«Tenx tipuna ex kyuwx tkʼuʼja, ex tzyuma aqʼuntl. Miʼn tzaj bʼaj tkʼuʼja ex miʼn xobʼa, porque ktel Qman Dios tukʼila» (1 CRÓN. 28:20).

BʼITZ: 23 EX 29

1, 2. a) ¿Alkye aqʼuntl nim toklen xi qʼoʼn te Salomón? b) ¿Tiquʼn tzaj bʼaj tkʼuʼj David?

OK QʼOʼN toklen Salomón tuʼn Jehová tuʼn tkubʼ nej twitz aqʼuntl tuʼn tjaw bʼinchet tja toj tnam Jerusalén, jun kyxol aqʼuntl mas nim toklen o che bʼant. Kʼokeltoq kybʼiʼn nim xjal tqanil tiʼj tuʼnju tbʼanel keʼyin aj tjaw bʼinchet. Noqtzun tuʼnj, aju mas nim toklen, kʼokeltoq te «tja Dios» axix tok (1 Crón. 22:1, 5, 9-11).

2 Ok qe tkʼuʼj aj kawil David qa kʼoniltoq Jehová tiʼj Salomón. Maske ikju, tzaj bʼaj tkʼuʼj tuʼnju tzmatoq kuʼxun Salomón ex mintiʼtoq nim tojtzqibʼil. ¿Tzulpe xobʼ Salomón tuʼn t-xi tziyen tuʼn tjaw tbʼinchaʼn tja Dios? ¿Tuʼnpe tzmatoq kuʼxun ex nyatoq nim tojtzqibʼil at mlay bʼanttoq tja Dios tuʼn? Qa tajtoq Salomón tuʼn tel tkyaqil toj tbʼanel, iltoq tiʼj tuʼn miʼn ttzaj xobʼ ex tuʼn ttzyet taqʼunan.

3. ¿Alkye tbʼanel techel kubʼ tqʼoʼn David twitz Salomón tej mintiʼ tzaj xobʼ?

3 Jaku txi qqʼamaʼn qa el tkanoʼn Salomón tbʼanel techel kubʼ tqʼoʼn David twitz tej mintiʼ tzaj xobʼ. Tej tzmatoq kuʼxun David, qʼojin kyukʼil txkup e ok lipen kyiʼj t-ẍneʼl tman (1 Sam. 17:34, 35). Ax ikx mintiʼ tzaj xobʼ tej tqʼojin tukʼil Goliat. Noq tuʼn tonbʼil Jehová kubʼ tiʼj aj qʼoj lu, aju attoq nim tojtzqibʼil tiʼj qʼoj. Tuʼn jun abʼj kubʼ tiʼj tuʼn David (1 Sam. 17:45, 49, 50).

4. ¿Tiquʼn mintiʼ tuʼn ttzaj xobʼ Salomón?

 4 Ax tok, a David jakutoq tzʼonin tiʼj Salomón tuʼn miʼn ttzaj xobʼ tuʼn tjaw tbʼinchaʼn tja Dios (kjawil uʼjit 1 Crónicas 28:20). Noqwit xi tqʼoʼn Salomón ambʼil tuʼn ttzaj xobʼ, mintiʼwtlo tzyet taqʼunan ex maslo nya bʼaʼn ok twitzju tuʼn tbʼant jun aqʼuntl nyaxix tbʼanel tuʼn.

5. ¿Tiquʼn mintiʼ tuʼn qtzaj xobʼ?

5 Ik tzeʼn te Salomón, ax ikx qe qaj tuʼn qtzaj tonin Jehová tuʼn miʼn qtzaj xobʼ tuʼn tbʼant aqʼuntl o tzaj tqʼoʼn qe. Tuʼntzunju, qo xnaqʼtzan kyiʼj techel kyaj kyqʼoʼn junjun xjal mintiʼ e tzaj xobʼ toj ambʼil ojtxe. Akux in qo xnaqʼtzan kyiʼj, qo ximen tiʼj tiʼ jaku bʼant quʼn tuʼn miʼn qtzaj xobʼ ex tuʼn kukx qaqʼunan.

