«Aya jun Dios mintiʼ in tzalaja tiʼj ju mya bʼaʼn; qe xjal mya bʼaʼn mlay che anqʼin junx tukʼila» (SAL. 5:4).

BʼITZ 142 Qeʼk qkʼuʼj tiʼj oyaj

AJU KʼELEL QNIKʼ TIʼJ *

1-3. a) Ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Salmo 5:4 a 6, ¿tiʼ t-ximbʼetz Jehová at tiʼj nya bʼaʼn? b) ¿Tiquʼn mintiʼ in xi tqʼoʼn «tley Crist» ambʼil tuʼn tok ten jun xjal tiʼj jun tal kʼwaʼl?

IKʼUN tkyaqil nya bʼaʼn tuʼn Jehová (kjawil uʼjit Salmo 5:4-6). Tuʼntzunju, in nel tikʼun aj kyok ten xjal kyiʼj tal kʼwaʼl, tuʼnju puro tzʼil jlu. Ik tzeʼn te Jehová, ax ikx qe tmajen in nel kyikʼun bʼinchbʼen lu ex mintiʼ in xi kyqʼoʼn ambʼil tuʼn tten jlu toj kʼloj okslal (Rom. 12:9; Heb. 12:15, 16).

2 Mintiʼ in tzaj tqʼoʼn «tley Crist» ambʼil tuʼn kyok ten xjal kyiʼj tal kʼwaʼl (Gál. 6:2). ¿Tiquʼn in xi qqʼamaʼn jlu? Tuʼnju atz tzajni tley Cristo tiʼj kʼujlabʼil. Tuʼn jlu in xi bʼinchet kyiʼj nya bʼaʼn toj tumel ik tzeʼn el qnikʼ tiʼj toj xnaqʼtzbʼil o kyaj. In che ok lepeʼ okslal axix tok tiʼj ley lu, tuʼntzunju in nok tilil kyuʼn tuʼn tkubʼ kynaʼn tal kʼwaʼl qa xqʼuqin qe ex qa kʼujlaʼn qe. Noqtzun tuʼnj, puro nya bʼaʼn aj tok ten jun xjal tiʼj jun tal kʼwaʼl tuʼnju in tnaʼn tal kʼwaʼl qa nya xqʼuqin taʼ ex qa nya kʼujlaʼn.

3 Bʼisbʼajil tuʼnju twitz tkyaqil Txʼotxʼ in che ok ten xjal kyiʼj tal kʼwaʼl ex tuʼn jlu o tzaj nya bʼaʼn kyiʼj tmajen Jehová. * ¿Tiquʼn? Tuʼnju toj qqʼijlalil jaʼlo puro nya bʼaʼn qe xjal ex sbʼul qe, ex atlo junjun kyaj tuʼn kyoktz kyxol erman (2 Tim. 3:13). Ax ikx ateʼ junjun xjal toj kʼloj okslal o che aj meltzʼaj juntl maj kyiʼj nya bʼaʼn achbʼil ex o che ok ten kyiʼj tal kʼwaʼl. Kyoj taqikʼ che ul, kʼelel qnikʼ tiʼj tiquʼn jun matij il aju bʼinchbʼen lu. Yajxitl, qo  yolil tiʼj tiʼ in bʼant kyuʼn ansyan aj tkubʼ tbʼinchaʼn jun xjal jun matij il, ik tzeʼn aj tok ten tiʼj jun tal kʼwaʼl. Ax ikx qo yolil tiʼj tiʼ jaku bʼant kyuʼn tatbʼaj tuʼn kyxqʼuqin kyiʼj kykʼwaʼl.

JUN MATIJ IL

4, 5. Aj tok ten jun xjal tiʼj jun tal kʼwaʼl, ¿tiquʼn jun il jlu?

4 Aqeju o tzʼok bʼinchaʼn nya bʼaʼn kyiʼj, kukx in tzaj kynaʼn jlu toj nimku abʼqʼi. Ex nya oʼkx kye in tzaj kybʼis tuʼn jlu, ax ikx qe toj kyja ex qe erman. Jun matij il aj tok ten jun xjal tiʼj jun tal kʼwaʼl.

