Toj txjawil julio toj abʼqʼi 2013, xi t-samaʼn Kʼloj Xjal Qʼil Twitz Aqʼuntl jun tbʼanelxix uʼj kye qeju in chex samaʼn pakbʼal toj junjuntl tnam ex kye junjuntl ajbʼel te Jehová toj tkyaqil ambʼil aʼyeju ateʼ toj juntl tnam. In xi tqʼamaʼntoq uʼj kye qa in che ximintoq erman tuʼn t-xi qʼet jun onbʼil kye tuʼn kyxiʼ toj jun kyxol qeju nimaq chmabʼil jatumel in che pon xjal te nimku tnam moqa toj jun nimaq chmabʼil te oxe qʼij aju kʼokeltoq toj 2014 ex aj txi tzyet 2015.

Nya oʼkx xi qʼet onbʼil kye erman tuʼn kyxiʼ toj jun nimaq chmabʼil, ax ikx tuʼn kyten kyukʼil toj kyja ex kyukʼil kyamiw. In tzajtoq tqʼamaʼn uʼj qa aju ttnam Jehová kxel chjonte kypasaj tuʼn kyxiʼ ex tuʼn kymeltzʼaj.

Otoq bʼant jlu toj junjuntl abʼqʼi chʼixmi ik tzeʼn jlu, noqtzun tuʼnj, junxitl toj abʼqʼi lu. Bʼaj nukʼun jun kʼloj aqʼunal tuʼn Kʼloj Ximil Xnaqʼtzbʼil te Kʼloj Xjal Qʼil Twitz Aqʼuntl tuʼntzun tbʼaj tnukʼun aqʼuntl kye qeju che xeʼl toj junjuntl tnam aju kʼloj xjal lu tok tbʼi Kʼloj Onil tuʼn kyxiʼ txqantl toj junjuntl tnam te kytxuylal ninja qʼil twitz aqʼuntl.

Noq chʼin ambʼil t-xilen samaʼn uʼj, e pon nim uʼj tuʼn t-xi kyqanin tiket tuʼn kyxiʼ toj avión. Toj t-xjawil enero toj abʼqʼi 2014, attoq nimxix aqʼuntl te kʼloj aqʼunal. Aju Kʼloj Onil tuʼn kyxiʼ txqantl toj junjuntl tnam ok tilil kyuʼn tuʼn ttzaj kyjyoʼn ex tuʼn tkyaj klet jatumel che kjel ten qeju in che ajbʼen toj tkyaqil ambʼil twitz tkyaqil Txʼotxʼ.

Kwest ela aqʼuntl lu. At junjun iltoq tiʼj tuʼn kyxiʼ Reykjavík (Islandia) tuʼn kypon tzmax Cochabamba (Bolivia); junjuntl tuʼn kyxiʼ Nouméa (Nueva Caledonia) tuʼn kypon tzmax Antananarivo (Madagascar). At junjun e tzaj tzmax Port Moresby (Papúa Nueva Guinea) e ul Seattle (Washington, Estados Unidos), ex junjun e tzaj Ouagadougou (Burkina Faso) tuʼn kypon tzmax Winnipeg (Canadá).

Jweʼ kybʼet qeju e aqʼunan toj Kʼloj Onil tuʼn kyxiʼ txqantl toj junjuntl tnam te kytxuylal ninja qʼil twitz aqʼuntl tzaj kylaqʼoʼn 19,000 tiket kye junlo 4,300 erman te 176 tnam. Bʼant tkyaqil jlu tuʼnju onbʼil tzaj kyqʼoʼn kʼloj okslal.

Tzaj qʼoʼn nim chjonte tuʼnju bʼant tkyaqil aqʼuntl lu. Tzaj ttzʼibʼin jun mejebʼlen qe yol lu: «Ma kubʼ bʼe quʼne tuʼn qpone toj sureste te Asia, atz jatumel in qo ajbʼene jaʼlo. In xi qqʼoʼne chjonte tuʼnju onbʼil ma tzaj kyqʼoʼne tuʼn qxiʼye Inglaterra, atz jatumel o jaw chʼiye, ex tuʼn qtene kyukʼil toj qjaye toj tnejel maj toj jweʼ abʼqʼi. Noqwit mintiʼ onbʼil lu mlaylo bʼant tuʼn qxiʼye. In xi qqʼoʼne chjonte kyeye tuʼn tkyaqil qanmiye tuʼnju ma che onine qiʼje.»

