OK TILIL kyuʼn tnejel okslal toj tnejel syent abʼqʼi tuʼn kypakbʼan tiʼj «tqanil bʼaʼn [...] tiʼj tkawbʼil Dios» kye nim xjal (Mat. 24:14). Ateʼ junjun i eʼx toj junjuntl tnam. Jun techel, xiʼ apóstol Pablo toj jun lugar jatumel at tnam Turquía toj ambʼil jaʼlo, atztzu pakbʼan nim tej tbʼet ik tzeʼn qeju in cheʼx samaʼn pakbʼal toj juntl tnam. * Tej ma tzikʼ junlo kabʼ mil abʼqʼi, ok jun ambʼil nim toklen te pakbʼabʼil atz toj tnam Turquía toj 2014. ¿Alquʼn bʼant ex tiquʼn?

«¿TIʼ IN BʼAJ?»

At mas te 2,800 pakbʼal toj tnam Turquía, noqtzun tuʼnj, atlo jun 79 millón xjal toj tnam aju. A jlu in tzaj tyekʼin qa at jun pakbʼal tiʼj 28,000 xjal. Tuʼn jlu in nel qnikʼ tiʼj qa oʼkx o che pakbʼan erman kye junjun xjal. Aju bʼaj ximet tuʼn tbʼant toj ambʼil nim toklen te pakbʼabʼil, aju tuʼn t-xi pakbʼet Tyol Dios kye nim xjal toj chʼin ambʼil. Toj ambʼil nim toklen, i eʼx 550 erman te junxichaq tnam in che yolin toj yol turco tuʼntzun kypon toj tnam Turquía, ex tuʼn kypakbʼan junx kyukʼil erman ateʼ toj tnam aju. ¿Tiʼ tbʼanel tzaj tqʼoʼn ambʼil lu?

Bʼant tuʼn t-xi pakbʼet tbʼanel tqanil kye nim xjal. Jun kʼloj okslal at toj lugar Estambul tbʼi, kubʼ ttzʼibʼin jlu: «Tuʼnju ok kykeʼyin xjal qe testigos de Jehová te junxichaq tnam, tzaj kyqanin qa kʼokel jun nimaq chmabʼil nim toklen». Ex toj lugar Izmir tbʼi, tzaj ttzʼibʼin jun kʼloj okslal jlu: «Pon laqʼeʼ jun xjal tiʼj jun ansyan. In naqʼunan xjal toj jun lugar jatumel in che kubʼ ten taxi ex tzaj tqanin jlu: ‹¿Tiʼ in bʼaj? ¿Ma tzʼok tilil mas kypakbʼabʼile?›». Ax tok, nim xjal ok kyqʼoʼn kywitz tiʼj ambʼil nim toklen te pakbʼabʼil.

Steffen

Nim e tzalaj erman te junxichaq tnam tiʼj pakbʼabʼil. Tqʼama Steffen te Dinamarca jlu: «Tkyaqil qʼij in pakbʼane kye xjal naʼmxtoq tok kybʼiʼn tqanil tiʼj Jehová. Kubʼ nnaʼne qa ax tok xi nyekʼine alkye tbʼi Jehová kye xjal». Tqʼama juntl erman te tnam Francia aju Jean-David tbʼi: «Nim or o pakbʼane toj junx kay. ¡Tbʼanelxix jlu! Chʼixmi kykyaqil xjal mintiʼ ojtzqiʼn qe testigos de Jehová kyuʼn. Chʼixmi kytzi kykyaqil ja, tzyet qyoline kyukʼil xjal, xi qyekʼine jun video kye ex kyaj qqʼoʼne jun uʼj kye».

Jean-David (toj tmij).

Oʼkx kyoj kabʼe seman, kyaj kyqʼoʼn qeju 550 erman 60,000 uʼj. Tuʼn jlu in nel qnikʼ tiʼj qa tuʼn ambʼil nim  toklen te pakbʼabʼil bʼant tuʼn t-xi pakbʼet Tyol Dios kye nim xjal.

