Bʼaʼn tuʼn tjaw qskʼoʼn «alkyeju mas bʼaʼn» (FILIP. 1:10).

BʼITZ 35 Bʼaʼn tuʼn tel qnikʼ tiʼj alkye mas nim toklen

AJU KʼELEL QNIKʼ TIʼJ *

1. ¿Tiquʼn kwest in nela toj kywitz junjun erman tuʼn kyxnaqʼtzan?

KWEST tuʼn tkanet twiʼ qwa toj ambʼil jaʼlo. Ateʼ nim erman in che ex aqʼunal aj tjaʼwil Qiʼj ex in che meltzʼaj aj tkux bʼaj Qʼij noq tuʼn tkanet aju at tajbʼen kye toj kyja. Atzun junjuntl, in nel kypaʼn nim ambʼil tuʼn kypon toj aqʼuntl ex tuʼn kymeltzʼaj kyja. Ex ateʼ erman in che aqʼunan tiʼj jun aqʼuntl aju in che sikt nim tuʼn. Tuʼn jlu, kwestlo jaku tzʼela toj kywitz junjun erman tuʼn kyxnaqʼtzan aj tkubʼ bʼaj qʼij.

2. ¿Toj alkye ambʼil in xnaqʼtzan teya?

2 Bʼaʼn tuʼn ttzaj qnaʼn qa nim toklen tuʼn tel qpaʼn ambʼil tuʼn qxnaqʼtzan tiʼj Tyol Dios ex kyiʼj qeju uʼj in che etz tuʼn ttnam Jehová. Pero nim toklen tuʼn tbʼant quʼn tojxix tumel. Atz tok qchwinqlal tiʼj jlu ex aju qamiwbʼil tukʼil Jehová (1 Tim. 4:15, 16). Ateʼ junjun erman in che jaw weʼ prim wen tuʼn kyxnaqʼtzan, tuʼnju otoq tzʼojlan kyximbʼetz. Atzun junjuntl in nel kypaʼn junjun minut tuʼn kyximen tiʼj jun xnaqʼtzbʼil aj tkubʼ bʼaj qʼij ex in xi kyjyoʼn jun lugar jatumel jaku bʼant tuʼn kyximen tiʼj.

3, 4. ¿Alkyeqe chʼixpubʼil o bʼant tuʼn ttnam Jehová kyiʼj xnaqʼtzbʼil in che etz ex tiquʼn?

3 Qkyaqilx in nel qnikʼ tiʼj qa nim toklen tuʼn tel qpaʼn ambʼil tuʼn qxnaqʼtzan. Noqtzun tuʼnj, ¿tiʼ qo xnaqʼtzal tiʼj? Jakulo kubʼ qximen qa at nim xnaqʼtzbʼil tuʼn tjaw quʼjin ex kwest tuʼn tjaw quʼjin tkyaqil. Ateʼ junjun in bʼant tuʼn tjaw kyuʼjin tkyaqil, atzun junjuntl mintiʼ in kanet tumel kyuʼn. Ojtzqiʼn jlu tuʼn Kʼloj Xjal Qʼil Twitz Aqʼuntl, tuʼntzunju ya mintiʼ in netz nim xnaqʼtzbʼil twitz uʼj moqa toj kʼuxbʼil.

4 Jun techel, ya mintiʼ in netz Anuario de los testigos de Jehová tuʼnju jaku che kanet tbʼanel txʼolbʼabʼil quʼn tiʼj kyanqʼibʼil  erman toj qtembʼil te Internet jw.org® ex kyoj programa in netz tkyaqil xjaw toj JW Broadcasting®. Ax ikx, ya oʼkx in che etz oxe tajlal uʼj Aju Xqʼuqil ex ¡Weʼktza! tuʼn t-xi qʼet kye xjal. Mintiʼ o che bʼant chʼixpubʼil lu tuʼn tten mas ambʼil qiʼj tuʼn tbʼant junjuntl tiʼchaq quʼn, sino tuʼn tok qqʼoʼn qwiʼ kyiʼj qeju tiʼchaq mas nim kyoklen (Filip. 1:10). Qo xnaqʼtzan tiʼj alqiʼj kʼokel qqʼoʼn qwiʼ ex tzeʼn jaku tzʼetz qiʼn tbʼanel xnaqʼtzbʼil aj qxnaqʼtzan tiʼj Tyol Dios.

