«Atzunju in tqʼoʼn Xewbʼaj Xjan atzun jlu: [...] tuʼn qjakʼunte qibʼ» (GÁL. 5:22, 23).

BʼITZ: 52 EX 29

1, 2. a) ¿Alkyeqe nya bʼaʼn in che tzaj tuʼnju mintiʼ in bʼant kyjakʼun kyibʼ xjal? b) ¿Tiquʼn nim toklen tuʼn qyolin tiʼjju tuʼn qjakʼunte qibʼ toj ambʼil jaʼlo?

AJU tuʼn qjakʼunte qibʼ, jun mod tzajni tukʼil Jehová (Gál. 5:22, 23). In kubʼ tyekʼin Jehová mod lu toj jun tten tzʼaqlixix. Atzun qe aj il qoʼ ex tuʼntzunju kwest tuʼn qjakʼunte qibʼ. Nya oʼkxju, at maj in che tzaj nya bʼaʼn toj ambʼil jaʼlo tuʼnju mintiʼ in kyjakʼun kyibʼ xjal. Tuʼn jlu in kyaj kyqʼoʼn aju mas nim toklen te mankbʼil ex tuʼntzun mintiʼ in bʼant tbʼanel kyaqʼun, ax ikx toj tja xnaqʼtzbʼil. Junjuntl nya bʼaʼn in tzaj tuʼnju mintiʼ in kyjakʼun kyibʼ xjal, aju in che yolin tiʼj nya bʼaʼn yol, in che kʼaʼn nim qʼeʼn, in che bʼiyen, in kubʼ kynajsaʼn kymejebʼleʼn, in nokx kyqʼon kyibʼ tjaqʼ kʼas, in che naqʼet tuʼn kybʼinchaʼn junjun nya bʼaʼn, in cheʼx toj cárcel, in kyaj t-xobʼil kyiʼj, in nok yabʼil kyiʼj tuʼnju in che kubʼ kuẍe kyukʼil juntl xjal ex in tzaj kyiʼn xuʼj kyal (Sal. 34:11-14).

2 Tuʼn jlu in nel qnikʼ tiʼj qa aqeju mintiʼ in bʼant tuʼn kyjakʼunte kyibʼ, in tzaj kyiʼn nya bʼaʼn kyiʼjx ex kyiʼj txqantl. Akux in bʼet ambʼil, mas in xiʼ jlu toj il. Bʼaj kyxnaqʼtzan xjal tuʼn qjakʼunte qibʼ kyoj abʼqʼi 1940, noqtzun tuʼnj, aqeju xnaqʼtzbʼil kʼitzqeku che etz in tzaj tyekʼin qa mas mintiʼ in bʼant kyjakʼunte kyibʼ xjal toj ambʼil jaʼlo ik tzeʼn ojtxe. Mintiʼ in qo jaw labʼin tiʼj jlu tuʼnju o kyaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa aju mintiʼ in kyjakʼun kyibʼ xjal, in nok te jun yekʼil qa atoʼ kyoj bʼajsbʼil tqʼijlalil (2 Tim. 3:1-3).

3. ¿Tiquʼn il tiʼj tuʼn t-xi qxnaqʼtzan qibʼ tuʼn qjakʼunte qibʼ?

 3 ¿Tiquʼn il tiʼj tuʼn t-xi qxnaqʼtzan qibʼ tuʼn qjakʼunte qibʼ? Qo xnaqʼtzan tiʼj kabʼe tiquʼn. Tnejel, aqeju xjal in nok kyxqʼuqin aju in kubʼ kynaʼn, mas mintiʼ in tzaj nya bʼaʼn kyiʼj. Toj kywitz, mas nya kwest tuʼn tten tbʼanel kyxol kyukʼil txqantl ex mintiʼ in tzaj kyqʼoj, mintiʼ in tzaj bʼaj kykʼuʼj ex mintiʼ in tzaj depresión kyiʼj. Tkabʼin tiquʼn, tuʼnju qa qaj tuʼn qtzaj tkʼiwlaʼn Jehová, il tiʼj tuʼn qjakʼunte qibʼ tuʼn miʼn qkubʼ kyuʼn nya bʼaʼn ex tuʼn tok qxqʼuqin aju in kubʼ qnaʼn. Aju il kubʼ tbʼinchaʼn Adán ex Eva, in tzaj tyekʼin qa ax tok jlu (Gén. 3:6). Ik tzeʼn kye, nim xjal in tzaj nya bʼaʼn kyiʼj tuʼnju mintiʼ in kyjakʼun kyibʼ.