Mas ok tilil kyuʼn erman toj pakbʼabʼil. Nim onin ambʼil nim toklen te pakbʼabʼil kyiʼj erman te tnam Turquía. Nim kye kubʼ kyximen tuʼn kyajbʼen toj tkyaqil ambʼil te Jehová. Axpe ikx, chʼiy junlo 24% kybʼet qe precursor regular toj tnam Turquía tej otoq tzikʼ 12 xjaw tej t-xi tzyet ambʼil nim toklen te pakbʼabʼil.

Şirin

Tzaj kyqʼamaʼn erman te junxichaq tnam aju tbʼanel tzaj tiʼn tiʼj kypakbʼabʼil noq tuʼn ambʼil nim toklen, axpe ikx onin jlu kyiʼj tej kymeltzʼaj toj kytnam. Kubʼ ttzʼibʼin jun ermana Şirin tbʼi te tnam Alemania: «Mas nya kwest tuʼn kypakbʼan erman te tnam Turquía noq jaxku tumel. Kwest tuʼn tbʼant jlu wuʼne tuʼnju in chin tzaj xobʼe. Noqtzun tuʼnj, tuʼnju ambʼil nim toklen te pakbʼabʼil bʼant jlu wuʼne, tuʼn yekʼbʼil kubʼ kyqʼoʼn erman te tnam Turquía ex tuʼn naʼj Dios. Axpe ikx in pakbʼane kyoj metro ex kyaj nqʼoʼne qe tal uʼj. Ya mintiʼ in chin tzaj xobʼe ik tzeʼn tnejel».

Johannes

Tqʼama jun erman Johannes tbʼi, te tnam Alemania: «El nnikʼe tiʼj junjun xnaqʼtzbʼil jaku tzʼajbʼen wuʼne toj pakbʼabʼil. In nok tilil kyuʼn erman te tnam Turquía tuʼn kypakbʼan kye nim xjal ex in najbʼen tkyaqil ambʼil kyuʼn tuʼn kypakbʼan. Kubʼ nximane tuʼn tbʼant jlu wuʼne tej nmeltzʼaje toj tnam Alemania. Atzun jaʼlo in chin pakbʼane kye mas xjal».

Zeynep

Tqʼama jun ermana te Francia aju Zeynep tbʼi: «Nim onin ambʼil nim toklen te pakbʼabʼil wiʼje. Onin wiʼje tuʼn miʼn ntzaj xobʼe ex tuʼn tok qeʼ mas nkʼuʼje tiʼj Jehová».

Kubʼ kynaʼn erman mas mujbʼabʼil kyxol. Aju kʼujlabʼil ex mujbʼabʼil kubʼ kyyekʼin erman te junxichaq tnam, kyaj tqʼoʼn jun tbʼanel ximbʼetz. Tqʼama Jean-David jlu, aju ma qo yolin tiʼj: «Ok qqʼoʼne qwitze tiʼj tbʼanel kʼujlabʼil kubʼ kyyekʼin erman qiʼje. O ok kyqʼoʼne te kyamiw ex te toj kyja. Tzaj kyqʼoʼn ambʼil tuʼn qkyaj tene kyja. Ojtzqiʼntoq wuʼne qa qerman qibʼ twitz tkyaqil Txʼotxʼ, tuʼnju otoq jaw wuʼjine kyoj qe quʼj. Atzun jaʼlo, ma tzʼok nqʼoʼn nwitze tiʼj jlu. Mas in jaw tzalaje tuʼnju testigo de Jehová qine. In xi nqʼoʼne chjonte te Jehová tuʼn tbʼanel oklenj lu».

Claire (toj tmij).

 Tqʼama jun ermana Claire tbʼi te tnam Francia jlu: «Qkyaqile junx ja xjal qoʼye, maske te tnam Alemania, Dinamarca, Francia ex qa te Turquía qoʼye. Ok jlu ik tzeʼn otoq tzʼel tiʼn Jehová qeju tmojonil txʼotxʼ».

Stéphanie (toj tmij).

