Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

AJU XQʼUQIL (TU’N QXNAQ’TZAN) Mayo te 2017

Aju Xqʼuqil ateʼkux xnaqʼtzbʼil toj te 3 a 30 te julio te 2017.

Qo onin kyiʼj qeju in che ul klol kyibʼ tuʼn kytzalaj aj kyajbʼen te Jehová

¿Alkye mas tbʼanel tten tuʼn qpakbʼan kye qeju in che ul klol kyibʼ aʼyeju naʼmx tel kynikʼ tiʼj Dios?

¿Alkye tten jaku qo onin kyiʼj kykʼwaʼl erman te juntl tnam?

Qa mambʼaj teya ex in nanqʼina toj juntl tnam, ¿alkye tten jaku tzʼonina kyiʼj tkʼwaʼla tuʼn tok kykʼujlaʼn Jehová? ¿Ex alkye tten jaku che onin txqantl okslal kyiʼje?

Miʼn txi qqʼoʼn ambʼil tuʼn tchewix qkʼujlabʼil

Kyaj kykolin junjun erman toj tnejel syent abʼqʼi kykʼujlabʼil. ¿Ti jaku tzʼonin qiʼj tuʼn kukx tten qkʼujlabʼil tiʼj Jehová?

«¿Maspe kʼujlaʼn qine tuʼna ik tzaʼn kye jlu?»

Xi t-xnaqʼtzaʼn Jesús alkye mas nim toklen toj qanqʼibʼil Pedro. ¿Jakupe kubʼ qqʼoʼn toj xnaqʼtzbʼil toj qanqʼibʼil toj ambʼil jaʼlo?

In qo tzalaje kyukʼil nya nim tiʼchaq qeye

¿Tiʼ onin tiʼj jun mejebʼleʼn tuʼn miʼn tten nim tiʼchaq kye? ¿Tiʼ chʼixpubʼil bʼant kyuʼn? ¿Tiquʼn in che tzalaj tiʼjju jaw kyjyoʼn?

AJU IN NIKʼ TOJ KYANQʼIBʼIL

Nya tuʼnju mintiʼ in bʼant nbʼiʼne mlay txi nxnaqʼtzaʼne axix tok

Mintiʼ in bʼant tbʼin Walter Markin, noqtzun tuʼnj, in tzalaj tuʼnju in najbʼen te Jehová.