TECHEL KYIʼJ XJAL MINTIʼ E TZAJ XOBʼ

6. ¿Tiʼ tbʼanel in nela toj twitza tej mintiʼ tzaj xobʼ José?

6 Qo ximen tiʼj techel kubʼ tqʼoʼn José tej mintiʼ tzaj xobʼ tej tok ten t-xuʼjil Potifar qʼamalte tuʼn tkubʼ kuẍe tukʼil. Ojtzqiʼnlo tuʼn qa jakutoq tzaj nya bʼaʼn tiʼj qa ma tzʼel tikʼun. Maske ikju, mintiʼ kubʼ t-ximen kabʼe maj tuʼn tel oq twitz (Gén. 39:10, 12).

7. Qʼamantza alkye tten kubʼ tyekʼin Rahab qa mintiʼ tzaj xobʼ. (Qʼonka twitza tiʼj tnejel tilbʼilal).

7 Atzun jaʼlo qqʼonk qwiʼ tiʼj techel kyaj tqʼoʼn Rahab, aju in nanqʼintoq toj Jericó. Tej i eʼx kabʼe xjal keʼyil txʼotxʼ ex e pon tja, jakutoq tzaj xobʼ Rahab ex jakutoq txi tqʼamaʼn kye qa mlaytoq tzʼonin kyiʼj. Noqtzun tuʼnj, tuʼnju qʼuqli tkʼuʼj tiʼj Jehová, mintiʼ tzaj xobʼ tuʼn kyxi tewin ex onin kyiʼj tuʼn kyex oq (Jos. 2:4, 5, 9, 12-16). Nimen tuʼn qa a Jehová axix tok Dios ex qa jakutoq bʼant noq alkyexku tiʼ tuʼn tuʼn t-xi tqʼoʼn txʼotxʼ kye aj Israel. Tuʼntzunju, mintiʼ xi tqʼoʼn ambʼil tuʼn ttzaj xobʼ kyuʼn txqantl xjal ik tzeʼn aj kawil te Jericó ex qe t-xjalil. Noq tuʼnju mintiʼ tzaj xobʼ klet junx kyukʼil qe toj tja (Jos. 6:22, 23).

8. ¿Alkye tten onin kyiʼj apóstol aju techel kyaj tqʼoʼn Jesús tej mintiʼ tzaj xobʼ?

8 Ax ik qe t-apóstol Jesús kubʼ kyyekʼin qa mintiʼ e tzaj xobʼ. Ok kyqʼoʼn kywitz tiʼj techel kyaj tqʼoʼn Jesús tej mintiʼ tzaj xobʼ ex onin jlu kyiʼj tuʼn tel kykanoʼn tiʼj (Mat. 8:28-32; Juan 2:13-17; 18:3-5). Tej t-xi kyqʼamaʼn saduceos, qeju nejenel kye okslabʼil, kye tuʼn ya miʼn kyyolin tiʼj Jesús, mintiʼ xi kybʼiʼn apóstol tuʼn tbʼant aju kyuʼn (Hech. 5:17, 18, 27-29).

9. Ik tzeʼn in tzaj tyekʼin 2 Timoteo 1:7, ¿alkye jaku tzʼonin qiʼj tuʼn miʼn qtzaj xobʼ?

9 Otoq kubʼ t-ximen José, Rahab, Jesús ex qe apóstol tuʼn tkubʼ kybʼinchaʼn aju bʼaʼn. Mintiʼ e tzaj xobʼ tuʼnju ok qe kykʼuʼj tiʼj Jehová ex nya kyiʼjx. Aj qok weʼ kywitz ambʼil jatumel il tiʼj tuʼn tkubʼ qyekʼin qa mintiʼ in qo xobʼ, bʼaʼn tuʼn tok qe qkʼuʼj tiʼj Jehová ex nya qiʼjx (kjawil uʼjit 2 Timoteo 1:7). Qo xnaqʼtzan tiʼj kabʼe ambʼil jatumel mintiʼ tuʼn qtzaj xobʼ: kyukʼil toj qja ex kyxol kʼloj okslal.

