Oʼkx toj Tyol Dios in che jatz tkyaqil qe qxnaqʼtzbʼile. Tuʼntzunju, aj tel mas qnikʼe tij junjun xnaqʼtzbʼil in kubʼ qchʼixpuʼne aju ya ojtzqiʼn quʼne. *

Aju in tzaj tqʼamaʼn Proverbios 4:18 in qo tzaj tonin tuʼn tel qnikʼ tiʼj tiquʼn il tiʼj tuʼn tbʼaj chʼixpet junjun qxnaqʼtzbʼile: «Atzun kybʼe qeju tzʼaqlxix ik tten ik tzaʼn spikʼun ok ttzaj t-xe kyaʼj ex in spikʼeʼ ttzaj okxi t-spikʼeʼ tkyaqil tuʼn t-spikʼumal qʼij». Toj juntl yol, ik tzeʼn in spikʼe twitz txʼotxʼ te prim in laqʼex tqʼanchaʼlix qe tichaq, ikx te Dios chebʼe chebʼe in tzaj tqʼoʼn chʼintl tqanil tiʼj junjun xnaqʼtzbʼil tojx ambʼil at tajbʼen (1 Pedro 1:​10-​12). Ax Dios kyaj qʼamante qa tuʼn ttzaj tqʼoʼn mas tqanil tiʼj junjun xnaqʼtzbʼil aj «tjapun mankbʼil tqʼijlalil»​ (Daniel 12:4).

Mintiʼ tuʼn qjaw labʼin ex tuʼn ttzaj bʼaj qkʼuʼj tiʼj tiquʼn in che kubʼ chʼixpet junjun xnaqʼtzbʼil toj ambʼil jaʼlo. Ax ikx qe tmajen Dios e anqʼin toj ambʼil ojtxi mintiʼxix el kynikʼ tiʼj junjun tichaq tzaj qʼamaʼn kye ex kubʼ kychʼixpuʼn tten kyximbʼetz.

  • Kubʼ t-ximen Moisés qa a tuʼn tetz qʼinte kye aj Israel toj Egipto naʼmxtoq tjapun 40 abʼqʼi tuʼn kyetz tiʼn Dios, ik tzeʼn otoq kyaj bʼant tiʼj tuʼn​ (Hechos 7:​23-​25, 30, 35).

  • Mintiʼ el kynikʼ apóstol tiʼjju yol otoq kyaj qʼamaʼn tiʼj Jesús qa iltoq tiʼj tuʼn tkyim ex tuʼn tjaw anqʼin juntl maj​ (Isaías 53:​8-​12; Mateo 16:21-​23).

  • Ateʼ junjun tnejel okslal mintiʼ el kynikʼ tiʼj jtoj tuʼn tjapun twiʼ aju «tqʼijlalil» Jehová​ (2 Tesalonicenses 2:​1, 2).

Tej tbʼet ambʼil, xi tqʼamaʼn Dios alkyexix t-xilen junjun qe tichaq otoq tzaj tqʼamaʼn kye. Ax ikx in qo naʼn Dios tuʼn kukx tbʼant tuʼn toj ambʼil jaʼlo​ (Santiago 1:5).

^ taqik' 2 Mintiʼ in kubʼ qewine aju nimen quʼne tiʼj junjun xnaqʼtzbʼil te tnejel. Tuʼnju in kyaj qkʼuʼne qe xnaqʼtzbʼil lu ex in kubʼ qqʼoʼne tuʼn tok kyqʼoʼn kywitze tiʼj. Jun techel, jaku txiʼ tjyoʼna «aclaración creencias» toj qtembʼile toj Internet.