¿ALQIʼJ QO XNAQʼTZAL?

5, 6. ¿Alkye xnaqʼtzbʼil kʼokel qqʼoʼn qwiʼ tiʼj?

5 ¿Alqiʼj qo xnaqʼtzal? In nel qnikʼ tiʼj qa il tiʼj tuʼn tel qpaʼn ambʼil tkyaqil qiʼj tuʼn qxnaqʼtzan tiʼj Tyol Dios. Toj ambʼil jaʼlo, mas nya nim capítulo tiʼj Tyol Dios in che kubʼ xnaqʼtzet junjun seman toj chmabʼil. Iktzun tten at mas ambʼil qiʼj tuʼn qximen tiʼjju in jaw quʼjin ex tuʼn qjyon mas tqanil. Nya oʼkx che jawil quʼjin qe capítulo in tzaj qʼamaʼn, sino kʼokel tilil quʼn tuʼn tkuʼpin Tyol Dios toj qanmi ex tuʼn qok laqʼeʼ mas ttxlaj Jehová tuʼn (Sal. 19:14).

6 ¿Tiʼ mas kbʼel qxnaqʼtzan? Nim toklen tuʼn tbʼaj qbʼinchaʼn qten tiʼj Xnaqʼtzbʼil tiʼj uʼj Aju Xqʼuqil, tiʼj Xnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios kye kʼloj okslal ex tiʼj chmabʼil in nok txolekxi qiʼj. Ax ikx, il tiʼj tuʼn tjaw quʼjin tkyaqil tajlal uʼj Aju Xqʼuqil ex ¡Weʼktza!

7. ¿Tzulpe qbʼis tuʼnju mintiʼ in bʼant tuʼn tjaw quʼjin tkyaqil xnaqʼtzbʼil in kubʼ qʼoʼn toj qtembʼil te Internet ex toj JW Broadcasting?

7 Atlo jun qe jaku kubʼ t-xjelin jlu: «¿Tiʼ kbʼantel wuʼne tukʼil tkyaqilju at toj qtembʼil te Internet ex toj JW Broadcasting? Tuʼnju at nimxix xnaqʼtzbʼil». Qo ximen tiʼj techel lu, toj jun kʼaybʼil wabʼj in bʼant junxichaq wiq wabʼj. Aʼyeju xjal che pol waʼl atz, mlay bʼant tuʼn t-xi kynikʼbʼeʼn tkyaqil wiq wabʼj tuʼnju oʼkx kxel kyqanin aju kbʼajel kyuʼn. Chʼixme axju in bʼaj qiʼj, mintiʼ tuʼn ttzaj qbʼis qa mintiʼ in bʼant tuʼn tjaw quʼjin moqa tuʼn tok qqʼoʼn qwitz tiʼj tkyaqil xnaqʼtzbʼil in kubʼ qʼoʼn toj qtembʼil te Internet. Pero qqʼonk tilil tuʼn tjaw quʼjin aju jaku bʼant quʼn. ¿Tiʼtzun t-xilen aju tuʼn qxnaqʼtzan ex tzeʼn jaku tzʼetz qiʼn tbʼanel xnaqʼtzbʼil aj qxnaqʼtzan?

IL TIʼJ TUʼN TOK TILIL QUʼN TUʼN QXNAQʼTZAN

8. a) ¿Tiʼ jaku bʼant quʼn aj tbʼaj qbʼinchaʼn qten tiʼj Xnaqʼtzbʼil tiʼj uʼj Aju Xqʼuqil? b) Qa ma bʼant jlu quʼn, ¿tzeʼn jaku tzʼonin qiʼj?

