Aju yol griego ajbʼen toj Tyol Dios ex in kubʼ qʼoʼn toj junjun Tyol Dios «iglesia» atz in yolin tiʼj jun kʼloj okslal ex nya tiʼj jun ja jatumel in nok qchmon qibʼ.

Jun techel tiʼj jlu, tej t-xi ttzʼibʼen apóstol Pablo tuʼj kye aj Roma, xi tqʼoʼn tqʼolbʼebʼil kye tej tqʼamaʼn jlu: «Ax ikx kyqʼonxe nqʼolbʼebʼle kye okslal [moqa ‹te iglesia›, ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Nueva Versión Internacional] nnoʼk kychmon kyibʼ tuj tja Priscila ex Aquila» (Romanos 16:5). Qʼanchaʼl qa i ex tqʼolbʼeʼn apóstol Pablo jun kʼloj xjal, in noktoq tchmon tibʼ toj jun ja. *

Tuʼntzunju, mintiʼ in nok qqʼoʼne tbʼi Ja te Chmabʼil te iglesia.

¿Tiquʼn tok tbʼi te Ja te Chmabʼil kye testigos de Jehová?

At nim tiquʼn tok bʼibʼaj lu:

  • Tuʼnju jun ja jatumel in nok qchmon qibʼe.

  • Tuʼnju in nok qchmon qibʼe tuʼn tjaw qnimsaʼne Jehová, aju Dios in yolin Xjan Uʼj tiʼj, ex tuʼn qyoline tiʼj (Salmo 83:18, Traducción del Nuevo Mundo; Isaías 43:12).

  • Ax ikx tuʼnju in nok qchmon qibʼe tuʼn qxnaqʼtzane tiʼj Tkawbʼil Dios, aju yolinxix Jesús tiʼj (Mateo 6:9, 10; 24:14; Lucas 4:43).

In qo txokine tiʼja tuʼn tpona visitaril jun Ja te Chmabʼil nqayin jatumel najliya tuʼn tel tnikʼa tzeʼn kychmabʼil testigo Jehová.

^ taqik' 3 Junjuntl techel chʼixmi ik tzeʼn jlu tkuʼx toj 1 Corintios 16:19, Colosenses 4:15 ex Filemón 2.