Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

AJU XQʼUQIL (TU’N QXNAQ’TZAN) Noviembre te 2016

Aju Xqʼuqil ateʼkux xnaqʼtzbʼil toj te 26 te diciembre te 2016 a 29 te enero te 2017.

Kukx qqʼuqbʼank qkʼuʼj qxolx

¿Tiquʼn il tiʼj tuʼn t-xi qqʼuqbʼan qkʼuʼj? ¿Alkye tten jaku tzʼel qkanoʼn tiʼj Jehová, Jesús ex tiʼj Pablo aj t-xi qqʼuqbʼan kykʼuʼj txqantl? ¿Alkye tten jaku txi qqʼuqbʼan kykʼuʼj txqantl?

In qo tzaj tonin Xjan Uʼj tuʼn tten nukʼbʼil toj ttnam Jehová

In qo tzaj tonin Xjan Uʼj tuʼn tten nukʼbʼil toj ttnam Jehová. ¿Nyape ax tok nukʼuʼn kyten qeju tmajen?

¿Nimpe toklen Tyol Dios toj qwitz?

In tzaj kykʼamoʼn tmajen Jehová nim kʼiwlabʼil aj t-xi kybʼiʼn qeju kawbʼil tkux toj Xjan Uʼj ex qa kukx in che onin tiʼj ttnam Jehová.

O che etz qʼiʼn toj qlolj

¿Alkye tten okx ttnam Dios tjaqʼ tipumal Nintz tnam Babilonia tej otoqxi che kyim qeju apóstol? ¿Alkye tten ex toj alkye ambʼil tzaj tzyet tuʼn kyetz qeju tmajen Jehová toj qlolj?

E jeʼtz toj nya ax tok okslabʼil

¿Toj alkye ambʼil el tpan tibʼ ttnam Jehová te jumajx tiʼj okslabʼil nya ax tok?