5 Jun il kyiʼj tal kʼwaʼl. * Aj tok bʼinchaʼn nya bʼaʼn tiʼj jun xjal ex aj ttzaj kʼixkʼoj tiʼj, jun matij il jlu. Ik tzeʼn qo xnaqʼtzal tiʼj toj juntl xnaqʼtzbʼil, atzun jlu in bʼaj aj tok ten jun xjal tiʼj jun tal kʼwaʼl tuʼnju in nok tbʼinchaʼn nimxix nya bʼaʼn tiʼj. Ax ikx in nel tiʼn ambʼil te tal kʼwaʼl tuʼn miʼn tok qeʼ tkʼuʼj tiʼjx ex kyiʼj txqantl. Il tiʼj tuʼn tok xqʼuqin jun tal kʼwaʼl tiʼj nya bʼaʼn lu. Ex nim toklen tuʼn t-xi qʼuqbʼet kykʼuʼj ex tuʼn qonin kyiʼj qeju o tzʼok bʼinchaʼn nya bʼaʼn kyiʼj (1 Tes. 5:14).

6, 7. ¿Tiquʼn jun il tiʼj kʼloj okslal ex kywitz aj kawil qa ma tzʼok ten jun xjal tiʼj jun tal kʼwaʼl?

6 Jun il tiʼj kʼloj okslal. Qa at jun xjal toj kʼloj okslal in nok ten tiʼj jun tal kʼwaʼl, in bʼaj ttzʼilsaʼn tbʼi kʼloj okslal (Mat. 5:16; 1 Ped. 2:12). Noqtzun tuʼnj, nya toj tumel aj kyok ten txqantl yolil nya bʼaʼn kyiʼj nim millón erman in nok tilil kyuʼn «tuʼn miʼn tnaj» kyokslabʼil noq tuʼn tbʼinchbʼen jun xjal (Jud. 3). Mintiʼ in xi qqʼoʼn ambʼil te jun xjal in kubʼ tbʼinchaʼn il tuʼn tten qxol qa mintiʼ in najtz tiʼj tanmi ex in bʼaj ttzʼilsaʼn tbʼi ttnam Jehová.

7 Jun il twitz ley. Il tiʼj tuʼn tokx kyqʼon kyibʼ okslal axix tok tjaqʼ kykawbʼil «aj sanjelal te gobierni» (Rom. 13:1). In bʼant jlu quʼn aj qnimen kyiʼj ley jatumel in qo anqʼin. Qa at jun xjal toj kʼloj okslal in nok ten tiʼj jun tal kʼwaʼl, in kubʼ tbʼinchaʼn il twitz ley tuʼnju mintiʼ in xi tbʼiʼn (jaku tzʼok tmojbʼaʼna tukʼil Hechos 25:8). Maske mintiʼ kyoklen ansyan tuʼn t-xi kybʼinchaʼn tiʼj jun nya bʼaʼn at toklen tukʼil ley, mintiʼ in kubʼ kyewin til jun xjal in nok ten tiʼj jun tal kʼwaʼl ex noq tiʼxku jaku tzaj tiʼj tuʼnju il otoq kubʼ tbʼinchaʼn (Rom. 13:4). Aju xjal in kubʼ tbʼinchaʼn il, in jaw tchmoʼn aju in kux tawaʼn (Gál. 6:7).

8. ¿Tiʼ t-ximbʼetz Jehová at tiʼj il in nok bʼinchaʼn tiʼj juntl xjal?