Tzaj ttzʼibʼen jun kyxol qeju in chex samaʼn pakbʼal toj junjuntl tnam in najbʼen Paraguay jlu: «Qkabʼile tukʼil nxuʼjile qaje tuʼn t-xi qqʼoʼne nim chjonte tuʼnju ambʼil ma tzaj kyqʼoʼne tuʼn qxiʼye toj nimaq chmabʼil jatumel in che pon xjal te nimku tnam atz Nueva Jersey (Estados Unidos). Tej ttzaj tzyet abʼqʼi 2011, tzaj tzyet tuʼn tkubʼ qkʼuʼne qpwaqe tuʼn qxiʼye Estados Unidos ex tuʼn tok qojtzqiʼne kytxuylal ninja qʼil twitz aqʼuntl. Noqtzun tuʼnj, toj junio tojx abʼqʼi aju o tzaj txkoʼne tuʼn qxiʼye te ansyan in bʼet kyojele Ja te Chmabʼil toj kyyol men toj tnam Paraguay. Tuʼn jlu iltoq tiʼj tuʼn qbʼete nim. Tuʼntzunju, tej tbʼajxix qximane, kubʼ qximane tuʼn miʼn qxiʼye Estados Unidos ex tuʼn ttzaj qlaqʼoʼne jun qeye qkar tuʼntzun tbʼantju akʼaj aqʼuntl. Tej tikʼ chʼin ambʼil ul txokbʼil qeye tuʼn qxiʼye toj nimaq chmabʼil jatumel in che pon xjal te nimku tnam. ¡Otoq japun twiʼ qxime tuʼn qxiʼye Estados Unidos! In xi qqʼoʼne chjonte te Jehová tuʼnju tbʼanel te ex tuʼnju ma tzaj kyyekʼune kykʼujlabʼile».

«Oʼkx qaje tuʼn t-xi qsamaʼne jun correo lu tuʼn t-xi qqʼamaʼne jlu: ‹¡Nimxix chjonte!› —chi mojebʼlen tzaj ttzʼibʼen tzmajx Malaui—. Mlayx bʼant tuʼn tbʼaj qximane jniʼ aqʼuntl xbʼant, jniʼ ambʼil xi tiʼn ex jniʼ pwaq xi tiʼn. In xi qqʼoʼne chjonte tiʼj tkyaqil aqʼuntl xbʼant ex, tuʼnju onbʼil saj tqʼoʼn ttnam Jehová tuʼn qxiʼye qjaye, tuʼn qxiʼye toj jun nimaq chmabʼil jatumel in che pon xjal te nimku tnam ex tuʼn qtene kyukʼil toj qjaye ex qe qamiwe.»

Aju Kʼloj Onil tuʼn kyxiʼ txqantl toj junjuntl tnam te kytxuylal ninja qʼil twitz aqʼuntl in tzalajtoq wen tuʼnju aqʼuntl bʼant kyuʼn. «Tbʼanel aju aqʼuntl xbʼant quʼne tuʼnju ma qo onine kyiʼj qeju in chex samaʼn pakbʼal toj junjuntl tnam tuʼn kymeltzʼaj kyukʼil toj kyja ex qe kyamiw», chi Mileivi. Tzaj tqʼamaʼn Dorise jlu: «Ma tzʼok nqʼoʼn nwitze tiʼj qa nimxix tkʼuʼj ttnam Dios kyiʼj qeju in che ajbʼen kyoj txqantl tnam». Ex tzaj tqʼamaʼn Rodney, aju nejenel te Kʼloj Onil jlu: «Nim ma qo tzalaje tuʼnju ma qo aqʼunane tiʼj aqʼuntl lu».

Nimxix in che tzalaj testigo de Jehová tuʼnju ma che onin kyiʼj kyerman in nok tilil kyuʼn tuʼn t-xi qʼet oyaj lu tukʼil tkyaqil kyanmi.