4. ¿Tiʼ in tzaj qʼuqbʼante kykʼuʼj qeju kwest tuʼn kyjakʼunte kyibʼ?

4 Mlay bʼant tuʼn qjakʼunte qibʼ toj jun tten tzʼaqli tuʼnju aj il qoʼ. Ojtzqiʼn tuʼn Jehová qa in nok tilil quʼn tuʼn tkubʼ kyiʼj junjun nya bʼaʼn quʼn ex taj tuʼn tonin qiʼj tuʼn qkambʼan kyiʼj (1 Rey. 8:46-50). In tzaj tqʼuqbʼaʼn qkʼuʼj tuʼnju o tzʼok te Qamiw ex qa in nonin tukʼil kʼujlabʼil kyiʼj qeju kyaj tuʼn kyajbʼen te, noqtzun tuʼnj, kwest tuʼn kyjakʼunte kyibʼ kyiʼj junjun tiʼchaq. Toj xnaqʼtzbʼil lu, tnejel kʼelel qnikʼ tiʼj tbʼanel techel in kubʼ tqʼoʼn Jehová qwitz. Yajxitl, kʼelel qnikʼ kyiʼj junjun xnaqʼtzbʼil tiʼj tbʼanel techel ex nya tbʼanel techel kyaj kyqʼoʼn junjun xjal in yolin Tyol Dios tiʼj. Ex aj tkubʼ bʼaj, tzul qnaʼn tiʼ jaku bʼant quʼn tuʼn qjakʼunte mas qibʼ.

IN KUBʼ TQʼOʼN JEHOVÁ TECHEL QWITZ

5, 6. ¿Alkye techel in kubʼ tqʼoʼn Jehová qwitz tiʼjju tuʼn qjakʼunte qibʼ?

5 In bʼant tjakʼunte tibʼ Jehová toj jun tten tzʼaqlixix tuʼnju tzʼaqli tkyaqilju in bʼant tuʼn (Deut. 32:4). Noqtzun tuʼnj, nya ax jlu in bʼaj qiʼj. Tuʼn telxix qnikʼ tiʼjju mod lu ex tuʼn tel qkanoʼn tiʼj Jehová, tnejel qo xnaqʼtzal tiʼj techel in kubʼ tqʼoʼn qwitz. ¿Alkye tten o kubʼ tyekʼin Jehová qa in tjakʼun tibʼ?

6 Qo ximen tiʼj alkye tmod Jehová kubʼ tyekʼin tej tel tpan tibʼ Satanás tiʼj. Ax tok, tzajlo kyqʼoj tmajen Jehová at toj kyaʼj ex kubʼlo kynaʼn nya bʼaʼn tuʼn jlu. Axlo jlu jaku kubʼ qnaʼn qa ma qo ximen tiʼj tkyaqil yajbʼil o tzaj tuʼn Tajaw il. Ojtzqiʼntoq tuʼn Jehová qa il tiʼj tuʼn t-xi tbʼinchaʼn tiʼj nya bʼaʼn otoq bʼant tuʼn Satanás, noqtzun tuʼnj, mintiʼ xi tqʼoʼn ambʼil tuʼn tbʼant tuʼn ik tzeʼn kubʼ tnaʼn. Nya jun rat tzaj tqʼoj ex ximen tiʼj toj tumel. Yaj in tzaj ttxʼuʼjil, tuʼntzunju naʼmx tpon ambʼil tuʼn t-xi tbʼinchaʼn toj tumel tiʼjju bʼant tuʼn Satanás (Éx. 34:6; Job 2:2-6). ¿Tiquʼn o txi tqʼoʼn nim ambʼil tuʼn tikʼ jlu? Tuʼnju nya taj tuʼn kykyim xjal, noq «oʼkx tajbʼil tuʼn tajtz tiʼj kyanmi kykyaqil» (2 Ped. 3:9).