8 Aj qxnaqʼtzan, nya oʼkx a t-xilen jlu tuʼn tkubʼ quʼjin xnaqʼtzbʼil ex tuʼn tkux qsqitin tzaqʼwebʼil kyiʼj xjel. Sino il tiʼj tuʼn tok qqʼoʼn qwiʼ tiʼj xnaqʼtzbʼil tuʼntzun tel qnikʼ tiʼj. Qo xnaqʼtzan tiʼj tzeʼn jaku bʼant jlu quʼn aj tbʼaj qbʼinchaʼn qten tiʼj Xnaqʼtzbʼil tiʼj uʼj Aju Xqʼuqil. Tnejel, bʼaʼn tuʼn tjaw quʼjin jatumel in tzaj qʼamaʼn aju kʼelel qnikʼ tiʼj, aju tkubʼ aj t-xi tzyet xnaqʼtzbʼil. Yajxitl bʼaʼn tuʼn tok qkeʼyin tbʼi xnaqʼtzbʼil, qe subtítulo ex qe xjel in che tzaj qanin aj tkubʼ bʼaj xnaqʼtzbʼil. Tibʼajxi jlu bʼaʼn tuʼn tjaw quʼjin tkyaqil xnaqʼtzbʼil ex qqʼonk qwiʼ tiʼj. Ax ikx, qqʼonk qwiʼ tiʼj alqibʼaj in yolin xnaqʼtzbʼil ex chʼixmi tkyaqil maj in kanet jlu kyoj tnejel txol yol toj junjun taqikʼ. Akux in qo uʼjin tiʼj xnaqʼtzbʼil, qo ximen tiʼj alkye tten in tzaj kychikʼbʼaʼn qe taqikʼ qe subtítulo ex qmojbʼanku tukʼil tkyaqil xnaqʼtzbʼil. Bʼaʼn tuʼn tkux qtzʼibʼin qe yol mintiʼ in nel qnikʼ kyiʼj ex qeju ximbʼetz qaj tuʼn qjyon mas tqanil kyiʼj.

9. a) ¿Tiquʼn nim toklen tuʼn tok qqʼoʼn qwiʼ kyiʼj taqikʼ Tyol Dios in che kubʼ qʼoʼn toj Xnaqʼtzbʼil tiʼj uʼj Aju Xqʼuqil ex tzeʼn jaku bʼant jlu quʼn? b) Ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Josué 1:8, ¿tiʼ mas kbʼantel quʼn aj kyjaw quʼjin qe taqikʼ Tyol Dios?

9 Aju Xnaqʼtzbʼil tiʼj uʼj Aju Xqʼuqil, jun xnaqʼtzbʼil jlu tiʼj Tyol Dios. Tuʼntzunju, bʼaʼn tuʼn tok qqʼoʼn qwiʼ kyiʼj taqikʼ Tyol Dios ateʼkux toj, mas kyiʼj qeju che jawil uʼjit aj tkubʼ xnaqʼtzet toj chmabʼil. Qo ximen tiʼj alkye tten  in che onin qe yol mas nim kyoklen ateʼkux kyoj taqikʼ Tyol Dios tiʼjju tqanil in tzaj tqʼamaʼn taqikʼ. Ax ikx, qpaʼmil ambʼil tuʼn qximen kyiʼj taqikʼ Tyol Dios ex tzeʼn jaku che japun quʼn (kjawil uʼjit Josué 1:8).

Aqeye tatbʼaj, kyxnaqʼtzanxe kykʼwaʼle tzeʼn tuʼn kyxnaqʼtzan. (Qʼonka twitza tiʼj taqikʼ 10). *

10. Ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Hebreos 5:14, ¿tiquʼn nim toklen tuʼn tajbʼen ambʼil in xi kyqʼoʼn tatbʼaj kyukʼil toj kyja te Jehová tuʼn t-xi kyyekʼin kye kykʼwaʼl tzeʼn tuʼn kyxnaqʼtzan ex tzeʼn tuʼn kyjyon mas tqanil?