8 Ax ikx jun matij il twitz Jehová (Sal. 51:4). Aj tok tbʼinchaʼn jun xjal il tiʼj juntl xjal, ax ikx in kubʼ tbʼinchaʼn il twitz Jehová. Qo xnaqʼtzan tiʼj jun techel toj Ley xi tqʼoʼn Jehová kye aj Israel. Tqʼama Ley qa attoq jun xjal otoq tzʼelqʼan moqa otoq sbʼun tiʼj juntl, ax ikx kubʼ tbʼinchaʼn il twitz Jehová (Lev. 6:2-4). Tuʼn jlu in nel qnikʼ tiʼj qa aj tok ten jun xjal tiʼj jun tal kʼwaʼl, mintiʼ in ten tzʼaqli twitz Jehová, in bʼaj ttzʼilsaʼn tbʼi ex in nel tiʼn ambʼil te kʼwaʼl tuʼn miʼn tok qeʼ tkʼuʼj kyiʼj txqantl. Tuʼntzunju, jun matij il jlu toj twitz Jehová ex in nel qikʼun jlu.

9. ¿Tiʼ xnaqʼtzbʼil o tzʼetz tqʼoʼn ttnam Jehová kyoj qeju abʼqʼi o che ikʼ ex tiquʼn?

9 Kyoj abʼqʼi o che ikʼ, o tzʼetz nim xnaqʼtzbʼil tuʼn ttnam Jehová aju in jatz toj Tyol Dios ex in yolin tiʼj aj kyok ten xjal kyiʼj kʼwaʼl. Jun techel, o tzʼetz qʼamaʼn toj uʼj Xqʼuqil ex ¡Weʼktza! tiʼ jaku bʼant kyuʼn qeju o tzʼok ten jun xjal kyiʼj tuʼn kyex twitz nya bʼaʼn, ex tiʼj jaku bʼant kyuʼn txqantl tuʼn kyonin kyiʼj ex tuʼn t-xi kyqʼuqbʼaʼn kykʼuʼj. Ax ikx o tzaj qʼamaʼn tiʼ jaku bʼant kyuʼn tatbʼaj tuʼn kyxqʼuqin kyiʼj kykʼwaʼl. Ex o tzaj qʼoʼn tqanil kye ansyan tuʼn telxix kynikʼ tiʼj tiʼ kbʼantel kyuʼn aj tkubʼ tbʼinchaʼn jun xjal il lu. Kukx in nok tqʼoʼn ttnam Jehová twitz tiʼj tqanil in tzaj tqʼoʼn kye ansyan aj ttzaj tqʼamaʼn kye  tiʼ kbʼantel kyuʼn toj ambʼil aju. Iktzun tten kʼelel qnikʼ tiʼj qa in qo ok lepeʼ tiʼj tley Cristo aj t-xi bʼinchet tiʼj nya bʼaʼn lu.

TIʼ KBʼANTEL AJ TKUBʼ TBʼINCHAʼN JUN XJAL JUN MATIJ IL

10-12. a) Aj in xi kybʼinchaʼn ansyan tiʼj jun matij il, ¿alqiʼj in che ok lepeʼ ex tiʼ in tzaj bʼaj kykʼuʼj tiʼj? b) Ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Santiago 5:14 ex 15, ¿tiʼ in bʼant kyuʼn ansyan?

10 Aj t-xi kybʼinchaʼn ansyan tiʼj jun matij il, nim toklen tuʼn kyok lepeʼ tiʼj tley Cristo tuʼntzun tkubʼ kyyekʼin kykʼujlabʼil kyiʼj erman, tuʼn t-xi kybʼinchaʼn toj tumel ex toj jun tten tzʼaqli ik tzeʼn taj Jehová. Tuʼntzunju, at nim tiʼchaq in tzaj bʼaj kykʼuʼj ansyan tiʼj. Aju mas nim toklen toj kywitz aju tuʼn kukx tten tbʼi Dios xjan (Lev. 22:31, 32; Mat. 6:9TNM). Ax ikx nim toklen toj kywitz tuʼn tten jun tbʼanel kyamiwbʼil erman tukʼil Jehová ex tuʼn kyonin kyiʼj qeju o tzʼok bʼinchaʼn jun nya bʼaʼn kyiʼj.