QE AMBʼIL JATUMEL KBʼEL QYEKʼIN QA MINTIʼ IN QO XOBʼ

10. ¿Tiquʼn il tiʼj tuʼn tkubʼ kyyekʼin kuʼxun qa mintiʼ in che xobʼ?

10 In che ok weʼ kuʼxun twitz nim tiʼchaq jatumel il tiʼj tuʼn tkubʼ kyyekʼin qa mintiʼ in che xobʼ tuʼn kukx kyajbʼen te Jehová. Jaku tzʼonin techel kyaj tqʼoʼn Salomón kyiʼj. Mintiʼ tzaj xobʼ tej tjaw tjyoʼn aju mas bʼaʼn ex tuʼn tkyaj bʼant tja Dios tuʼn. Ax tok, at kyoklen mambʼaj tuʼn t-xi kyyekʼin kybʼe kykʼwaʼl, pero at junjun tiʼchaq nim kyoklen jatumel aʼyex kuʼxun che ximel tiʼj qa kxel kybʼinchaʼn (Prov. 27:11, TNM). Il tiʼj tuʼn kyximen tiʼj alkyeqe che okel te kyamiw, alkye kysaqchbʼil kyjawil kyjoʼn, tiʼ kbʼantel kyuʼn tuʼn kyten saq toj kyanqʼibʼil ex jtoj kjawil aʼ kywiʼ. Mintiʼ tuʼn kytzaj xobʼ tuʼn tjaw kyjoʼn aju mas bʼaʼn, tuʼnju mintiʼ in che ok lepeʼ tiʼj Satanás, aju in xmayin tiʼj Jehová ex kyiʼj tkawbʼil.

11, 12. a) ¿Alkye tten kubʼ tyekʼin Moisés qa mintiʼ tzaj xobʼ? b) ¿Alkye tten jaku tzʼel kykanoʼn kuʼxun tiʼj techel kyaj tqʼoʼn Moisés?

 11 Jun tiʼ nim toklen tuʼn kyximen kuʼxun tiʼj, aju tiʼ kbʼantel kyuʼn toj ambʼil tzul. Kyoj junjun tnam, in xi qʼamaʼn kye kuʼxun tuʼn kyxiʼ toj universidad ex tuʼn tkanet jun kyaqʼun jatumel jaku tzaj qʼoʼn nim twi kykʼuʼj. Atzun kyoj juntl tnam jatumel nya nim pwaq at, in kubʼ kyximen kuʼxun qa il tiʼj tuʼn tok kyqʼoʼn kywiʼ tiʼj kyaqʼun tuʼntzun kyonin kyiʼj toj kyja. Qa a jlu in bʼaj tiʼja, bʼaʼn tuʼn t-ximana tiʼj techel kyaj tqʼoʼn Moisés. Tuʼnju atz jaw chʼiy toj tja tmeʼjel faraón, jakutoq kubʼ t-ximen tuʼn tten jun toklen ex tuʼn tten nim tpwaq. E oklo ten qe toj tja toj Egipto qʼamal te, qe aj xnaqʼtzal ex qeju xjal qʼol consej tuʼn tbʼant jlu tuʼn. Mintiʼ kubʼ tiʼj kyuʼn. Mintiʼ tzaj xobʼ Moisés ex kubʼ t-ximen tuʼn tajbʼen te Dios. Ok qeʼ tkʼuʼj tiʼj Jehová tej tetz toj Egipto ex tej tkubʼ t-ximen tuʼn miʼn tok te qʼinun (Heb. 11:24-26). Xi tkʼiwlaʼn Jehová te Moisés tuʼn jlu ex kukx kxel tkʼiwlaʼn te toj ambʼil tzul.