10 Atzun jaʼlo, qo ximen tiʼj ambʼil in xi qqʼoʼn kyukʼil toj qja te Jehová tkyaqil seman. Kykyaqil tatbʼaj kyaj tuʼn kytzalaj kykʼwaʼl tiʼj ambʼil lu. Maske in bʼaj kyximen tatbʼaj tiʼ kbʼel kyxnaqʼtzaʼn toj ambʼil lu, nya il tiʼj tuʼn tbʼant nim aqʼuntl kyuʼn aj kyxnaqʼtzan kyukʼil toj kyja. Ax tok, jakulo tzʼok kykeʼyin Broadcasting tkyaqil xjaw kyukʼil toj kyja moqa jaku tzʼok tilil kyuʼn tuʼn kyxnaqʼtzan tiʼj jun xnaqʼtzbʼil nim toklen te kye, ik tzeʼn tuʼn tbʼaj kybʼinchaʼn jun techel tiʼj ark bʼant tuʼn Noé. Noqtzun tuʼnj, nim toklen tuʼn t-xi kyyekʼin tatbʼaj kye kykʼwaʼl tzeʼn tuʼn kyxnaqʼtzan. Il tiʼj tuʼn tel kynikʼ kykʼwaʼl tiʼj tzeʼn tuʼn tbʼaj kybʼinchaʼn kyten kyiʼj chmabʼil moqa tzeʼn jaku txi kyjyoʼn tqanil tiʼj jun tiʼ in bʼaj toj tja xnaqʼtzbʼil (kjawil uʼjit Hebreos 5:14). Qa ma tzʼel kypaʼn kʼwaʼl ambʼil tuʼn kyjyon tqanil tiʼj jun xnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios, mas nya kwest jaku tzʼok kyqʼoʼn kywiʼ kyiʼj chmabʼil ex kyiʼj nimaq chmabʼil, jatumel nya tkyaqil maj in netz yekʼin jun video. Tbʼanel tuʼn kyximen tatbʼaj tiʼj kyabʼqʼi kykʼwaʼl ex tiʼj kymod tuʼntzun tel kynikʼ tiʼj jniʼ ambʼil che xnaqʼtzal kyukʼil.

11. ¿Tiquʼn nim toklen tuʼn t-xi qyekʼin kye qeju in che xnaqʼtzan qukʼil tiʼj Tyol Dios tuʼn tbʼant kyjyon tiʼj mas tqanil?

11 Ax ikx qeju in che xnaqʼtzan tiʼj Tyol Dios qukʼil, nim toklen tuʼn tel kynikʼ tiʼj tzeʼn tuʼn tbʼant kyxnaqʼtzan. Tnejel, in qo tzalaj kyiʼj aj tkux kysqitin qe tzaqʼwebʼil kyiʼj xjel tkuʼx toj uʼj in che xnaqʼtzan tiʼj ex kyiʼj uʼj in che ajbʼen quʼn kyoj chmabʼil. Noqtzun tuʼnj, nim toklen tuʼn t-xi qyekʼin kye tzeʼn tuʼn kyjyon tiʼj mas tqanil tuʼntzun telxix kynikʼ tiʼj jun xnaqʼtzbʼil aj kyten kyjunalx. Iktzun tten nya jun rat che xeʼl jyol onbʼil kyukʼil junjuntl toj kʼloj okslal tuʼn tel kynikʼ tiʼj tiʼ kbʼantel kyuʼn aj kyok weʼ twitz jun nya bʼaʼn, tuʼnju ya ojtzqiʼn kyuʼn tzeʼn ex jatumel jaku kanet tqanil kyuʼn kyoj qeju uʼj in che etz tuʼn ttnam Jehová.

