In tzaj tqʼoja tuʼn jun tiʼ in kubʼ tbʼinchaʼn tchmila moqa t-xuʼjila, atzun teya in nok tilil tuʼna tuʼn miʼn tel tnikʼ tiʼja. Ajtzun tel tnikʼ tchmila moqa t-xuʼjila tiʼj qa at jun tiʼ in bʼaj, in nok ten qanil nim xjel tuʼntzun tel tnikʼ tiʼj ex tuʼn jlu mas in tzaj tqʼoja. ¿Tiʼ jaku bʼant tuʼna tuʼn miʼn ttzaj mas tqʼoʼna kyoj ambʼil lu?

 Aju bʼaʼn tuʼn tel tnikʼa tiʼj

 • Jaku tzaj yabʼil qiʼj qa ma txi qqʼoʼn ambʼil te qʼoj. In tzaj kyyekʼin junjun xnaqʼtzbʼil qa mintiʼ ma tzʼok qxqʼuqin qibʼ tuʼn miʼn ttzaj qqʼoj, jaku tzaj junjun yabʼil qiʼj ik tzeʼn aj tbʼet mas chikʼ toj qbʼotxʼil, jaku tzaj yabʼil tiʼj qanmi, jaku tzaj depresión qiʼj ex kwest jaku qoʼx toj baño. Ax ikx in tzaj qʼamaʼn qa tuʼn qʼoj mintiʼ in nok watl toj twitz jun xjal, in che bʼisun, in tzaj yabʼil tiʼj t-xmilal ex jaku tzaj jun ataque toj twiʼ. Tuʼntzunju in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «¡Miʼn jaw qʼojla, porke tuʼntzun jlu in xiʼ jun yol tuj tilil» (Salmo 37:8).

 • Ax ikx in tzaj nya bʼaʼn qiʼj qa mintiʼ in nel qiʼn qʼoj tiʼj qkʼuʼj. Qa noq in kubʼ tyoʼn jun xjal qʼoj, jaku tzʼok mojbʼet tukʼil jun yabʼil tokx toj qxmilal. Jun techel, jakulo txi tzyet tuʼn ten jun tmoda nya bʼaʼn. Ex qa ma ten tmoda ik tzeʼn jlu, kwest jaku che anqʼin txqantl tukʼila ex tzul nim nya bʼaʼn toj tmejebʼleʼna.

 Aju jaku bʼant tuʼna

 • Qʼonka twitza kyiʼj tbʼanel tmod tukʼila. Tzʼibʼinkuya oxe tbʼanel tmod tukʼila aju tbʼanel in nela toj twitza. Aj ttzaj juntl maj tqʼoja tuʼn, ximana kyiʼj qeju oxe tbʼanel tmod otoq kubʼ ttzʼibʼina. Kʼonil jlu tiʼja tuʼn miʼn ttzaj tqʼoja.

  Taqikʼ Tyol Dios nim toklen: «Kyqʼonxe chjonte» (Colosenses 3:15).

 •  Najsankuya til tukʼila. Tuʼn tbʼant jlu tuʼna, bʼaʼn tuʼn tten t-ximbʼetza kyiʼj tiʼchaq ik tzeʼn te tukʼila. Tuʼn jlu kʼelel tnikʼa tiʼj ex kʼelel tnikʼa tiʼjju kynabʼil moqa kyximbʼetz txqantl (1 Pedro 3:8). Ex bʼaʼn tuʼn tkubʼ t-xjelina jlu: «¿Mlaype kubʼ nnajsaʼne aju nya bʼaʼn ma tzʼok tbʼinchaʼn wiʼje?».

  Taqikʼ Tyol Dios nim toklen: «Jun nimbʼil te [xjal] qa ma kubʼ tnajsaʼn jun mya bʼaʼn otoq bʼinchanjtz tiʼj» (Proverbios 19:11).

 •  Qʼamanxa aju in tnaʼna tukʼil tbʼanel yol. Bʼaʼn tuʼn tok tilil tuʼna tuʼn miʼn t-xi tqʼamaʼna qe yol ik tzeʼn jlu: «Mintiʼx chʼin in ximana wiʼje tuʼnju mintiʼ in tzaj tqʼamaʼna jatumel taʼya», mas bʼaʼn qa ma txi tqʼamaʼna jlu: «In tzaj nbʼise qa mintiʼ bʼiʼn wuʼne jatumel taʼya, mas aj in kubʼ nximane qa at jun nya bʼaʼn otoq tzaj tiʼja». Qa chebʼe ma yolina, kʼonil jlu tiʼja tuʼn miʼn ttzaj tqʼoja.

  Taqikʼ Tyol Dios nim toklen: «Chebʼa che yoline tkyaqil maj, atwit tchyaʼl kyyole» (Colosenses 4:6).

 •  Qʼonk twiʼya kyiʼj tyol. Aj tbʼaj yolina, qʼonxa ambʼil te tukʼila tuʼn tzaj tqʼamaʼn t-ximbʼetz ex miʼn jaw yolina qa tzma in yolin. Ajtzun tbʼaj tqʼamaʼn tkyaqil, ximane tiʼjju mas nim toklen tuʼntzun tel tnikʼa tiʼj qa otoq tzʼel tnikʼa tiʼjju otoq tqʼama. Qa ma tzʼok tqʼoʼn twiʼya kyiʼj yol, nim jaku tzʼonin tiʼja tuʼn miʼn ttzaj tqʼoja.

  Taqikʼ Tyol Dios nim toklen: «Kykyaqile bʼaʼn tuʼn t-xi kybʼiʼn naje ju yol, pero mya jurat naj tuʼn kyyoline» (Santiago 1:19).