11 Qa at jun ma kubʼ tbʼinchaʼn jun matij il, in nok tilil kyuʼn ansyan tuʼn tten juntl maj tamiwbʼil xjal tukʼil Jehová qa jaku bʼant (kjawil uʼjit Santiago 5:14, 15). Aj t-xi tqʼoʼn jun okslal ambʼil te nya bʼaʼn tajbʼil ex aj tkubʼ tbʼinchaʼn jun matij il, in nel nikʼbʼaj tiʼj qa otoq chewix toj tokslabʼil. A t-xilen jlu qa ma tzaj nya bʼaʼn tiʼj tamiwbʼil tukʼil Jehová. * In che ok ansyan ik tzeʼn jun aj qʼanil, tuʼnju in nok tilil kyuʼn tuʼn tbʼant tten juntl maj jun okslal tukʼil Jehová. Aj t-xi kyqʼoʼn ansyan jun consej tukʼil Tyol Dios, jaku tzʼonin tiʼj aj il tuʼn t-xi tbʼinchaʼn tiʼj tamiwbʼil tukʼil Jehová. Oʼkx jaku bʼant tten aj il juntl maj tukʼil Jehová qa ax tok ma tzʼajtz tiʼj tanmi (Hech. 3:19; 2 Cor. 2:5-10).

12 Tuʼn jlu in nel qnikʼ tiʼj qa at jun aqʼuntl nim toklen in bʼant kyuʼn ansyan. In che ximenxix kyiʼj t-ẍneʼl Jehová o tzaj qʼoʼn toj kykwent (1 Ped. 5:1-3). Kyaj ansyan tuʼn tel kynikʼ erman tiʼj qa xqʼuqin ateʼ toj kʼloj okslal. Tuʼntzunju, aj tok kybʼiʼn qa at jun xjal ma tzʼok ten tiʼj jun tal kʼwaʼl, jun rat in xi kybʼinchaʼn tiʼj jlu. Qo xnaqʼtzan tiʼj tiʼ in bʼant kyuʼn aj t-xi qtzaqʼweʼn xjel ateʼku kyoj  taqikʼ 13,  15 ex  17.

13, 14. ¿In xipe kybʼiʼn ansyan qeju ley in che kubʼ qʼoʼn tuʼn t-xi qʼet part tiʼj jun xjal aj tok ten tiʼj jun tal kʼwaʼl? Chikʼbʼantza.

 13 ¿In xipe kybʼiʼn ansyan qeju ley in che kubʼ qʼoʼn tuʼn t-xi qʼet part tiʼj jun xjal aj tok ten tiʼj jun tal kʼwaʼl? In xi kybʼiʼn. Kyoj qe lugar jatumel ateʼ ley lu, in xi kybʼiʼn ansyan (Rom. 13:1). Aʼyeju ley in kubʼ kyqʼoʼn xjal tiʼj jlu, in tzaj tqʼoʼn Tyol Dios ambʼil tuʼn kyxi qnimen (Hech. 5:28, 29). Tuʼntzunju, aj t-xi qʼamaʼn kye ansyan qa at jun xjal ma kubʼ tbʼinchaʼn il lu, jun rat in xi kyqanin onbʼil toj ninja qʼil twitz aqʼuntl tiʼjju tuʼn tbʼant kyuʼn aj t-xi qʼet part tiʼj jun xjal in nok ten tiʼj jun tal kʼwaʼl ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn ley.

14 Aj tok ten jun xjal tiʼj jun tal kʼwaʼl, in xi kyqʼamaʼn ansyan te, kye ttat ex kye junjuntl xjal o tzʼok kybʼiʼn jlu qa tzaqpiʼn ateʼ tuʼn kyxiʼ qʼol part kywitz aj kawil. Noqtzun tuʼnj, ¿yajtzun qa aju ma kubʼ bʼinchante nya bʼaʼn at toj kʼloj okslal ex ma tzʼok kybʼiʼn txqantl? ¿Okpe kbʼel t-ximen okslal ma txaj qʼol part qa ma bʼaj ttzʼilsaʼn tbʼi Dios? Miʼn. Tuʼnju aju xjal ma kubʼ tbʼinchaʼn il, atzunju ma bʼaj tzʼilsante tbʼi Dios.