QO XIMEN TIʼJ TIQUʼN QO XNAQʼTZAL

12. ¿Tiquʼn qaj tuʼn qxnaqʼtzan?

12 Qa nya qgan tuʼn qxnaqʼtzan, jakulo kubʼ qximen qa mlayx qo tzalaj tiʼj ambʼil aj qxnaqʼtzan. Pero jaku qo tzalaj. Bʼaʼn tuʼn t-xi tzyet quʼn toj chʼin ambʼil ex chebʼe chebʼe jaku qo  naqʼet tuʼn tel qpaʼn mas ambʼil. Qo ximen tiʼj tiquʼn qaj tuʼn qxnaqʼtzan. In bʼant jlu quʼn tuʼnju qaj tuʼn tchʼiy mas qamiwbʼil tukʼil Jehová. Noqtzun tuʼnj, ax ikx bʼaʼn tuʼn qximen tiʼj tzeʼn jaku txi qqʼoʼn tzaqʼwebʼil tiʼj jun xjel in tzaj qanin qe tuʼn jun xjal moqa tuʼn qjyon mas tqanil tiʼj jun nya bʼaʼn in qo ok weʼ twitz.

13. a) ¿Tiʼ jaku bʼant tuʼn jun kuʼxun tuʼn tkolin tiʼjju nimen tuʼn aj tok weʼ twitz jun nya bʼaʼn toj tja xnaqʼtzbʼil? b) ¿Tzeʼn jaku txi tbʼiʼna aju in tzaj tqʼamaʼn Colosenses 4:6?

13 Jun techel, ¿junpe kuʼxun teya ex in xiʼya toj tja xnaqʼtzbʼil? Bʼalo kykyaqil qe tukʼila in che bʼitzin tiʼj himno nacional. In kubʼlo t-ximana tuʼn t-xi tqʼamaʼna aju in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios tiʼj jlu, noqtzun tuʼnj, in kubʼlo t-ximana qa mlay bʼant tuʼna. Tuʼntzunju nim toklen tuʼn tjyona tqanil tiʼj xnaqʼtzbʼil lu. Jaku kubʼ t-ximana tuʼn tbʼant kabʼe tiʼ tuʼna. Tnejel, tuʼn tchʼiy qʼuqbʼil tkʼuʼja tiʼj tiquʼn kʼelel tpan tibʼa tiʼjju te twitz txʼotxʼ ex tkabʼ, tuʼn t-xi t-xnaqʼtzan tibʼa tiʼj tzeʼn tuʼn tkolina tiʼj jun xnaqʼtzbʼil tkuʼx toj Tyol Dios (Juan. 17:16; 1 Ped. 3:15). Bʼaʼn tuʼn tkubʼ t-xjelina tiquʼn in che bʼitzin tukʼila tiʼj himno nacional. Yajxitl, jyonxa tqanil tiʼj jlu kyoj qe quʼj. Tuʼn jlu, kʼelel tnikʼa tiʼj qa nya kwest tuʼn tkolina tiʼjju nimen tuʼna. Chʼixme kykyaqil qeju in che bʼitzin tiʼj himno nacional, in bʼant kyuʼn tuʼnju atzun in bʼant kyuʼn qeju xjal at kyoklen. Qa ma kanet junjun tbʼanel xnaqʼtzbʼil tuʼna, jaku txi tqʼoʼna jun tbʼanel tzaqʼwebʼil tiʼj xnaqʼtzbʼil lu aj ttzaj qanin teya (uʼjinktza Colosenses 4:6).

