Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

AJU XQʼUQIL (TU’N QXNAQ’TZAN) Septiembre te 2017

Aju Xqʼuqil ateʼkux xnaqʼtzbʼil toj te 23 te octubre a 26 te noviembre te 2017.

Qxnaqʼtzanx qibʼ tuʼn qjakʼunte qibʼ

¿Alkye tten in che onin qiʼj qe techel ateʼ toj Tyol Dios tuʼn tten qmod ik tzeʼn jlu? ¿Tiquʼn kyaj okslal tuʼn tten kymod ik tzeʼn jlu?

Qkanoʼmil qʼaqʼbʼil tkʼuʼj Jehová

Toj jun ambʼil, kubʼ tyekʼin tibʼ Jehová twitz Moisés tej xi tqʼamaʼn alkye tbʼi ex qeju tbʼanel tmod. Jun kyxol qe tnejel tmod, yolin tiʼj qʼaqʼbʼil tkʼuʼj. ¿Tiʼ t-xilen qʼaqʼbʼil qkʼuʼj? ¿Tiquʼn nim toklen tuʼn qyolin tiʼj?

AJU IN NIKʼ TOJ KYANQʼIBʼIL

Jun kʼiwlabʼil aj qaqʼunan kyukʼil xjal kyuw toj kyokslabʼil

Tuʼnju o tzʼaqʼunan David Sinclair 61 abʼqʼi toj Betel, o tzʼok jlu te jun kʼiwlabʼil te tej taqʼunan kyukʼil xinaq ex xuʼj kyuw kyokslabʼil.

Kukx ktel Tyol Dios te jumajx

Tej otoqxi tzikʼ nim abʼqʼi tkubʼlen tzʼibʼin Tyol Dios kukx in xi sipin, maske in chʼexpaj junjun yol toj jun yol, in chʼexpaj yol ex maske o ten ikʼbʼil tuʼn tkubʼ traducirit

At tipumal Tyol Dios

Nim xjal o bʼant chʼixpubʼil kyuʼn toj kyanqʼibʼil noq tuʼn tonbʼil Tyol Dios. ¿Tiʼ il tiʼj tuʼn tbʼant quʼn tuʼntzun tonin Tyol Dios qiʼj?

«Tenx tipuna [...] ex tzyuma aqʼuntl»

¿Tiquʼn mintiʼ tuʼn qtzaj xobʼ? ¿Tiʼ kʼonil qiʼj tuʼn qtzaj tonin Jehová tuʼn miʼn qxobʼ?