo 5:9; Isaías 2:4). In xi qbʼiʼne qe aj kawil ex in cheʼx qnimane qeju kawbʼil in kubʼ kyqʼoʼn, noqtzun tuʼnj, oʼkx in cheʼx qbʼiʼne qa bʼaʼn toj twitz Dios (Mateo 22:21; Hechos 5:29).

 15. Aju qmode kyukʼil txqantl. Kyaj tqʼamaʼn Jesús jlu: «Kykʼujlame qe kyukʼile ik tzaʼnx kyeye in kykʼujlan kyibʼe». Ax ikx tqʼama qa aʼyeju okslal «mya te twitz txʼotxʼ qe» (Mateo 22:39; Juan 17:16). Tuʼntzunju, in nok tilel quʼne tuʼn tok qbʼinchaʼne bʼaʼn kyiʼj kykyaqil xjal, maske mintiʼ in nokx qqʼoʼn qibʼe kyxol aj kawil ex mintiʼ in nok qmojbʼan qibʼe kyukʼil junjuntl okslabʼil (Gálatas 6:10; 2 Corintios 6:14). Noqtzun tuʼnj, in xi qnimane aju in bʼant kyuʼn txqantl tiʼj jlu (Romanos 14:12).

Qa at junjuntl t-xjela tiʼjju nimen quʼne aqoʼye testigos de Jehová, jaku kanet mas tqanil tuʼna toj Internet. Ax ikx jaku tzaj ttzʼibʼina qeye, tuʼn tpona toj jun qchmabʼile in nok toj Ja te Chmabʼil aju nqayin tok ttxlaj tjaya, moqa jaku txi tqanina te jun testigo de Jehová jatumel najliya.

^ taqik' 4 Qʼonk twitza tiʼj uʼj Truth in Translation (La verdad en la traducción), t-xaq 165.

^ taqik' 10 Maske o che etz xoʼn qe anjel nya bʼaʼn toj kyaʼj, kukx in che anqʼin toj najbʼil mintiʼ qʼanchaʼl (Apocalipsis 12:7-9).