7. ¿Tiʼ xnaqʼtzbʼil in tzaj tqʼoʼn qe aju techel in kubʼ tqʼoʼn Jehová?

7 Aju techel in kubʼ tqʼoʼn Jehová in tzaj t-xnaqʼtzaʼn qe tuʼn miʼn tkubʼ qbʼinchaʼn naj jun tiʼ, sino bʼaʼn tuʼn qximen tiʼj qyol moqa tiʼj jun qbʼinchbʼen naʼmxtoq tbʼant quʼn. Aj qximen tiʼj jun tiʼ nim toklen, il tiʼj tuʼn tel qpaʼn ambʼil tuʼn qximen tiʼj ex qqaninx onbʼil te Jehová tuʼn ttzaj tqʼoʼn qnabʼil tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn moqa tuʼn txi qqʼamaʼn toj tumel (Sal. 141:3). Qa ma kubʼ qbʼinchaʼn jun tiʼ aj ttzaj qqʼoj, tuʼn jlu jaku kubʼ qbʼinchaʼn jun tiʼ ik tzeʼn in kubʼ qnaʼn. Tuʼntzunju nim maj in tzaj qbʼis tuʼnju in kubʼ qbʼinchaʼn jun tiʼ moqa in xi qqʼamaʼn jun tiʼ naʼmxtoq qximen tiʼj (Prov. 14:29; 15:28; 19:2).

QE TBʼANEL EX NYA TBʼANEL TECHEL

8. a) ¿Jatumel jaku che kanet tbʼanel techel kyiʼj xjal bʼant kyjakʼunte kyibʼ quʼn? b) ¿Tiʼ onin tiʼj José tuʼn miʼn tkubʼ tkʼuʼj tuʼn t-xuʼjil Potifar? (Qʼonka twitza tiʼj tnejel tilbʼilal).

8 ¿Alkyeqe techel in tzaj kyyekʼin qa nim toklen tuʼn tok qxqʼuqin qmod? In tzajlo  qnaʼn nim xjal in yolin Tyol Dios tiʼj, aʼyeju bʼant tuʼn kyjakʼunte kyibʼ kyoj ambʼil kwest. Qo xnaqʼtzan tiʼj José, aju tkʼwaʼl Jacob, tej taqʼunan toj tja Potifar, aju nejenel kyxol xqʼuqil toj tnam Egipto. Ok tqʼoʼn twitz t-xuʼjil Potifar tiʼj tuʼnju «tbʼanilxix keʼyin twitz José, ax ikx t-ximlal», ex ok tilil tuʼn tuʼn tkubʼ tkʼuʼj José tuʼn. Noqtzun tuʼnj, tqʼama José jlu: «¿Tzaʼntzun tten tuʼn nbʼinchanteye matij il lu ex tuʼn nbʼinchanteye il twitz Dios?». ¿Tiʼ onin tiʼj José tuʼn miʼn tkubʼ tzʼaq toj nya bʼaʼn? Jaku txi qqʼamaʼn qa el tpaʼn ambʼil tuʼn t-ximen tiʼj nya bʼaʼn jaku tzaj qa ma txi tqʼoʼn ambʼil tuʼn tkubʼ tkʼuʼj tuʼn t-xuʼjil Potifar. Ex tej ttzaj ttzyuʼn t-xuʼjil Potifar t-xbʼalun tuʼntzun tkubʼ kuẍe José tukʼil, el oq José (Gén. 39:6, 9; kjawil uʼjit Proverbios 1:10).

9. ¿Alkye tten jaku bʼaj qbʼinchaʼn qten tuʼntzun miʼn qkubʼ tzʼaj toj jun joybʼil?