12 In tzaj kykʼamoʼn kuʼxun nim kʼiwlabʼil aj tel kykanoʼn techel kyaj tqʼoʼn Moisés ex aj tok kyqʼoʼn kywiʼ tiʼj kyajbʼebʼil te Jehová, ex aj tkubʼ kyqʼoʼn tnejel Tkawbʼil Dios toj kyanqʼibʼil. In nonin Jehová kyiʼj tuʼn tkanet aju at tajbʼen kye toj kyja. Toj tnejel syent abʼqʼi, ajbʼen tanqʼibʼil kuʼxun Timoteo tuʼn tuʼn tajbʼen te Jehová ex ax jlu jaku bʼant teya tuʼn * (kjawil uʼjit Filipenses 2:19-22).

¿Ope kubʼ qximen tuʼn miʼn qtzaj xobʼ toj alkyexku ambʼil? (Qʼonka twitza kyiʼj taqikʼ 13 a 17).

13. ¿Alkye tten onin tiʼj jun txin tej mintiʼ tzaj xobʼ?

13 Qqʼoʼn qwiʼ tiʼjju ikʼ tiʼj jun txin te Alabama (Estados Unidos). Mintiʼ tzaj xobʼ tuʼn t-ximen tuʼn tajbʼen mas te Jehová. In tzaj tqʼamaʼn jlu: «Toj tkyaqil ambʼil in tzaj t-xobʼil wiʼje. Kwesttoq tuʼn nyoline kyukʼil txqantl kyoj chmabʼil. Ex mas kwest tuʼn nyoline toj pakbʼabʼil, tuʼnju mintiʼtoq in ten wipumale tuʼn tok ntokʼchaʼne ttziʼ kyja xjal mintiʼ ojtzqiʼn kywitz wuʼne». Bʼant tuʼn tok txin lu te precursora regular noq tuʼnju e onin tman ex txqantl erman tiʼj. Ax ikx tqʼamatl jlu: «Aju at tjaqʼ tkawbʼil Satanás, in tzaj tqʼamaʼn teya qa aqeju tiʼchaq mas bʼaʼn, aju qa ma txiʼya toj universidad, tuʼn tok ojtzqiʼn twitza kyuʼn nim xjal, tuʼn tten nim tpwaqa ex tuʼn tkanet mas tiʼchaq tuʼna. Noqtzun tuʼnj, chʼixmi ni jun xjal in kanet tkyaqil jlu tuʼn, tuʼnju oʼkx in che sikt ex in tzaj nya bʼaʼn kyiʼj. Atzun weye, in chin tzalaje tuʼnju in chin ajbʼene te Jehová ex in kubʼ nnaʼne tbʼanel tuʼn jlu».

14. ¿Toj alkye ambʼil mintiʼ tuʼn kytzaj xobʼ mambʼaj okslal?

14 Ax ikx qe mambʼaj okslal mintiʼ tuʼn kytzaj xobʼ. Jun techel, jakulo tzaj kyqanin kypatrón kye tuʼn kyaqʼunan mas or tojju qʼij aj kykʼulin te Jehová junx kyukʼil toj kyja, aj kyex pakbʼal moqa aj kyxiʼ kyoj chmabʼil. Mintiʼ tuʼn kytzaj xobʼ aj t-xi kyqʼamaʼn qa miʼn, jun ex juntl maj. Iktzun tten kbʼel kyqʼoʼn jun tbʼanel techel kywitz kykʼwaʼl. Ax ikx, bʼalo at jun mambʼaj mintiʼ in xi tqʼoʼn ambʼil kye tkʼwaʼl tuʼn tbʼant junjun tiʼ kyuʼn, atzun qe txqantl mambʼaj okslal in xi kyqʼoʼn ambʼil kye kykʼwaʼl tuʼn tbʼant kyuʼn. ¿Tiʼ kbʼantel tuʼn mambʼaj qa ma tzaj kyqanin erman te tiquʼn o kubʼ t-ximen tuʼn tbʼant aju tuʼn? Mintiʼ tuʼn ttzaj xobʼ tuʼn t-xi tchikʼbʼaʼn toj tumel kye.

