Aqoʼye testigos de Jehová in nok tilil quʼne tuʼn qtene junx kyukʼe toj qjaye ex tuʼn kyten xjal junx kyukʼil toj kyja. In nok qqʼone toklen mejebʼleʼn tuʼnju a Dios kubʼ bʼinchante (Génesis 2:​21-​24; Efesios 3:​14, 15). In tzaj tqʼoʼn nim kawbʼil toj Tuʼjil Tyol aju o tzʼonin kyiʼj nim xjal twitz tkyaqil Txʼotxʼ tuʼn kyten junx ex tuʼn kytzalaj toj kymejebʼleʼn.

¿Ti in bʼant kyuʼn testigos de Jehová tuʼn tten mojbʼabʼil kyxol kyukʼe toj kyja?

Jun tten, in nok tilil quʼne tuʼn tkubʼ qqʼone toj xnaqʼtzbʼil aʼyeju nabʼil ateʼkux toj Tyol Dios, in qo tzaj tonin tuʼn qok te tbʼanel chmilbʼaj, tbʼanel xuʼjilbʼaj ex tbʼanel manbʼaj (Proverbios 31:10-​31; Efesios 5:⁠22–​6:4; 1 Timoteo 5:8). Axpe ikx in nonin Tyol Dios tuʼn tten mojbʼabʼil toj kyja xjal aqeju nya junx kyokslabʼil (1 Pedro 3:​1, 2). Jun techel, qbʼinx tiʼ o tzaj kyqʼamaʼn junjun xjal tiʼj kyukʼil tej otaqxi che ok te testigos de Jehová:

  • «Kyoj qeju tnejel 6 abʼqʼi qkubʼlen mojeʼye, toj tkyaqil ambʼil in qo ok tene qʼojel ex in tzajtoq qbʼise tuʼn. Noqtzun tuʼnj, tej tok Ivete te testigo de Jehová, ok te tbʼanel xjal ex ten nim tpasens. Aqeju chʼixpubʼil e bʼant tuʼn onin tiʼj qmejebʼleʼne.» (Chi Clauir, te Brasil)

  • «Tej tok ten nchmile Chansa xnaqʼtzal tiʼj Tyol Dios kyukʼe testigos de Jehová, tzaj nqʼoje tiʼj, kubʼ nximane qa in tzaj nya bʼaʼn kyuʼn kyiʼj ja xjal. Noqtzun tuʼnj, tej xbʼet ambʼil ma tzʼel nnikʼe tiʼj qa ax tok o tzʼonin Tyol Dios tiʼj qmejebʼlene.» ( Chi Agness, te Zambia)

Juntl tten, aj qpakbʼane tiʼj Tyol Dios, in xi qyekʼune kye xjal in che najan nqayin ttxlaj qjaye alkye tten jaku tzʼonin Tyol Dios qiʼj toj junjuntl tten qanqʼibʼil:

  • Tuʼn tjaw qjyon jun tbʼanel qukʼe

  • Tuʼn qex twitz junjun nya bʼaʼn toj tnejel abʼqʼi te qmejebʼlen

  • Tuʼn tten tbʼanel qmod kyukʼe tman qukʼe

  • Tuʼn tajbʼen pwaq quʼn toj tumel

  • Tuʼn miʼn qqʼojintl

  • Tuʼn tkubʼ qnajsaʼn qil qxol

  • Tuʼn kyxi kawit kʼwaʼl

¿In tzajpe qʼoj toj jun mejebʼleʼn aj tkubʼ tchʼixpun kyukʼe aju tokslabʼil?

Bʼan tuʼn tzaj qnaʼn qa ik ttenju. Jun techel tiʼj lu, tzaj tqʼamaʼn jun uʼj qʼol tqanil toj abʼqʼi 1998 aju etz tuʼn empresa de investegación Sofres qa 1 tiʼj 20 mejebʼleʼn aʼyeju otoq che ok te testigos de Jehová e ok weʼ twitz nim nya bʼaʼn tej tkubʼ kychʼixpun kyokslabʼil.

