Aqoʼye testigos de Jehová mintiʼ in kubʼ qikʼsaʼne qitzʼjlene tuʼnju qʼuqli qkʼuʼje qa nya taj Dios tuʼn tbʼant jlu quʼne. Maske mintiʼxix in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa nya bʼaʼn jlu, noqtzun tuʼnj, in tzaj tqʼoʼn junjun onbʼil tuʼn tel qnikʼ tiʼj tiʼ t-xim Dios tiʼjju ikʼsabʼil itzʼjlen. Qo xnaqʼtzan kyiʼj kyaje onbʼil ex aʼyeju xnaqʼtzbʼil in che tzaj tqʼoʼn Tyol Dios aju at toklen tukʼe itzʼjlen.

  1. Aju ikʼsabʼil itzʼjlen atz tzajni toj okslabʼil nya axix tok. Tzaj tqʼamaʼn jun diccionario enciclopédico, qa aju ninqʼij lu atz tzajni tiʼj xnaqʼtzbʼil qa toj qʼij te ikʼsabʼil itzʼjlen, «in najbʼen ambʼil lu kyuʼn nya bʼaʼn anjel tuʼn tok kybʼinchaʼn nya bʼaʼn kyiʼj qeju xjal in kubʼ kyikʼsaʼn ninqʼij lu ex tuʼn tkubʼ kyximen qa aj kypon tbʼanel amiw ex aj t-xi kyqʼamaʼn kye qa tbʼanel che okel, jaku tzʼonin kyiʼj» (Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend). Juntl uʼj tzaj tqʼamaʼn qa toj ambʼil ojtxe, in xitoq kyiʼn xjal tajlal qʼij tej kyul itzʼje, «nimtoq toklen jlu tuʼntzun tel nikʼbʼaj tiʼ kbʼajel toj kyanqʼibʼil», a jlu atz tzajni «tiʼj kyaqʼun chman». Ax uʼj lu tzaj qʼamante: «Aju mas nimin kyuʼn xjal, qa aʼyeju candela in che ajbʼen toj ikʼsabʼil kyitzʼjlen at toklen tukʼe kyaqʼun chman tuʼntzun ttzaj qʼoʼn aju kyajbʼil» (The Lore of Birthdays).

    In tzaj tqʼamaʼn Xjan Uʼj qa in nel tikʼun Dios kybʼinchbʼen chman, aju in tzaj qʼamaʼn tiʼ tzul ex junjuntl bʼinchbʼen «ik tzaʼn jlu» (Deuteronomio 18:14; Gálatas 5:​19-​21). Kyjaʼtzun, jun tiquʼn kubʼ tqʼoʼn Dios kykastiw xjal toj tnam Babilonia, tuʼnju in che bʼinchaʼntoq kyaqʼun chman aju jun tten tuʼn ttzaj kyqʼamaʼn tiʼtoq tzul (Isaías 47:11-​15). Maske nyaxix nim toklen toj qwitze jatumel tzajni junjun ninqʼij, mlay kubʼ qewine tiʼ in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios tiʼj kyaqʼun chman.

  2. Mintiʼ kubʼ kyikʼsaʼn okslal toj tnejel syent abʼqʼi aju kyitzʼjlen. Tzaj tqʼamaʼn jun enciclopedia tiʼtoq kyxime okslal toj tnejel syent abʼqʼi tiʼj ikʼsabʼil itzʼjlen, «qa aju ikʼsabʼil lu atz tzajni tiʼj kyxnaqʼtzbʼil okslabʼil nya ax tok» (The World Book Encyclopedia). In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa aʼyeju t-apóstol Jesús ex qe txqantl xjal eʼx t-xnaqʼtzaʼn tej tten twitz Txʼotxʼ kubʼ kyqʼoʼn techel aju il tiʼj tuʼn kyok lepeʼ kykyaqil okslal tiʼj (2 Tesalonicenses 3:6).

  3. Oʼkx jun ikʼsabʼil kyaj qʼamaʼn tuʼn tbʼant kyuʼn okslal, mintiʼ toklen tukʼe itzʼjlen, noq oʼkx tiʼjju kyimen: aju tkyimlen Jesús (Lucas 22:17-​20). Mintiʼ tuʼn qjaw labʼin tiʼj jlu, tuʼnju in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa «mas bʼaʼn ju qʼij ok qkyim twitz ju qʼij tej qul itzʼj» (Eclesiastés 7:1). Tej chʼixtoq tkyim Jesús tzalu twitz Txʼotxʼ, ten jun tbʼanel tbʼi twitz Dios, tuʼntzunju, aju qʼij tej tkyim ok te mas nim toklen twitzju qʼij tej tul itzʼji (Hebreos 1:4).

  4. Toj tkyaqil Tyol Dios mintiʼ in tzaj qʼamaʼn qa attoq jun tmajen Dios kubʼ tikʼsaʼn titzʼjlen. Nya noq ikʼ tnaʼl jlu kyuʼn aj tzʼibʼil tiʼj Tyol Dios, tuʼnju in yolin tiʼj kabʼe xjal aʼyeju mintiʼtoq in che ajbʼen te Dios kubʼ kyikʼsaʼn kyitzʼjlen. Ax ikx, in yolin Xjan Uʼj qa nya bʼaʼn ela jlu toj twitz Dios (Génesis 40:20-​22; Marcos 6:​21-​29).

¿In kubʼpe kyximen kykʼwaʼl testigos de Jehová qa in xi kynajsaʼn jun tiʼ tbʼanel tuʼnju mintiʼ in kubʼ kyikʼsaʼn kyitzʼjlen?

Ik tzeʼn in bʼant kyuʼn kykyaqil tbʼanel mambʼaj, in che ok kykʼujlaʼn testigos de Jehová qe kykʼwaʼl. Tuʼntzunju, in xi kyqʼoʼn oyaj kye toj alkyexku ambʼil ex in bʼant junjun ninqʼij kyuʼn moqa junjuntl tiʼ tuʼntzun kytzalaj. In nok tilil kyuʼn tuʼn tel kykanoʼn tiʼj Dios, tuʼnju in tzaj tqʼoʼn tbʼanel tiʼchaq kye tmajen toj tkyaqil ambʼil (Mateo 7:​11). Mintiʼ in kubʼ kyximen kykʼwaʼl testigos de Jehová qa in xi kynajsaʼn jun tiʼ tbʼanel. Ik tzeʼn junjun yol in tzaj kyqʼamaʼn kʼwaʼl kubʼni:

  • «Mas in qo tzalaj aj ttzaj qʼoʼn jun oyaj qe aju mintiʼ bʼiʼn quʼn.» (Chi Tammy, te 12 abʼqʼi.)

  • «Mintiʼ in tzaj kyqʼoʼn nmane oyaj weye aj tjapun junjun abʼqʼi wuʼne, noqtzun tuʼnj, in tzaj kyqʼoʼn toj junjuntl qʼij. Ngan weye jun sorpresa.» (Chi Gregory, te 11 abʼqʼi.)

  • «Oʼkx in che bʼitzin kʼwaʼl ex in che waʼn pastel. Aʼyeju ninqʼij lu nya ngane, aʼyeju ninqʼij in che bʼant quʼne toj njaye mas tbʼanel qe». (Chi Eric, te 6 abʼqʼi.)