TENX QGAN TUʼN TEL QNIKʼ TIʼJ XNAQʼTZBʼIL

14-16. a) Qa mintiʼxix ojtzqiʼn jun uʼj quʼn toj Tyol Dios, ¿tiʼ jaku bʼant quʼn tuʼn telxix qnikʼ tiʼj? b) ¿Alkye tten jaku che onin qeju taqikʼ Tyol Dios in tzaj qʼamaʼn toj taqikʼ tuʼn telxix qnikʼ tiʼj uʼj te Amós? (Qʼonka twitza tiʼj recuadro « Bʼaʼn tuʼn telxix qnikʼ kyiʼj qe xjal in yolin Tyol Dios tiʼj»).

14 Qo ximen tiʼj qa qo xnaqʼtzbʼil toj juntl chmabʼil tiʼj jun kyxol qeju profeta kubʼ kytzʼibʼen qe uʼj mas chʼin kyqan toj Tyol Dios, ex kbʼel-lo xnaqʼtzet jun mintiʼxix ojtzqiʼn quʼn. Aju tnejel tuʼn tbʼant quʼn, bʼaʼn tuʼn tten qgan tuʼn tok qojtzqiʼn mas tiʼjju kubʼ ttzʼibʼin profeta. ¿Tzeʼn jaku bʼant jlu quʼn?

15 Aj t-xi tzyet qxnaqʼtzbʼil bʼaʼn tuʼn tkubʼ qxjelin jlu: tiʼ ojtzqiʼn quʼn tiʼj profeta, jatumel najlitoq ex tiʼtoq in bʼant tuʼn. Che onil tqanil lu qiʼj tuʼn telxix qnikʼ tiʼj tiquʼn e ajbʼen junjun yol tuʼn moqa tiquʼn ajbʼen junjun techel tuʼn. Akux in qo uʼjin tiʼj uʼj, qo jyon kyiʼj qeju txol yol jatumel in tzaj tyekʼin tmod aj tzʼibʼil.

16 Yajxitl, qo jyon tqanil tiʼj toj alkye ambʼil kubʼ tzʼibʼin uʼj. Tuʼn tel qnikʼ tiʼj jlu, jaku tzʼajbʼen «Tabla de los libros de la Biblia» quʼn, aju tkuʼx toj Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) kyoj qeju tnejel t-xaq. Ax ikx jaku tzʼajbʼen tabla quʼn aju in yolin kyiʼj tsanjel Dios ex qe aj kawil, aju tkuʼx toj xnaqʼtzbʼil oxe toj uʼj Jun onbʼil tuʼn qxnaqʼtzan tiʼj Tyol Dios. Tuʼnju e kyaj qʼamaʼn junjun tziybʼil toj uʼj in qo xnaqʼtzan tiʼj, tbʼanel qa ma qo qjyon tqanil tiʼj tzeʼntoq kyanqʼibʼil xjal at toj ambʼil tej tkubʼ tzʼibʼin. Jaku qo qjyon tqanil tiʼj alkye nya bʼaʼn tajtoq profeta tuʼn tel tiʼn ex tuʼn t-xi bʼinchet tiʼj, ex alkyeqe xjal e anqʼin tojju ambʼil tej tanqʼin. Tuʼn tel qnikʼ tiʼj tkyaqilju in bʼajtoq toj ambʼil aju, tbʼanel tuʼn t-xi qjyon junjuntl tqanil kyoj junjuntl uʼj tkuʼx toj Tyol Dios. Jun techel, tuʼn telxix qnikʼ tiʼjju in bʼajtoq toj tqʼijlalil profeta Amós, bʼaʼn tuʼn tjaw quʼjin qeju versículo tkuʼx toj 2 Reyes ex 2 Crónicas, aʼyeju ateʼ toj columna tok ttxlaj Amós 1:1 toj Traducción del Nuevo Mundo. Ax ikx jaku tzʼonin uʼj te Oseas qiʼj, tuʼnju anqʼinlo toj ax ambʼil tej tten Amós. Noq tuʼn tqanil lu, in nel mas qnikʼ tiʼj tzeʼntoq kymod xjal toj tqʼijlalil Amós (2 Rey.  14:25-28; 2 Crón. 26:1-15; Os. 1:1-11; Amós 1:1).