15, 16. a) Ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn 1 Timoteo 5:19, ¿tiquʼn il tiʼj tuʼn kyten kabʼe testiw tuʼntzun tok kychmon kyibʼ ansyan tuʼn t-xi kybʼinchaʼn tiʼj nya bʼaʼn? b) ¿Tiʼ in bʼant kyuʼn ansyan aj ttzaj qʼamaʼn qa ma tzʼok ten jun xjal tiʼj jun tal kʼwaʼl?

 15 Toj kʼloj okslal, ¿tiquʼn nim toklen tuʼn kyten kabʼe testiw tuʼntzun tok tchmon tibʼ jun kʼloj ansyan tuʼn t-xi tbʼinchaʼn tiʼj nya bʼaʼn? Tuʼnju atzun in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios ex  atzun jun kyxol kawbʼil tzʼaqli at toj. Qa mintiʼ in jatz tqʼamaʼn xjal til, nim toklen tuʼn kyten kabʼe testiw tuʼntzun tel toj qʼanchaʼl qa otoq tbʼincha il ex iktzun tten jaku tzʼok kychmon kyibʼ ansyan tuʼn t-xi kybʼinchaʼn tiʼj nya bʼaʼn (Deut. 19:15; Mat. 18:16; kjawil uʼjit 1 Timoteo 5:19). ¿Ape t-xilen jlu qa il tiʼj tuʼn kyten kabʼe testiw tuʼntzun t-xi qʼet part kywitz aj kawil? Miʼn. Mintiʼ in najbʼen nabʼil lu qa kyaj ansyan moqa junjuntl xjal tuʼn t-xi kyqʼoʼn part tiʼj jun xjal qa in kubʼ ximet qa ma kubʼ tbʼinchaʼn jun il.

16 Qa at jun xjal toj kʼloj okslal ex in tzaj qʼamaʼn qa o tzʼok ten tiʼj jun tal kʼwaʼl, in bʼant kabʼe tiʼ kyuʼn ansyan. Tnejel, in nok tilil kyuʼn tuʼn tjapun ley tiʼjju tuʼn t-xi qʼet part tiʼj jlu. Yajxitl in che jyon tiʼj tqanil toj Tyol Dios tuʼntzun tel kynikʼ tiʼj tiʼxix o bʼaj ex qa il tiʼj tuʼn tok tchmon tibʼ jun kʼloj ansyan tuʼn t-xi tbʼinchaʼn tiʼj nya bʼaʼn. Qa in tzaj tqʼamaʼn xjal qa mintiʼ til, in nok kybʼiʼn ansyan tqanil in tzaj kyqʼoʼn testiw. Oʼkx kbʼel ximet tuʼn tok tchmon tibʼ jun kʼloj ansyan tuʼn t-xi bʼinchet tiʼj nya bʼaʼn qa at kabʼe testiw saj qʼamante qa ma kubʼ tbʼinchaʼn xjal il: ktel aju saj qʼamante qa at til xjal ex aju o tzʼok tkeʼyin qa ax tok otoq bʼaj jlu moqa bʼiʼn junjuntl tqanil tuʼn. * Qa mintiʼ ma kanet juntl testiw, nya a t-xilen jlu qa nya ax tok aju ma tzaj qʼamaʼn. Axpe ikx qa mintiʼ kabʼe testiw tuʼn ttzaj kyqʼamaʼn aju ma bʼaj, toj ambʼil lu, kbʼel-lo kyximen ansyan qa otoq bʼant jun matij il ex otoq tzaj tiʼn nim bʼis kyiʼj txqantl. Tuʼntzunju, kukx in xi kyqʼoʼn onbʼil kye qeju ma tzʼok bʼinchaʼn nya bʼaʼn kyiʼj ex in che xqʼuqin kyiʼj erman tuʼntzun miʼn tok bʼinchaʼn nya bʼaʼn kyiʼj tuʼn xjal ma tzaj qʼamaʼn qa at til (Hech. 20:28).