9 ¿Tiʼ in tzaj t-xnaqʼtzaʼn qe aju techel tiʼj José? Tuʼn t-xi qbʼiʼn qe tkawbʼil Jehová, at maj il tiʼj tuʼn qel oq twitz jun nya bʼaʼn. At junjun erman tej naʼmxtoq kyok te testigos de Jehová, in che kʼantoq nim qʼeʼn, in che sichʼintoq, in najbʼentoq droga kyuʼn moqa in che yaẍintoq. Ex tej tjaw aʼ kywiʼ, axlo ikx in che ok weʼ juntl maj kywitz qe joybʼil lu. Qa a jlu in bʼaj qiʼj, bʼaʼn tuʼn qkubʼ ten ximel tiʼj nya bʼaʼn jaku tzaj tiʼj qamiwbʼil tukʼil Jehová ex kyiʼj qe toj qja qa mintiʼ ma bʼant qjakʼun qibʼ. Bʼaʼn tuʼn tok tilil quʼn tuʼn tel qnikʼ tiʼj toj alkye ambʼil jaku qo ok toj joybʼil ex qo ximen tiʼj alkye tten jaku qo el oq tiʼj (Sal. 26:4, 5; Prov. 22:3). Qatzun ma qo ok weʼ twitz jun joybʼil, bʼaʼn tuʼn t-xi qqanin qnabʼil ex onbʼil te Jehová tuʼn miʼn qkubʼ tzʼaq.

10, 11. a) ¿Tiʼ nya bʼaʼn in che ok weʼ kuʼxun twitz toj tja xnaqʼtzbʼil? b) ¿Tiʼ jaku tzʼonin kyiʼj kuʼxun okslal tuʼn miʼn tkubʼ kybʼinchaʼn nya bʼaʼn in che ok weʼ twitz?

10 Toj ambʼil jaʼlo, nim kuʼxun in che ok weʼ twitz nya bʼaʼn ik tzeʼn te José. Qo xnaqʼtzan tiʼjju ikʼ tiʼj Kim. Chʼixmi kykyaqil qe tukʼil toj tja xnaqʼtzbʼil oʼkx in che yolin tiʼj qa otoq che kubʼ kuẍe tukʼil juntl aj tkubʼ bʼaj seman. Atzunte Kim mintiʼ jun tiʼ tuʼn tyolin tiʼj ik tzeʼn kye. Tqʼama Kim qa at maj kubʼ tnaʼn qa tjunalx attoq ex qa mintiʼ jun in ximentoq tiʼj, ex kyqʼama qe tamiw qa mintiʼ tnabʼil tuʼnju mintiʼ in nex tukʼil jun qʼa. El tnikʼ Kim tiʼj qa aju achbʼil tuʼn tkubʼ ten tukʼil jun xinaq, mas kwest tuʼn tkubʼ tiʼj akux attoq toj tkuʼxumal (2 Tim. 2:22). Kukx tzaj kyqanin qe tamiw te qa naʼmxtoq tkubʼ ten tukʼil jun xinaq, tojx ambʼil aju xi tchikʼbʼaʼn kye tiquʼn otoq kubʼ t-ximen tuʼn miʼn tkubʼ ten tukʼil jun xjal. Nim in qo tzalaj kyiʼj kuʼxun in kubʼ kyximen tuʼn miʼn tkubʼ kybʼinchaʼn jun il ik tzeʼn tuʼn kykubʼ kuẍe tukʼil jun xjal. Ax ikx te Jehová in tzalaj kyiʼj.