15. ¿Alkye tten jaku tzʼonin Salmo 37:25 ex Hebreos 13:5 kyiʼj mambʼaj?

15 In kubʼ kyyekʼin mambʼaj qa mintiʼ in che tzaj xobʼ aj kyonin kyiʼj kykʼwaʼl tuʼn tkubʼ kyximen tuʼn kyajbʼen mas te Jehová. Atlo junjun mambʼaj mintiʼ in nok qeʼ kykʼuʼj tiʼj tuʼn kyonin kyiʼj kykʼwaʼl tuʼn kyok te precursor, tuʼn kyxiʼ ajbʼel jatumel kyaj erman onbʼil toj pakbʼabʼil, tuʼn kyxiʼ ajbʼel toj Betel moqa tuʼn kyxiʼ aqʼunal tuʼn kyjaw bʼinchet Ja te Chmabʼil ex te nimaq chmabʼil. In che tzajlo  xobʼ tuʼnju in kubʼ kyximen qa mlay che ok xqʼuqin kyuʼn kykʼwaʼl aj kytijen. Noqtzun tuʼnj, qa at kynabʼil mambʼaj, kbʼel kyyekʼin qa mintiʼ in che xobʼ ex kʼokel qeʼ kykʼuʼj tiʼj qa kjapunel twiʼ tyol Jehová tuʼn (kjawil uʼjit Salmo 37:25 ex Hebreos 13:5). Aj tkubʼ kyqʼoʼn mambʼaj tbʼanel techel lu kywitz kykʼwaʼl, in che onin kyiʼj tuʼn miʼn kytzaj xobʼ ex tuʼn tok qeʼ kykʼuʼj tiʼj Jehová (1 Sam. 1:27, 28; 2 Tim. 3:14, 15).

16. a) ¿Tiʼ o bʼant kyuʼn junjun mambʼaj tuʼntzun kyonin kyiʼj kykʼwaʼl tuʼn tkubʼ kyximen tuʼn kyajbʼen mas te Jehová? b) ¿Alkye tten o tzʼonin jlu kyiʼj kykʼwaʼl?

16 Qo ximen tiʼj tiʼ bʼant tuʼn jun mejebʼleʼn te Estados Unidos, aju e onin kyiʼj kykʼwaʼl tuʼn kyajbʼen mas te Jehová. In tzaj tqʼamaʼn mambʼaj jlu: «Tej naʼmxtoq tbʼant kyyolin ex kybʼet qkʼwaʼle, ya otoq tzyet qyoline tiʼj tzalajbʼil in tzaj aj qajbʼen te precursor ex aj qonin kyiʼj aqʼuntl kyxol kʼloj okslal. Atzun jaʼlo in che ximen tuʼn tbʼant jlu kyuʼn. Aj tok tilil kyuʼn tuʼn tbʼant, kʼonil kyiʼj tuʼn tok kyqʼoʼn kywiʼ tiʼjju mas nim toklen, aju tuʼn kyajbʼen te Jehová ex nya tiʼjju tokx tjaqʼ tkawbʼil Satanás». Juntl erman at kabʼe tkʼwaʼl kubʼ ttzʼibʼin jlu: «Nim mambʼaj in bʼaj kynajsaʼn ambʼil, kypwaq ex kyipumal tuʼn tok kyqʼoʼn kykʼwaʼl kywiʼ kyiʼj xnaqʼtzbʼil, kyiʼj saqchbʼil moqa tiʼj alkyexku juntl tiʼ. Noqtzun tuʼnj, mas tbʼanel qa ma che onin kyiʼj kykʼwaʼl tuʼn tten tbʼanel kyamiwbʼil tukʼil Jehová. In kubʼ qnaʼne nim tzalajbʼil tuʼnju o qo onine kyiʼj qkʼwaʼle tuʼn kyximen tiʼj tuʼn kyajbʼen mas te Jehová ex tuʼn tbʼant kyuʼn». Jaku tzʼok qeʼ qkʼuʼj tiʼj qa kʼonil Jehová kyiʼj mambʼaj in che onin kyiʼj kykʼwaʼl tuʼn kyximen tiʼj tuʼn kyajbʼen mas te.