17, 18. Chikʼbʼantza tiʼ in bʼant tuʼn kʼloj ansyan in xi tbʼinchaʼn tiʼj nya bʼaʼn.

 17 ¿Tiʼ in bʼant tuʼn kʼloj ansyan tuʼn t-xi tbʼinchaʼn tiʼj nya bʼaʼn? In kubʼ kyximen ansyan lu qa jaku bʼant tuʼn kukx tten xjal toj kʼloj okslal moqa ya mlay. Aj t-xi qqʼamaʼn txol yol in xi tbʼinchaʼn tiʼj nya bʼaʼn, nya a t-xilen jlu qa aʼye ansyan che kbʼel ximente qa kbʼel qʼoʼn tkastiw jun xjal moqa miʼn tuʼnju ma tzikʼ tibʼaj ley. Mintiʼ kyoklen ansyan tiʼj jlu, aju in bʼant kyuʼn, in xi kyqʼoʼn ambʼil kye aj kawil tuʼn t-xi kybʼinchaʼn tiʼj nya bʼaʼn (Rom. 13:2-4; Tito 3:1).

18 Aʼyeju ansyan in nok kychmon kyibʼ tuʼn t-xi kybʼinchaʼn tiʼj nya bʼaʼn, mas in che onin tiʼj tamiwbʼil xjal at tukʼil Jehová moqa tiʼj tokslabʼil. In najbʼen Tyol Dios kyuʼn tuʼn tel kynikʼ tiʼj qa ma tzʼajtz tiʼj tanmi xjal moqa mintiʼ. Qa mintiʼ otoq tzʼajtz tiʼj tanmi xjal, in nex lajoʼn toj ttnam Jehová ex in nex qʼamaʼn toj kʼloj okslal qa ya nya testigo de Jehová (1 Cor. 5:11-13). Noqtzun tuʼnj, qa otoq tzʼajtz tiʼj tanmi xjal, jaku bʼant tuʼn kukx tten toj kʼloj okslal. Noq oʼkx kxel kyqʼamaʼn ansyan te qa mlayxlo txi qʼet jun toklen toj ttnam Jehová. Ex tuʼnju kyaj ansyan tuʼn kyten kʼwaʼl toj bʼaʼn, bʼalo kxel kyqʼamaʼn kye mambʼaj tuʼn kyxqʼuqin kyiʼj tal kykʼwaʼl aj kyten tukʼil xjal otoq kubʼ tbʼinchaʼn il. Aj tbʼant jlu kyuʼn ansyan, kʼokel kyxqʼuqin kyibʼ tuʼn miʼn t-xi kyqʼamaʼn alkyeqe kʼwaʼl otoq che ok ten xjal kyiʼj.

¿TIʼ JAKU BʼANT KYUʼN MAMBʼAJ TUʼN KYXQʼUQIN KYIʼJ KYKʼWAʼL?

In che xqʼuqin tatbʼaj kyiʼj kykʼwaʼl tuʼn miʼn kyok ten xjal kyiʼj ex in xi kyqʼamaʼn kye tiʼ il tiʼj tuʼn tok kyojtzqiʼn tiʼjju tuʼn tkubʼ ten jun xinaq tukʼil jun xuʼj. Noqtzun tuʼnj, ax ikx in che ximen tiʼj kyabʼqʼi kykʼwaʼl. Tuʼn tbʼant jlu kyuʼn, in che ajbʼen uʼj o tzʼetz tuʼn ttnam Jehová kyuʼn. (Qʼonka twitza tiʼj taqikʼ 19 a 22).

19-22. ¿Tzeʼn jaku che xqʼuqin mambʼaj kyiʼj kykʼwaʼl? (Qʼonka twitza tiʼj tilbʼilal tok tiʼj t-xkʼomil).