11 Ax ikx in yolin Tyol Dios kyiʼj xjal mintiʼ kubʼ tiʼj achbʼil tuʼn kykubʼ kuẍe tukʼil juntl kyuʼn ex in tzaj tqʼamaʼn tiʼ nya bʼaʼn tzaj kyiʼj tuʼn jlu. Qa at jun ma tzʼok weʼ twitz jun nya bʼaʼn ik tzeʼn ikʼ tiʼj Kim, bʼaʼn tuʼn t-ximen tiʼ bʼaj tiʼj jun kuʼxun mintiʼ ten tnabʼil, aju in yolin capítulo 7 te Proverbios tiʼj. Ax ikx jaku ximen tiʼjju bʼant tuʼn Amnón ex kyiʼj nim nya bʼaʼn tzaj tiʼj noq kyuʼn tbʼinchbʼen (2 Sam. 13:1, 2, 10-15, 28-32). Jaku che ajbʼen qe techel lu kyuʼn mambʼaj toj ambʼil in xi kyqʼoʼn te Jehová kyukʼil toj kyja tuʼn kyonin kyiʼj kykʼwaʼl tuʼn tkubʼ kyiʼj nya bʼaʼn achbʼil kyuʼn ex tuʼn kyximen tiʼjju mas bʼaʼn tuʼn tbʼant kyuʼn.

12. a) ¿Tiquʼn mintiʼ ok ten José oqʼil kywitz terman? b) ¿Toj alkye ambʼil il tiʼj tuʼn tok qxqʼuqin qibʼ?

12 Qo xnaqʼtzan tiʼj juntl techel kyaj tqʼoʼn José tiʼj tuʼn qjakʼunte qibʼ. Bʼaj jlu tej kypon terman laqʼol kywa toj tnam Egipto. Tajtoq José tuʼn tel tnikʼ tiʼj tiʼ kyximbʼetz attoq, tuʼntzunju mintiʼ xi tqʼamaʼn kye qa kyerman kyibʼ tej kypon. Tej ya mintiʼ ikʼx  bʼis tuʼn José toj tanmi, ikʼ bʼet tuʼntzun toqʼ tjunalx (Gén. 43:30, 31; 45:1). Qa at jun toj qja ex qa jun erman ma tzʼok tbʼinchan jun nya bʼaʼn qiʼj, aju techel kyaj tqʼoʼn José qwitz in tzaj tyekʼin qe tuʼn miʼn tkubʼ qbʼinchaʼn naj jun tiʼ noq tuʼnju ikju in kubʼ qnaʼn (Prov. 16:32; 17:27). Ax ikx, qa at jun toj qja o tzʼex toj tnam Jehová, il-lo tiʼj tuʼn tok qxqʼuqin qibʼ tuʼn miʼn qyolin tukʼil qa nya il tiʼj tuʼn tbʼant. Kwestlo tuʼn tbʼant jlu quʼn, noqtzun tuʼnj, mas nya kwest kʼelel toj qwitz qa ma qo ximen tiʼj techel in kubʼ tqʼoʼn Jehová ex qa ma txi qnimen qe nabʼil in tzaj tqʼoʼn.

13. ¿Alkye kabʼe tbʼanel xnaqʼtzbʼil in nel qiʼn tiʼjju ikʼ tiʼj David?

13 Juntl tbʼanel techel in kanet quʼn toj Tyol Dios, aju ikʼ tiʼj aj kawil David. Tej tok lepeʼ Saúl tiʼj ex tej ttzaj tqʼoj Simeí tiʼj, mintiʼ tzaj tqʼoj David ex mintiʼ ajbʼen toklen tuʼn tuʼntzun tok tbʼinchaʼn nya bʼaʼn kyiʼj (1 Sam. 26:9-11; 2 Sam. 16:5-10). Ojtzqiʼn quʼn qa nya toj tkyaqil ambʼil bʼant tuʼn tjakʼunte tibʼ David. Bʼaʼn tuʼn ttzaj qnaʼn tiʼ tmod kubʼ tyekʼin tiʼj Nabal ex aju il kubʼ tbʼinchaʼn tukʼil Bat-seba (1 Sam. 25:10-13; 2 Sam. 11:2-4). ¿Tiʼ xnaqʼtzbʼil in nel qiʼn tiʼjju ikʼ tiʼj David? Tnejel, qa il tiʼj tuʼn tok kyxqʼuqin kyibʼ nejenel toj tnam Jehová ex tuʼn miʼn tajbʼen kyoklen kyuʼn tuʼn kyikʼ tibʼaj jun tiʼ. Tkabʼin, mintiʼ jun jaku tzʼok qe tkʼuʼj tiʼjx ex mlay kubʼ t-ximen qa mlay kubʼ tiʼj tuʼn jun nya bʼaʼn (1 Cor. 10:12).