QQʼONK QWIʼ KYIʼJ JUNJUNTL TQANIL

17, 18. Jaku tzaj tchikʼbʼaʼna alkye tten jaku qo tzalaj tiʼj qxnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios qa ma tzʼok qqʼoʼn qwiʼ kyiʼj junjuntl tqanil. Bʼaʼn tuʼn kyajbʼen techel tuʼna in che tzaj qʼamaʼn toj taqikʼ moqa alkyexku juntl.

17 Aj tjaw quʼjin Tyol Dios, tbʼanel tuʼn tten qgan tuʼn tel mas qnikʼ tiʼj. Jun techel, qo ximen tiʼj qa in qo uʼjin tiʼj capítulo 12 kyiʼj qeju yol e kyaj qʼamaʼn toj uʼj te Zacarías, jatumel in tzaj tqʼamaʼn aju tuʼn tbʼaj tiʼj Mesías aj tkyim (Zac. 12:10). Toj versículo 12 in jaw quʼjin qa «che oqʼel, [...] qe tiyjil Natán» tiʼj tkyimlen Mesías. Bʼalo mlay tzʼok qqʼoʼn qwiʼ tiʼj txol yol lu, pero bʼaʼn tuʼn tkubʼ qxjelin: «¿Tiʼ toklen Mesías kyukʼil toj tja Natán? ¿Jatumel jaku kanet mas tqanil wuʼne?». Bʼaʼn tuʼn qjyon chʼintl tqanil tiʼj. Toj columna tok ttxlaj taqikʼ Tyol Dios lu, in netz tyekʼin tuʼn tjaw quʼjin 2 Samuel 5:14, jatumel in tzaj tqʼamaʼn qa ok Natán te jun kyxol qeju tkʼwaʼl David. Ax ikx in netz yekʼin Lucas 3:31, jatumel in tzaj tqʼamaʼn qa atz tzajni Jesús tiʼj tyajil Natán, tuʼnju ax ikx atz tzajni María kyiʼj toj tja Natán (qʼonka twitza tiʼj uʼj Aju Xqʼuqil te agosto te 2017 toj t-xaq 32 taqikʼ 4). ¡Tbʼanelxix qe tqanil lu! Ojtzqiʼntoq quʼn qa otoq kyaj qʼamaʼn qa atz tuʼn ttzaj Mesías tiʼj tyajil David (Mat. 22:42). Pero ten mas te 20 tkʼwaʼl David. Aj tok qqʼoʼn qwitz kyiʼj tqanil lu, mintiʼ in qo jaw labʼin tiʼj aj ttzaj tqʼamaʼn Zacarías qa tuʼn kyjaw oqʼ qe tyajil Natán tiʼj tkyimlen Jesús.

18 Qo ximen tiʼj juntl techel. Toj tnejel capítulo te uʼj te Lucas in jaw quʼjin qa pon anjel Gabriel visitarilte María ex xi tqʼamaʼn te tiʼtoq tuʼn tbʼaj tiʼj tal aj tul itzʼj: «Maʼ toklen Kʼwaʼl lu; ex kʼokel qʼmaʼn tbʼi Tkʼwaʼl Dios, aju Dios Maʼxix Toklen; kxel tqʼoʼn Qman Dios  toklen tuʼn tok te rey ik tzaʼn te David, porke atzun t-xeʼchel. Kkawil kyibʼaj tiyjil Jacob te jumajx» (Luc. 1:32, 33). Bʼalo oʼkx jaku tzʼok qqʼoʼn qwiʼ kyiʼj qeju tnejel tqanil tqʼama anjel, jatumel tqʼama qa kʼokel qʼoʼn tbʼi Jesús te «Tkʼwaʼl Dios». Noqtzun tuʼnj, ax ikx tqʼama Gabriel qa kʼokeltoq Jesús te aj kawil. Tuʼntzunju, jaku qo ximen tiʼj tiʼ ok toj twiʼ María kyuʼn yol lu. ¿Kubʼpe t-ximen María qa kʼokeltoq Jesús te t-xel Herodes moqa tuʼn tok te t-xel jun aj kawil te tnam Israel? ¿Kubʼpe t-ximen qa kʼokeltoq te ttxuʼ aj kawil ex qa kʼanqʼiltoq toj ja te kawbʼil? Mintiʼ in tzaj qʼamaʼn chʼin tqanil toj Tyol Dios qa xi tqanin María jlu te anjel Gabriel. Ex mintiʼ in jaw quʼjin qa xi tqanin tuʼn t-xi qʼoʼn jun toklen toj Tkawbʼil Dios ik tzeʼn bʼant kyuʼn junjuntl t-xnaqʼtzbʼen Jesús (Mat. 20:20-23). Tuʼn tqanil lu, jaku txi qqʼamaʼn qa mintiʼ jaw tnimsan tibʼ María.