19 Aʼye mambʼaj at kyoklen tuʼn kyxqʼuqin kyiʼj kykʼwaʼl tiʼj alkyexku nya bʼaʼn. * Aqeye  mambʼaj, jun oyaj qe kykʼwaʼle tuʼn Jehová ex jun etzbʼil qe (Sal. 127:3). Tuʼntzunju, che xqʼuqine tiʼj oyaj lu. ¿Tiʼ jaku bʼant kyuʼne tuʼn miʼn tok ten jun xjal kyiʼj kykʼwaʼle?

20 Tnejel, bʼaʼn tuʼn tok tojtzqiʼnxixa alkyeqe xjal in che ok ten kyiʼj tal kʼwaʼl. Tzʼelx tnikʼa tiʼj alkyeqe xjal jaku che ok ten kyiʼj tkʼwaʼla ex tiʼ in bʼant kyuʼn tuʼn kysbʼun kyiʼj. Kukx che xqʼuqine kyiʼj tal kykʼwaʼle tuʼn miʼn tok bʼinchaʼn nya bʼaʼn kyiʼj (Prov. 22:3; 24:3). Bʼaʼn tuʼn ttzaj kynaʼne qa chʼixme tkyaqil maj ojtzqiʼn kywitz tal kʼwaʼl kyuʼn qeju in nok kybʼinchaʼn nya bʼaʼn kyiʼj ex in nok qeʼ kykʼuʼj tal kʼwaʼl kyiʼj.

21 Tkabʼin, bʼaʼn tuʼn kukx tyolina kyukʼil tkʼwaʼla (Deut. 6:6, 7). Aj tbʼant jlu tuʼna, il tiʼj tuʼn kyok tbʼiʼna tukʼil pasens (Sant. 1:19). Bʼaʼn tuʼn ttzaj kynaʼne qa kwest tuʼn ttzaj kyqʼamaʼn kʼwaʼl aju otoq tzʼok bʼinchaʼn kyiʼj. At maj in bʼant jlu kyuʼn tuʼnju in kubʼ kyximen qa mlay chex nimen. Moqa in xi qʼamaʼn kye tuʼn xjal sok ten kyiʼj tuʼn miʼn t-xi kyqʼamaʼn jun tiʼ. Qa ma tzʼel kynikʼe tiʼj qa at jun tiʼ nyaxix toj tumel taʼ, kyqaninxe kye tukʼil kʼujlabʼil tiʼ in bʼaj kyiʼj ex bʼaʼn tuʼn kyok kybʼiʼne tukʼil pasens.

22 Toxin, qʼamanxa tqanil kye tkʼwaʼla tiʼj jlu. Yolina kyukʼil tiʼjju aj tkubʼ kuẍeʼ jun xjal tukʼil juntl ex ximana tiʼj jteʼ kyabʼqʼi. Xnaqʼtzanxa kye tiʼ tuʼn tbʼant kyuʼn ex tiʼ kxel kyqʼamaʼn qa at jun ma tzʼok makonte kye. Bʼaʼn tuʼn tajbʼen tqanil o tzʼetz tuʼn ttnam Jehová kyuʼne aju in yolin tiʼj tzeʼn tuʼn kyxqʼuqine kyiʼj kykʼwaʼle (qʼonka twitza tiʼj recuadro tok tbʼi, « Tqanil kye mambʼaj ex kye kʼwalbʼaj»).

23. ¿Tiʼ qxim at tiʼjju aj tok ten jun xjal tiʼj jun tal kʼwaʼl ex alkye xjel kxel qqʼoʼn tzaqʼwebʼil tiʼj toj juntl xnaqʼtzbʼil?

23 Aj tok ten jun xjal tiʼj jun tal kʼwaʼl, in nel qikʼun jlu tuʼnju nya bʼaʼn ex tzʼil. In che ok lepeʼ kʼloj okslal tiʼj tley Cristo, tuʼntzunju mintiʼ in che kolin tiʼj jun xjal aj ttzaj nya bʼaʼn tiʼj tuʼnju otoq tzʼok ten tiʼj jun tal kʼwaʼl. Noqtzun tuʼnj, ¿tzeʼn jaku qo onin kyiʼj qeju o tzʼok ten jun xjal kyiʼj? Kxel qqʼoʼn tzaqʼwebʼil tiʼj xjel lu toj juntl xnaqʼtzbʼil.

