¿Ope jaw tuʼjina qe uʼj Aju Xqʼuqil kʼitzqeku che etz? Jaku tzʼel tnikʼa tiʼj qa ma che tzaqʼwet xjel lu tuʼna:

Aj ttzaj qʼoʼn tqanil kye erman at kyoklen tuʼn ttnam Jehová, ¿tiʼ kymod ansyan in che bʼet kyojele Ja te Chmabʼil, qeju ansyan ex qe txqantl erman kbʼel kyyekʼun?

Il tiʼj tuʼn t-xi kybʼiʼn naj. Jaku kubʼ kyxjelin jlu: «¿In chin oninpe kyiʼj erman tuʼn kukx kyajbʼen te Jehová? ¿Jun ratpe in xi nbʼiʼne qeju tqanil in tzaj tqʼoʼn ttnam Jehová?» (w16.11, t-xaq 11).

¿Toj alkye ambʼil tzaj tzyet tuʼn kyten axix tok okslal tjaqʼ tipumal Nintz tnam Babilonia?

Tej tikʼ chʼin ambʼil kykyimlen qe mankbʼil apóstol. Tzyettzun kyten nejenel kye nya ax tok okslabʼil. Ten nya ax tok okslabʼil kyuʼn nejenel kye iglesia ex kyuʼn aj kawil, ex kyajbʼil tuʼn ya miʼn kypakbʼan ax tok okslal, aʼyeju ik kyten ik tzeʼn trigo t-xol chʼiʼx kʼul. Noqtzun tuʼnj, toj 1914 tzyet tuʼn kyetz tjaqʼ tipumal Nintz tnam Babilonia (w16.11, t-xaq 23 a 25).

¿Tiquʼn nim toklen taqʼun Lefèvre dʼÉtaples?

Kyoj abʼqʼi 1520, kubʼ tqʼoʼn Lefèvre Tyol Dios toj yol francés tuʼntzun tjaw kyuʼjin xjal mintiʼ otoq tzʼetz nim kyxnaqʼtzbʼil. Jaw labʼin Martín Lutero, William Tyndale ex Juan Calvino tiʼj chikʼbʼabʼil tzaj tqʼoʼn kyiʼj taqikʼ Tyol Dios (wp16.6, t-xaq 10 a 12).

¿Tiʼ t-xilen tuʼn tok qqʼoʼn qwiʼ tiʼj tajbʼil qchibʼjal ex tuʼn tok qqʼoʼn qwiʼ tiʼj tajbʼil xewbʼaj xjan? (Rom. 8:6)

Aju xjal tok twiʼ tiʼj tajbʼil tchibʼjal oʼkx in ximen tiʼj tex tajbʼil ex oʼkx kyiʼj jlu in yolin. Atzunju xjal tok twiʼ tiʼj xewbʼaj xjan oʼkx in ximen kyiʼj tiʼchaq at toklen tukʼil Jehová ex taj tuʼn tten t-ximbʼetz ik tzeʼn te. In xi tqʼoʼn ambʼil te xewbʼaj xjan tuʼn tten tbʼanel t-ximbʼetz. Qa ma tzʼok qqʼoʼn qwiʼ tiʼj tajbʼil qchibʼjal, kamik in tzaj tuʼn jlu; qatzun tiʼj xewbʼaj xjan tok qwiʼ, chwinqlal ex tzalajbʼil tzul tqʼoʼn (w16.12, t-xaq 10 a 14).

¿Alkye junjun tten jaku tzʼonin qiʼj tuʼn miʼn ttzaj bʼajxix qkʼuʼj?

Tuʼn qximen tiʼj alkye mas il tiʼj, tuʼn qximen tiʼjju jaku bʼant quʼn, tuʼn tel qpaʼn ambʼil tuʼn qojlan junjun qʼij, tuʼn qtzalaj kyiʼj tbʼinchbʼen Jehová, tuʼn qtzalaj, tuʼn tbʼant junjun ejercicio quʼn ex tuʼn qxiʼ naj jtal (w16.12, t-xaq 18 ex 19).

¿Alkye tten xi qʼiʼn Enoc tuʼn Dios itzʼx ex mintiʼ ok tqʼoʼn twitz tiʼj kyimen? (Heb. 11:5)

Bʼalo chebʼe kyim Enoc, iktzun tten mintiʼ kubʼ tnaʼn taʼw kʼixkʼoj tej tkyim (wp17.1, t-xaq 12 ex 13).

¿Tiquʼn nim toklen tuʼn qok te mans?

Qa ma tzʼok qxqʼuqin qibʼ ktel tbʼanel qximbʼetz qiʼjx ex kʼelel qnikʼ tiʼj qa mlay bʼant tkyaqil quʼn. Bʼaʼn tuʼn ttzaj qnaʼn qa jaku tzaj nya bʼaʼn kyiʼj txqantl tuʼnju in bʼant quʼn, noqtzun tuʼnj, bʼaʼn tuʼn tten jun tbʼanel qximbʼetz (w17.01, t-xaq 16 a 19).

¿Alkye yekʼbʼil at tiʼj qa onin Jehová tiʼj kʼloj xjal qʼil twitz aqʼuntl toj tnejel syent abʼqʼi ik tzeʼn in bʼant tuʼn tiʼj Kʼloj Xjal Qʼil Twitz Aqʼuntl toj ambʼil jaʼlo?

Onin xewbʼaj xjan kyiʼj tuʼn tel kynikʼ tiʼj axix tok tiʼj Tyol Dios, e onin anjel tuʼn t-xi pakbʼet tbʼanel tqanil ex ok qeʼ kykʼuʼj tiʼj onbʼil tzaj tqʼoʼn Tyol Dios. Ax jlu in bʼaj toj ambʼil jaʼlo (w17.02, t-xaq 24 a 26).

¿Tiʼ jaku tzʼonin qiʼj tuʼn tok qqʼoʼn toklen chojbʼil?

At kyaje, aʼyetzun jlu: alkye tzaj qʼonte, tiquʼn bʼant tuʼn, tiʼ xi qʼoʼn te chojbʼil ex tiquʼn nim tajbʼen. Bʼaʼn tuʼn qximen kyiʼj jlu (wp17.2, t-xaq 4 a 6).

¿Jakupe kubʼ tchʼixpuʼn jun okslal aju otoq kubʼ t-ximen tuʼn tbʼant tuʼn?

Kʼokel tilil quʼn tuʼn tjapun twi qyol, noqtzun tuʼnj, at maj bʼaʼn tuʼn qximen juntl maj tiʼjju otoq kubʼ qximen. Tej tajtz tiʼj kyanmi xjal te tnam Nínive, kubʼ t-ximen Jehová tuʼn ya miʼn tkubʼ t-xiten tnam. Qa ma chʼexpaj jun tiʼ toj qanqʼibʼil ex qa in tzaj qʼoʼn jun akʼaj tqanil qe, bʼalo il tiʼj tuʼn tkubʼ qchʼixpuʼn qximbʼetz (w17.03, t-xaq 13 ex 14).

¿Tiquʼn nya bʼaʼn qa ma qo yolin nya bʼaʼn kyiʼj txqantl?

Jaku txi mas toj il jun nya bʼaʼn. Qa toj tumel moqa nya toj tumel aju in xi qqʼamaʼn, jaku tzaj mas nya bʼaʼn qa kukx ma qo yolin nya bʼaʼn tiʼj juntl (w17.04, t-xaq 19).