19, 20. Ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Santiago 1:22 a 25 ex 4:8, ¿tiquʼn qo xnaqʼtzal tiʼj Tyol Dios?

19 Bʼaʼn tuʼn ttzaj qnaʼn qa qaj tuʼn qok laqʼeʼ mas ttxlaj Jehová aj qxnaqʼtzan tiʼj Xjan Uʼj ex kyiʼj qeju quʼj. Noqtzun tuʼnj, ax ikx qaj tuʼn tel qnikʼ tiʼj tzeʼn qmod at ex alkyeqe chʼixpubʼil tuʼn tbʼant quʼn tuʼntzun ttzalaj Jehová qiʼj (kjawil uʼjit Santiago 1:22-25; 4:8). Tuʼn tbʼant jlu quʼn, nim toklen tuʼn t-xi qqanin xewbʼaj xjan te Jehová naʼmxtoq t-xi tzyet tuʼn qxnaqʼtzan. Ax ikx bʼaʼn tuʼn qkubʼsan twitz tuʼn tonin qiʼj tuʼn tetz qiʼn tbʼanel xnaqʼtzbʼil toj ex tuʼn tten ax qximbʼetz qiʼjx ik tzeʼn te.

20 Bʼaʼn tuʼn tok tilil quʼn tuʼn qok ik tzeʼn tmajen Jehová in yolin Salmo 1:2 ex 3 tiʼj: «Oʼkx in tzalaj tiʼj tley Qman Dios, ex kukx in ximan tiʼj qʼijl ex qonikʼan [...]. Tkyaqilju in tbʼinchaʼn bʼaʼn nneʼla».

BʼITZ 88 «Yekʼuntza qe tbʼeya weye»

^ taqik' 5 In tzaj tqʼoʼn Jehová nim xnaqʼtzbʼil qe tuʼn tok qkeʼyin, tuʼn tjaw quʼjin ex tuʼn qxnaqʼtzan tiʼj. Kʼonil xnaqʼtzbʼil lu qiʼj tuʼn tel qnikʼ tiʼj tiʼ qo xnaqʼtzal tiʼj ex tzul tqʼoʼn junjun nabʼil qe tiʼj tzeʼn jaku tzʼetz qiʼn tbʼanel xnaqʼtzbʼil toj.

^ taqik' 61 TQANIL KYIʼJ TILBʼILAL: In xi kyxnaqʼtzaʼn junjun tatbʼaj kye kykʼwaʼl tzeʼn tuʼn tbʼaj kybʼinchaʼn kyten tiʼj Xnaqʼtzbʼil tiʼj uʼj Aju Xqʼuqil.

^ taqik' 63 TQANIL KYIʼJ TILBʼILAL: In jyon jun erman tqanil tiʼj uʼj te Amós. Aqeju tilbʼilal tok tiʼjxi, in kubʼ kyechlaʼn aju in ximen erman tiʼj akux in nuʼjin kyiʼj txʼolbʼabʼil.