MIʼN QO XOBʼ TUʼN TBʼANT JUNJUN AQʼUNTL QUʼN KYXOL KʼLOJ OKSLAL

17. Qʼamantza jatumel mintiʼ tuʼn qtzaj xobʼ aj kybʼant junjun aqʼuntl quʼn kyxol kʼloj okslal.

17 Ax ikx kbʼel qyekʼin qa mintiʼ in qo xobʼ tuʼn tbʼant junjun aqʼuntl kyxol kʼloj okslal. Jun techel, il tiʼj tuʼn t-xi kybʼinchaʼn ansyan tiʼj jun matij il moqa tuʼn kyxiʼ onil kyiʼj qeju jaku tzaj jun nya bʼaʼn kyiʼj kyukʼil aj qʼanil. Ateʼ junjun in cheʼx visitaril kyoj cárcel tuʼn t-xiʼ qʼet xnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios moqa tuʼn kyok chmabʼil. Toj ambʼil jaʼlo, at nim aqʼuntl jaku bʼant toj ttnam Jehová kyuʼn ermana ateʼ kyjunalx. Jaku che ok te precursora, jaku cheʼx ajbʼel jatumel kyaj erman mas onbʼil toj  pakbʼabʼil, jaku che onin tiʼj Kʼloj xjal Ximel Tzeʼn che Jawil bʼinchet Ja ex jaku kubʼ kynojsaʼn uʼj tuʼn kyxiʼ toj Xnaqʼtzbʼil kye Pakbʼal tiʼj Tkawbʼil Dios. Axpe ikx, jaku cheʼx junjun toj Xnaqʼtzbʼil te Galaad.

18. ¿Alkye tten kbʼel kyyekʼin erman ma che tijen qa mintiʼ in che xobʼ?

18 Qkyaqilx kʼujlaʼn qe erman ma che tijen quʼn ex in qo tzalaj ateʼ junjun jatumel in nok qchmon qibʼ. Atlo junjun ya mintiʼ in bʼant nim aqʼuntl kyuʼn ik tzeʼn tnejel. Noqtzun tuʼnj, kukx jaku kubʼ kyyekʼin qa mintiʼ in che xobʼ ex qa jaku bʼant junjun aqʼuntl kyuʼn kyxol erman (kjawil uʼjit Tito 2:3-5). Jun techel, qa ma txi kyqanin ansyan te jun erman ma tijen tuʼn tyolin tukʼil juntl ermana mas txin tiʼj alkye tten tuʼn tbʼaj t-xbʼalumin tibʼ, mintiʼ tuʼn ttzaj xobʼ aj tbʼant jlu tuʼn. Ax tok, mlay tzʼok ten qʼamal nya bʼaʼn yol te ermana mas txin. Aju kbʼantel tuʼn, kʼonil tiʼj ermana tuʼn t-ximen tiʼj qa at toklen alkye tten in bʼaj t-xbʼalumin tibʼ kyukʼil txqantl (1 Tim. 2:9, 10). Jaku tzʼonin kykʼujlabʼil erman ma che tijen kyiʼj txqantl toj Ja te Chmabʼil.

19. a) ¿Alkye tten jaku kubʼ kyyekʼin ermano o jaw aʼ kywiʼ qa mintiʼ in che xobʼ? b) ¿Alkye tten jaku tzʼonin Filipenses 2:13 ex 2 Corintios 4:7 kyiʼj ermano o jaw aʼ kywiʼ?