AJU JAKU BʼANT QUʼN

14. a) ¿Tiʼ bʼaj tiʼj jun erman? b) Qa ma qo ikʼ toj jun ambʼil ik tzeʼn ikʼ tiʼj Luigi, ¿tiquʼn nim toklen tuʼn tok qxqʼuqin qibʼ?

14 ¿Tiʼ jaku bʼant quʼn tuʼn qjakʼunte mas qibʼ? Qbʼinx aju ikʼ tiʼj jun erman Luigi tbʼi. Ok tchocarin tibʼ juntl kar tiʼjxi te tkar. Maske a juntl yukel kar attoq tpaj, ok ten qʼamalte qa a Luigi at tpaj ex tajtoq tuʼn tok ten qʼojil. Xi tqanin Luigi onbʼil te Jehová tuʼn miʼn ttzaj tqʼoj, noqtzun tuʼnj kukx in qʼojintoq xjal. Maske ikju, mintiʼ tzaj tqʼoj Luigi. Tej tikʼ juntl seman, meltzʼaj Luigi visitaril jun xuʼj ex ok tqʼoʼn twitz tiʼj qa tchmil xuʼj aju yukel kar. Tzaj tqanin xjal najsam te Luigi tukʼil tchʼixwi ex tqʼama qa iltoq tiʼj tuʼn tyolin tukʼil xjal te tseguro tkar Luigi tuʼntzun tbʼaj bʼinchet naj tkar. Nya oʼkxju, ax ikx ten toj ambʼil tej kyyolin tiʼj Tyol Dios ex tqʼama qa tbʼaneltoq otoq tzʼel toj twitz. Maske otoq bʼaj junjun tiʼ, el tnikʼ Luigi tiʼj qa nim toklen tej mintiʼ tzaj tqʼoj tej tbʼaj aksident ex ximen tiʼj tiʼ nya bʼaʼn jakutoq bʼaj noqwit tzaj tqʼoj (kjawil uʼjit 2 Corintios 6:3, 4).

Aju qmod in kubʼ qyekʼin, jaku tzaj tiʼn tbʼanel toj pakbʼabʼil. (Qʼonka twitza tiʼj taqikʼ 14).

15, 16. ¿Alkye tten in nonin Tyol Dios qiʼj ex kyiʼj toj qja tuʼntzun qjakʼunte mas qibʼ?

15 Juntl tiʼ jaku tzʼonin qiʼj tuʼn qjakʼunte mas qibʼ, aju qa ma tzʼel qpaʼn ambʼil tuʼn quʼjin tiʼj Tyol Dios. Bʼaʼn tuʼn ttzaj qnaʼn aju tqʼama Dios te Josué: «Kukx yolina tiʼj ju yol tzʼibʼan tuj libro te nleye, ex ximana tiʼj qʼijl ex qonikʼan, tuʼntzun tbʼinchanteya aju in tmaʼn. Qa ma bʼant tuʼna ikju, tkyaqilju kbʼantel tuʼna bʼaʼn kʼelel» (Jos. 1:8). ¿Alkye tten in nonin Tyol Dios qiʼj tuʼn qjakʼunte mas qibʼ?