Kyaj tqʼamaʼn Jesús qa oktoq che okel weʼ qeju t-xnaqʼtzbʼen twitz nya bʼaʼn kyuʼn qe toj kyja (Mateo 10:32-​36). Tzaj tqʼamaʼn jun jyol tqanil tiʼjju in bʼaj aju Will Durant tbʼi, qa toj ambʼil tjaqʼ tkawbʼil tnam Roma «atoq okslabʼil axix tok at tpaj tiʼj xitbʼil in tzaj toj kyja xjal». * Ex ax jlu in tzaj qʼamaʼn kyiʼj testigos de Jehová toj ambʼil jalo. Noqtzun tuʼnj, ¿axpe tok qa aqe testigos de Jehová at kypaj tiʼj nya bʼaʼn in tzaj kyiʼj ja xjal?

Tej ttzaj qʼamaʼn qa in che kubʼ kypan qe testigos de Jehová ja xjal, tzaj tqʼamaʼn Tribunal Europeo de Derechos Humanos qa aqe xjal nya testigos de Jehová at kypaj tiʼj xitbʼil in tzaj toj kyja tuʼnju «nya kyaj tuʼn t-xi kynimen aju in bʼant kyuʼn toj kyja tukʼe kyokslabʼil». Tzaj tqʼamaʼntl Tribunal jlu:«Kykyaqil ja xjal in che ok weʼ twitz jlu, tuʼnju nya junx kyokslabʼil; nya oʼkx qe testigos de Jehová in che ok weʼ twitz jlu». * Axpe ikx toj ambʼil mintiʼ in nok toj kywiʼ, in nok tilil quʼne aqoʼye testigos de Jehová tuʼn tjapun kawbʼil lu quʼne toj Tyol Dios: «Miʼn tzʼaj kyqʼoʼne t-xel mya bʼaʼn. [...] Qa jaku bʼant kyuʼne, tzʼok tililx kyuʼne tuʼn kytene bʼaʼn kyukʼil kykyaqil xjal» (Romanos 12:17, 18).

¿Tiquʼn in xi kyqʼamaʼn testigos de Jehová qa oʼkx kyukʼe qeju ateʼkx toj kyokslabʼil tuʼn kykubʼ mojeʼ?

Aqoʼye testigos de Jehová in japun kawbʼil lu quʼne tuʼn qkubʼ mojeʼye oʼkx «tukʼil jun okslal tiʼj Qajaw»a t-xilen jlu qa okx in qo kubʼ mojeʼye qa junx qokslabʼile (1 Corintios 7:​39). Ax tok, in tzaj tbʼanel qeye tuʼn kawbʼil lu. Jun techel, tzaj tqʼamaʼn jun xnaqʼtzbʼil etz toj jun uʼj tok tbʼi Journal of Marriage and Family toj 2010 «qa junx kyokslabʼil qeju mejebʼleʼn, kybʼinchbʼen ex aju nimen kyuʼn tiʼj Dios» ax tok mas in che tzalaj toj kymejebʼleʼn. *

Noqtzun tuʼnj, mintiʼ in xi kyqʼamaʼn testigos de Jehová kye qeju junx kyokslabʼil kyukʼil tuʼn tel kypaʼn kyibʼ tiʼj kyukʼe qa nya testigo de Jehová. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Qa at jun erman mya okslal t-xuʼjil ex taj xuʼj tuʼn tten tukʼil, miʼn kyaj tkolin xjal t-xuʼjil; ex qa at jun xuʼj mya okslal tchmil ex taj xinaq tuʼn tten tukʼil, miʼn kyaj tkolin xuʼj tchmil» (1 Corintios 7:​12, 13). Ax ikx qeye in xi qbʼiʼne kawbʼil lu.

^ taqik' 17 Qʼonka twitza tiʼj uʼj César y Cristo, tomo II t-xaq 405.

^ taqik' 18 Qʼonka twitza tiʼj juicio ok bʼinchaʼn kyiʼj testigos de Jehová toj tnam Moscú ex junjuntl toj tnam Rusia, toj t-xaq 26 ex 27, taqikʼ 111.

^ taqik' 20 Qʼonka twitza tiʼjju uʼj Journal of Marriage and Family, volumen 72, tajlal 4, (agosto 2010), t-xaq 963.