19 Ax ikx mintiʼ tuʼn kytzaj xobʼ ermano o jaw aʼ kywiʼ ex il tiʼj tuʼn kyaqʼunan. In che onin kyiʼj txqantl qa ma txi kytziyen tuʼn tbʼant mas aqʼuntl kyuʼn (1 Tim. 3:1). Noqtzun tuʼnj, at junjun in kubʼ kyximen qa mlay bʼant kyuʼn. ¿Tiquʼn? Bʼalo tuʼnju in tzaj kynaʼn qe tiʼchaq o che el txalpaj tiʼj toj ambʼil ojtxe ex in kubʼ kyximen qa mintiʼ kyoklen tuʼn kyok te onil kye ansyan moqa te ansyan. Ax ikx, in kubʼlo kyximen qa mlay bʼant tbʼanel aqʼuntl kyuʼn. Qa a jlu in kubʼ tnaʼna, jaku tzʼonin Jehová tiʼja (kjawil uʼjit Filipenses 2:13 ex 2 Corintios 4:7). Naʼntza techel kyaj tqʼoʼn Moisés. Kubʼ tnaʼn qa mlaytoq bʼant aqʼuntl xi tqʼamaʼn Jehová te (Éx. 3:11). Noqtzun tuʼnj, onin Jehová tiʼj tuʼn miʼn ttzaj xobʼ ex tuʼn tjapun toklen. Tuʼntzunju, qa taja onbʼil tuʼn miʼn ttzaj xobʼa, qaninxa te Jehová ex uʼjinktza Tyol tkyaqil qʼij. Ax ikx kʼonil tiʼja qa ma ximana tiʼj techel kyaj kyqʼoʼn junjun xjal mintiʼ e tzaj xobʼ toj ambʼil ojtxe. Ex bʼaʼn tuʼn tkubʼ tin tibʼa tuʼn t-xi tqanina onbʼil kye ansyan tuʼn t-xi kyyekʼin aqʼuntl teya ex qʼamanxa qa taja tuʼn tonina tiʼj alkyexku aqʼuntl. In xi qqʼamaʼne kye ermano o jaw aʼ kywiʼ tuʼn miʼn kytzaj xobʼ ex tuʼn kyaqʼunan mas kyxol kʼloj okslal.

«KTEL QMAN DIOS TUKʼILA»

20, 21. a) ¿Tiʼ xi tqʼamaʼn David te Salomón? b) ¿Alqiʼj jaku tzʼok qeʼ qkʼuʼj?

20 Xi tnaʼn aj kawil David te Salomón qa kʼonil Jehová tiʼj ajxi tbʼant tja Dios tuʼn (1 Crón. 28:20). Qʼuqli qkʼuʼj tiʼj qa ximen Salomón kyiʼj yol tqʼama David te ex mintiʼ xi tqʼoʼn ambʼil tuʼn ttzaj xobʼ tuʼnju tzmatoq kuʼxun nix tuʼnju nyatoq nim tojtzqibʼil at. Mintiʼ tzaj xobʼ ex tzyet taqʼunan. Bʼant tja Dios tuʼn, ex noq tuʼn tonbʼil Jehová bʼant nintz ja kyoj wuq abʼqʼi tukʼil mij, moqa nikʼjan.

21 Ik tzeʼn onin Jehová tiʼj Salomón, ax ikx jaku tzʼonin qiʼj tuʼn miʼn qtzaj xobʼ tuʼn tbʼant aqʼuntl quʼn kyukʼil toj qja ex kyxol kʼloj okslal (Is. 41:10, 13). Qa mintiʼ ma qo tzaj xobʼ aj qajbʼen te Jehová, jaku tzʼok qeʼ qkʼuʼj tiʼj qa tzul tkʼiwlaʼn qoʼ toj ambʼil jaʼlo ex toj ambʼil tzul. Qbʼincham ik tzeʼn tqʼama David: «Tenx tipuna [...] ex tzyuma aqʼuntl».

^ taqik' 12 Kkanetel mas nabʼil tuʼna tiʼj alkye tten jaku ten t-ximbʼetza tuʼn tbʼant mas aqʼuntl tuʼna tuʼn tajbʼena te Jehová toj xnaqʼtzbʼil «Fijémonos metas espirituales para glorificar al Creador», aju etz toj uʼj La Atalaya te 15 te julio te 2004.