Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

Ninja qʼil twitz aqʼuntl ex tqanil tuʼn tula bʼetil

In qo txokene tiʼja tuʼn tula bʼetil kyoj qe ninja qʼil twitz aqʼuntl ex jatumel in che etz uʼj toj kʼuxbʼil. Qʼonka twitza tiʼj jatumel ateʼ ex alkye or jaku tzula bʼetil tuʼn t-xi yekʼet qe ninja teya.

Sudáfrica

Qʼamanxa jtoj tuʼn tpona

¿Ilpe tiʼj tuʼn t-xi tqʼamaʼna alkye qʼij tuʼn tpona? Il tiʼj. Tuʼn miʼn tchmet nim xjal toj qʼij aju ex tuʼn kytzalaj kykyaqil qeju che pol, in xi qqanine kyeye qa nim toklen tuʼn t-xi kyqʼamaʼne jtoj ex jteʼ kybʼete che pol. Atxtoq jun seman tuʼn kyxiʼye ojtzqilte ninja, bʼaʼn tuʼn t-xi kyqʼamaʼne qa che pole. Kyoj qeju qʼij jatumel mintiʼ in che aqʼunan xjal, in xi qqanine xtalbʼil kyeye tuʼn t-xi kyqʼamaʼne tukʼil mas ambʼil qa che pole.

¿Tzeʼn jaku txi tqʼamaʼna qa kpola visitaril? Jaku bʼant tuʼna aj t-xi llamarina moqa aj t-xi tsamaʼna jun correo electrónico.

Teléfono: +27 11 761 1002

Correo electrónico: InboxBTHLTours.ZA@jw.org

¿Jakupe txi yekʼin ninja teya qa mintiʼ otoq txi tqʼamaʼna alkye qʼij tuʼn tpona? Qa mintiʼ otoq txi tqʼamaʼna alkye qʼij tuʼn tpona, bʼalo mlay chex yekʼin ja teya. Tuʼnju nya nim tembʼil at, nya nim kybʼet xjal jaku che pon visitaril toj jun qʼij.

¿Alkye or tuʼn tpona tuʼntzun kyxi yekʼit ja teya? Aʼyeju che pol bʼetil, mlay che pon jun or antes naʼmxtoq tpon ambʼil tuʼn t-xi yekʼin ninja kye. Iktzun tten mlay che pon nim xjal ex kar toj ax ambʼil.

¿Alkye qʼij ex alkye or jaku pona?

1 Robert Broom Drive East

Rangeview

KRUGERSDORP

1739

SUDÁFRICA

Lunes a viernes

8:00 a 11:00 a.m. ex 1:00 a 4:00 p.m.

Ambʼil in xi tiʼn: chʼixme kabʼe or

Aj tonin jun qiʼj (45 minut)

In xi tzyet tuʼn tok tojtzqiʼna jatumel in che pon kʼamoʼn xjal tuʼn ninja, in nok qʼoʼn jun video ex yajxitl in che tzaj yekʼin junjuntl oficina at toj Betel. Akux in visitarina ok kʼokel tkeʼyina junjuntl video, aqeju tzul kyyekʼin tiʼ aqʼuntl in bʼant kyuʼn erman toj Betel ex tzeʼn in nonin jlu tiʼj qajbʼebʼil te Jehová.

Aj tok qojtzqiʼn junjuntl tiʼ qjunalx

Kʼokel tkeʼyina junjun video aju o kubʼ qʼoʼn toj nimku yol in che yolin xjal tiʼj toj tnam.

Tembʼil jatumel in che pon xjal visitaril Hogar: Toj tembʼil lu, in tzaj qʼamaʼn tiʼ o bʼant tuʼn ttnam Jehová toj tnam Sudáfrica atxix toj 1914 a 2014. Jaku qo ikʼ toj tembʼil lu qa otoq tzaj yekʼin junjuntl lugar qe tuʼn jun erman moqa naʼmx. Ax ikx at jun tembʼil bʼinchaʼn maj kye kʼwaʼl tuʼn tok kykeʼyin jun video at toj kʼloj video Tzʼoka te tamiw Jehová.

Tembʼil jatumel in che pon xjal visitaril imprenta 2: In tzaj chikʼbʼaʼn toj oxe video tzeʼn in che onin uʼj kyiʼj erman aj kykubʼ traducirit tojx kyyol ex aj kyetz imprimirit. Toj jun lugar tjaw jawni jaku chex qkeʼyin máquina in che aqʼunan. Ex jun tiʼ mas nim toklen, in tzaj chikʼbʼaʼn tzeʼn o tzʼajbʼen tbʼi Dios kyoj junjun Xjan Uʼj kyoj yol in yolinjtz toj tnam.

Tembʼil jatumel in che pon xjal visitaril imprenta 3: Toj jun lugar tjaw jawni jaku tzʼok qkeʼyin tembʼil jatumel in chex samet uʼj. In najbʼen junjun kʼuxbʼil kyuʼn erman tuʼntzun tel kynikʼ tiʼj jatumel che pol samaʼn uʼj. Ateʼ oxe video in tzaj kychikʼbʼaʼn tzeʼn in chex samet uʼj, tzeʼn in che jaw bʼinchet Ja te Chmabʼil ex tiʼ in bʼant tuʼn kykubʼ grabarit uʼj toj audio ex toj video.

Tembʼil te ojlabʼil: Toj lugar lu at nim tqan bʼech ex jaku tzalaja aj twaʼna toj tnikʼjan qʼij qa ma txi tiʼna twaya. Ax ikx atz tzalu jaku che kyaj ten kar. Chʼixme tkyaqil maj, jaku tzʼajbʼenx teya tkar tuʼn t-xiʼya ojtzqilte junjuntl ja toj Betel. Noqtzun tuʼnj, kyoj qʼij jatumel mintiʼ in che aqʼunan xjal, jaku kyaj tqʼoʼna tkarroye toj lugar lu ex jaku txiʼya kyoj junjun bus che kbʼel qʼoʼn tuʼn tok tojtzqiʼna junjuntl ja toj Betel.

Qe tqanil nim toklen

Atz tzalu in che etz imprimirit uʼj ex in nok qʼet kyxkʼomil ik tzeʼn qe libro, qe revista, qe folleto ex qe tratado toj mas te 150 yol. Ex in xi samet kye nim mil kʼloj okslal toj 20 nimaq tnam ex toj junjuntl lugar. In kubʼ traducirit Tyol Dios, qe uʼj ex qe video toj mas te 20 yol. Aju Departamento Regional de Diseño y Construcción te ninja qʼil twitz aqʼuntl lu, in nok t-xqʼuqin aqʼuntl in bʼant aj kyjaw bʼinchet Ja te Chmabʼil toj 42 nimaq tnam ex toj junjuntl lugar te África.

Jaku kutz tiʼna tqanil tiʼj alkye tten in chex yekʼet qe ninja.