Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

AJU XQʼUQIL (TU’N QXNAQ’TZAN) Octubre te 2016

Aju Xqʼuqil ateʼkux xnaqʼtzbʼil toj te 28 te noviembre a 25 te diciembre te 2016.

Bʼaʼn tuʼn tkubʼ qyekʼun tbʼanel qmod kyukʼil qeju in che tzaj toj juntl tnam

¿Tiʼ t-ximbʼetz Jehová at kyiʼj qe xjal in che tzaj toj juntl tnam? ¿Ti jaku bʼant quʼn tuʼntzun tkubʼ kynaʼn qe xjal in che tzaj toj juntl tnam tzalajbʼil toj Ja te Chmabʼil?

Xqʼuqink tamiwbʼila tukʼil Jehová aj tajbʼena kyxol jun kʼloj okslal toj juntl yol

Aju mas nimxix toklen kye kykyaqil qe okslal, aju tuʼn tok kyxqʼuqin kyamiwbʼil tukʼil Jehová ex kyamiwbʼil qe toj tja. Qa in najbʼena kyxol jun kʼloj okslal toj juntl yol, kʼokel weʼye twitz junjun mya bʼaʼn.

Qchʼiysam qʼuqbʼil qkʼuʼj kyiʼj qe tiʼchaq in qo yon tiʼj

Jaku tzʼel qkanoʼn qʼuqbʼil kykʼuʼj tmajen Jehová e ten toj ambʼil ojtxi ex qeju ateʼ toj ambʼil jaʼlo. ¿Tiʼ jaku bʼant quʼn tuʼntzun tten nim qʼuqbʼil qkʼuʼj?

Qeʼk qkʼuʼj kyiʼj ttziybʼil Jehová

¿Tiʼ t-xilen tuʼn tten qʼuqbʼil qkʼuʼj? Ex aju mas nim toklen, ¿tiquʼn nim toklen tuʼn tkubʼ qyekʼun?

AJU IN NIKʼ TOJ KYANQʼIBʼIL

O tzʼok tilil wuʼne tuʼn wok lepeʼye kyiʼj tbʼanel techel

Aju onbʼil in xi kyqʼoʼn erman at kyojtzqibʼil, in nonin kyiʼj txqantl tuʼn tjapun twi kyximbʼetz. In tzaj tqʼamaʼn Thomas McLain tzeʼn tten onin tiʼj aju tbʼanel techel kubʼ kyqʼon txqantl erman twitz ex tzeʼn tten o tzʼok tilil tuʼn tuʼn tonin kyiʼj txqantl erman.

¿O tzʼok tbʼiʼna?

Toj ambʼil in yolin Tyol Dios tiʼj, ¿axpe tok ateʼ xjal in kux kyawaʼn nya bʼaʼn kʼul toj ttxʼotxʼ juntl xjal?