Aj tkux tyaqʼoʼna toj «Qe yol» in netz yekʼun alkye qe yol ateʼkux toj tembʼil lu, jaku tzʼok tqʼoʼn twitza tiʼj qa at toj mas te 300 yol, a jlu kwest tuʼn tkanet kyoj junjuntl tembʼil te Internet.

Ax tok at junjuntl tembʼil toj Internet o che kubʼ qʼoʼn kyoj nimku yol, noqtzun tuʼnj, mintiʼ juntl tembʼil at ik tzeʼn jw.org. Qqʼonk qwitz tiʼj junjun techel. Toj julio te 2013, aju tembʼil toj Internet kye Naciones Unidas jakutoq kubʼ uʼjit toj 6 yol, ex aju tembʼil toj Internet te Unión Europea toj 24 yol. Junjun onbʼil ateʼ toj Google attoq toj 71 yol, ex toj Wikipedia in kanettoq xnaqʼtzbʼil toj 287 yol.

Tuʼn tkubʼ qʼet onbʼil toj jun tembʼil toj Internet toj mas te 300 yol in xi tiʼn nim ambʼil ex aqʼuntl. Tuʼntzunju, twitz tkyaqil Txʼotxʼ nimku syent testigos de Jehová in che onin tiʼj aqʼuntl tuʼn tkubʼ qʼet toj junjuntl yol, a jlu in bʼant tuʼn tjaw nimset tbʼi Qman Jehová. Tkyaqilju tokx toj tembʼil lu in kubʼ tzʼibʼet toj yol inglés, ex kyoj txqantl yol in che yolin xjal tiʼj at jun kʼloj xjal o chex xnaqʼtzaʼn in che onin tuʼn tkubʼ kyqʼoʼn toj kyyol.

Aju tembʼil toj Internet jw.org at nim tqanil tkubʼ toj, aju o kubʼ toj mas te 300 yol. Nimxix tajlal tqanil tkubʼ toj tuʼnju at mas te 200,000 t-xaq.

Aju tembʼil jw.org nya oʼkx at toj nimku yol sino ax ikx at nim xjal in che okx toj. A jlu in nel toj qʼanchaʼl toj tajlal in bʼant tuʼn empresa Alexa, aju in nok tqʼoʼn twitz tiʼj jteʼ xjal in che okx kyoj tembʼil te Internet. Toj tembʼil te «Religión y espiritualidad» in nok qʼet witzbʼaj tiʼj mas te 87,000 tembʼil, axpe ikx kyiʼj qeju okslabʼil nimxix kybʼet, tiʼj junjuntl organización ex kyiʼj qeju bʼinchal uʼj aju at toklen tukʼe okslabʼil. Kyxol qe jlu, attoq jw.org toj tkabʼin lugar toj julio te 2013. Toj tnejel lugar attoq jun tembʼil in qʼon tqanil aju in xi tqʼoʼntoq kyoklen junjuntl Tyol Dios o che kubʼ qʼoʼn toj junjuntl yol.

Toj octubre te 2013, toj junjun qʼij in che okxtoq mas te 890,000 xjal toj tembʼil jw.org toj junxichaq kʼuxbʼil. Ex qajbʼile tuʼn kukx tkubʼ qqʼoʼne tbʼanel tqanil tiʼj Tyol Dios aju nya chjoʼn twiʼ kye kykyaqil xjal in che okx toj tembʼil te Internet lu.