16 Ik tzeʼn ma tzʼel qnikʼ tiʼj, in tzaj tyekʼin Tyol Dios tiʼ tbʼanel jaku tzaj qa at tbʼanel qmod ex tiʼ nya bʼaʼn jaku tzaj qa mintiʼ. Bʼant tuʼn Jehová tuʼn kykyaj tzʼibʼin qe techel lu toj Tyol tuʼntzun tel qiʼn xnaqʼtzbʼil tiʼj (Rom. 15:4). Tuʼntzunju, il tiʼj tuʼn kyjaw quʼjin, tuʼn qxnaqʼtzan kyiʼj ex tuʼn qximen kyiʼj. Qo ximen tiʼj alkye tten jaku che onin qe techel lu qiʼj ex kyiʼj toj qja, ex bʼaʼn tuʼn t-xi qqanin te Jehová tuʼn tonin qiʼj tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn aju in tzaj t-xnaqʼtzaʼn Tyol. Qa ma tzʼel qnikʼ tiʼj qa atx taj tuʼn qjakʼunte qibʼ, bʼaʼn tuʼn qnaʼn Dios te Jehová ex tuʼn tok tilil quʼn tuʼn tel qnikʼ  tiʼj jatumel il tiʼj tuʼn qaqʼunan mas (Sant. 1:5). Ax ikx nim kʼonil qiʼj qa ma qo jyon tqanil kyoj qe quʼj.

17. ¿Alkye tten jaku che onin mambʼaj kyiʼj kykʼwaʼl tuʼntzun kyjakʼunte kyibʼ?

17 Aqeye mambʼaj, ¿alkye tten jaku che onine kyiʼj kykʼwaʼle tuʼn kyjakʼunte mas kyibʼ? Ojtzqiʼn quʼn qa mintiʼ in che ul itzʼji tuʼn kyjakʼunte kyibʼ, tuʼntzunju, bʼaʼn tuʼn tkubʼ kyqʼoʼne jun tbʼanel techel kywitz (Efes. 6:4). Qa ma tzʼel kynikʼe tiʼj qa kwest tuʼn kyjakʼunte kyibʼ kykʼwaʼle tiʼj jun tiʼ, bʼaʼn tuʼn kyximane tiʼj alkye techel in kubʼ kyqʼoʼne kywitz. Bʼaʼn tuʼn ttzaj kynaʼne qa nim toklen tuʼn tok tilil kyuʼne tuʼn kypakbʼane, tuʼn kyxiʼye kyoj chmabʼil ex tuʼn kykʼuline kyukʼil toj kyjaye te Jehová. Ex miʼn che xobʼe kywitz kykʼwaʼle tuʼn t-xi kyqʼamaʼne miʼn kye qa il tiʼj. Tej mintiʼ xi tqʼoʼn Jehová ambʼil tuʼn tbʼant tkyaqil tuʼn Adán ex Eva, tuʼn jlu jaku kubʼ kyyekʼin qa in xitoq kybʼiʼn aju toklen. Chʼixmi axju jaku bʼaj, aju techel in kubʼ kyqʼoʼn mambʼaj kywitz kykʼwaʼl, jaku txi kyxnaqʼtzaʼn kʼwaʼl kyibʼ tuʼn kyjakʼunte kyibʼ. Aju kykʼujlabʼil tiʼj toklen Jehová ex aju tuʼn t-xi kynimen qe tkawbʼil, atzun junjun tiʼ mas nim kyoklen jaku txi kyxnaqʼtzaʼn mambʼaj kye kykʼwaʼl (kjawil uʼjit Proverbios 1:5, 7, 8).

18. ¿Tiquʼn il tiʼj tuʼn qximen tiʼj alkyeqe che okel te qamiw?

18 Qa mambʼaj qo moqa nya, qkyaqilx il tiʼj tuʼn tjaw qjyoʼn alkyeqe jaku che ok te qamiw. Qa kʼujlaʼn Jehová kyuʼn qamiw, che onil qiʼj tuʼn qximen tuʼn kybʼant tbʼanel tiʼchaq quʼn ex tuʼn miʼn ttzaj nya bʼaʼn qiʼj (Prov. 13:20). Nya oʼkxju, ax ik kʼelel qkanoʼn tiʼj alkye tten in kyjakʼun kyibʼ ex tiʼj alkye tten in che anqʼin. Ax ikx, kʼonil tbʼanel qmod kyiʼj. Qa ma kubʼ qyekʼin qa in bʼant qjakʼunte qibʼ tkyaqil qʼij, tzul tkʼiwlaʼn Jehová qoʼ, qo tzalajel tiʼj qchwinqlal ex qo tel toj mujbʼabʼil kyukʼil qeju kʼujlaʼn quʼn.