BʼITZ 103 Jun oyaj qe ansyan tuʼn Jehová

^ taqik' 5 Toj xnaqʼtzbʼil lu kʼelel qnikʼ tiʼj tiʼ kbʼantel quʼn tuʼn miʼn kyok ten xjal kyiʼj tal kʼwaʼl. Ax ikx, qo xnaqʼtzal tiʼj tiʼ kbʼantel kyuʼn ansyan tuʼn kyxqʼuqin tiʼj kʼloj okslal ex tiʼ jaku bʼant kyuʼn tatbʼaj tuʼn kyxqʼuqin kyiʼj kykʼwaʼl.

^ taqik' 3 YOL NIM TOKLEN: Aj tok ten jun xjal tiʼj jun tal kʼwaʼl, atz in yolin jlu tiʼj aj tok tbʼinchaʼn jun xjal nya bʼaʼn tiʼj jun tal kʼwaʼl noq tuʼn tyaẍin. Aj tbʼant matij il lu tuʼn jun xjal, in nok ten tiʼj jun tal kʼwaʼl, in nokx tqʼoʼn ttzʼalbʼil toj ttziʼ moqa toj t-ẍop, in nok t-xqʼuyen ttzʼalbʼil, in nok t-xqʼuyen qe tim moqa t-miʼẍ ex in nok tmakoʼn t-ẍop. Mas in nok bʼinchaʼn nya bʼaʼn lu kyiʼj tal txin, pero ax ikx in nok bʼinchaʼn kyiʼj tal qʼa. Ex mas in che ok ten xinaq kyiʼj tal kʼwaʼl, noqtzun tuʼnj, ax ikx in bʼant jlu kyuʼn xuʼj.

^ taqik' 5 YOL NIM TOKLEN: Toj xnaqʼtzbʼil lu ex toj juntl, kxel qqʼamaʼn txol yol in nok bʼinchaʼn nya bʼaʼn tiʼj aj qyolin kyiʼj qeju o tzʼok ten jun xjal kyiʼj tej tzmatoq kʼwaʼlx qe. Tuʼn jlu qaj tuʼn t-xi qqʼamaʼn qa nya aqe kʼwaʼl at kypaj, sino aju xjal kubʼ sbʼunte kye ex o tzʼok tbʼinchaʼn nya bʼaʼn kyiʼj.

^ taqik' 11 Qa at jun xjal in kubʼ tbʼinchaʼn jun matij il, mlay txi tqʼamaʼn qa ma bʼant jlu tuʼn tuʼnju nya bʼaʼn taʼ tamiwbʼil tukʼil Jehová. ¿Tiquʼn? Tuʼnju a at toklen tiʼjju xkubʼ t-ximen ex tiʼjju tzul tiʼj, ex kxel tqʼoʼn tajlal te Jehová (Rom. 14:12).

^ taqik' 16 Jaku txi tqʼamaʼn jun kyxol mambʼaj kye ansyan moqa jun xjal in nok qeʼ tkʼuʼj tal kʼwaʼl tiʼj qa ma tzʼok ten jun xjal tiʼj. Iktzun tten ya mlay tzaj mas tbʼis. Mintiʼ in xi kyqʼamaʼn ansyan te tal kʼwaʼl tuʼn tten kyukʼil akux in che yolin tukʼilju in kubʼ ximet qa ma tzʼok tbʼinchaʼn nya bʼaʼn tiʼj.

^ taqik' 19 Aju nabʼil in xi qʼamet tzalu kye mambʼaj, ax ikx at tajbʼen kye qeju o txi qʼoʼn kyoklen tuʼn ley tuʼn kyxqʼuqin kyiʼj tal kʼwaʼl moqa te alkyexku juntl xjal in xqʼuqin kyiʼj.