Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

AJU XQʼUQIL (TU’N QXNAQ’TZAN) Mayo te 2019

Aju Xqʼuqil lu ateʼkux xnaqʼtzbʼil toj te 1 te julio a 4 te agosto te 2019.

Aju kʼujlabʼil ex aju tzʼaqli toj kʼloj okslal

¿Tiʼ aju tley Cristo ex tzeʼn in nok tqʼoʼn kyoklen kykyaqil?

Aju kʼujlabʼil ex aju tzʼaqli aj t-xi bʼinchet tiʼj nya bʼaʼn

¿Tiʼ jaku bʼant kyuʼn mambʼaj tuʼn kyok kyxqʼuqin kykʼwaʼl tuʼn miʼn kyok ten xjal kyiʼj ex tzeʼn jaku che xqʼuqin ansyan kyiʼj okslal?

Qqʼuqbʼanx kykʼuʼj qeju o tzʼok bʼinchaʼn nya bʼaʼn kyiʼj

¿Tzeʼn jaku tzʼonin Tyol Dios kyiʼj qeju ok ten jun xjal kyiʼj ex tzeʼn jaku che onin ansyan ex qe ermana ma che chʼiy toj kyokslabʼil kyiʼj?

Miʼn txi qqʼoʼn ambʼil tuʼn qkubʼ sbʼuʼn tuʼn kynabʼil xjal

¿Tiquʼn oʼkx Jehová jaku tzaj qʼonte tbʼanel onbʼil qe? ¿Tiʼ onbʼil in tzaj tqʼoʼn Tyol Dios qe tuʼntzun tten qximbʼetz toj tumel qiʼjx?

Tzʼok tilil quʼn tuʼn tbʼant-xix qxnaqʼtzan

¿Alqiʼj qo xnaqʼtzal ex tiʼ jaku bʼant quʼn tuʼntzun tonin xnaqʼtzbʼil qiʼj aj qxnaqʼtzan qjunalx tiʼj Tyol Dios?