Ex tqʼamatl Stéphanie te Francia jlu: «Tzaj tyekʼin ambʼil nim toklen te pakbʼabʼil qeye qa nya tuʼn qkostumbr moqa tuʼn qyol at mujbʼabʼil qxol, sino tuʼnju kʼujlabʼil in kubʼ qnaʼn qkyaqilx tiʼj Jehová».

AJU TBʼANEL TZAJ TQʼOʼN YAJXITL

Ateʼ nim erman e ten toj ambʼil nim toklen te pakbʼabʼil kubʼ kyximen tuʼn kymeltzʼaj onil tiʼj aqʼuntl atx taj tuʼn tbʼant toj tnam Turquía. Ateʼ junjun ya o cheʼx, ex in xi qʼet nim chjonte tiʼj kyaqʼun.

Jun techel, toj jun lugar ateʼtoq 25 kybʼet pakbʼal. Kyoj nim abʼqʼi, oʼkx attoq jun ansyan. Noqtzun tuʼnj, tej tpon abʼqʼi 2015 e pon qaq erman te tnam Alemania ex te Países Bajos onil kyiʼj. Kubʼ kynaʼn pakbʼal nim tzalajbʼil te lugar aju.

AJ QAJBʼEN JATUMEL AT NIM AQʼUNTL

¿Tiʼ in kubʼ kynaʼn erman o che ajbʼen toj jun ambʼil toj tnam Turquía? Ik tzeʼn in bʼaj tkyaqil maj, at maj e ok weʼ twitz junjun nya bʼaʼn, noqtzun tuʼnj, ax ikx o tzaj kykʼamoʼn nim kʼiwlabʼil. Qbʼinx aju in tzaj kyqʼamaʼn junjun.

Federico

Jun erman te tnam España xiʼ anqʼil atz Turquía, Federico tbʼi erman ex mejebʼni, olo japun twiʼ 40 abʼqʼi. In tzaj tqʼamaʼn jlu: «Tuʼnju in chin anqʼine kyukʼil nya nim tiʼchaq, in nonin tuʼn tten ambʼil wiʼje tuʼn tok nqʼoʼn nwiʼye kyiʼj tiʼchaq mas nim kyoklen». ¿Tajpe tuʼn tbʼant jlu kyuʼn txqantl? Tqʼamaʼn jlu: «¡Waje! Aj t-xiʼya anqʼil toj juntl tnam tuʼn tonina kyiʼj xjal tuʼn tel kynikʼ tiʼj Jehová, in kyaj tqʼoʼna tchwinqlala toj tkwent. Ex mas in kubʼ tnaʼna alkye tten in nok xqʼuqina tuʼn».

Rudy

Rudy, jun erman te chʼixmi 60 abʼqʼi tzajni kyoj tnam Países Bajos in tzaj tqʼamaʼn jlu: «Nim in qo tzalaj aj qajbʼen jatumel at nim aqʼuntl ex aj qpakbʼan kye xjal naʼmxtoq tok kybʼiʼn tqanil tiʼj Tyol Dios. Aj tok qqʼoʼn  qwitz tiʼj tzalajbʼil in kubʼ kynaʼn aj t-xi kykʼamoʼn axix tok, nim in qo jaw tzalaj tuʼn jlu».

Sascha

Sascha, jun erman mejebʼni te tnam Alemania ex olo tzikʼ chʼin tibʼaj 40 abʼqʼi, tzaj tqʼamaʼn jlu: «Tkyaqil maj aj in chin exe pakbʼal, in che kanet xjal tzma tnejel maj in nok kybʼiʼn tbʼanel tqanil. Nim in chin jaw tzalaje tuʼnju in xi nqʼoʼne ambʼil kye tuʼn tel kynikʼ tiʼj Jehová».

Atsuko

Jun ermana Atsuko tbʼi mejebʼni te tnam Japón, ex olo japun twiʼ 35 abʼqʼi in tzaj tqʼamaʼn jlu: «Tnejel, wajtoqe tuʼn tul naj Armagedón. Tejtzun nxiʼye anqʼil toj tnam Turquía, in xi nqʼoʼne chjonte te Jehová tuʼnju kukx at tpasens. Mas waje tuʼn wok laqʼeʼye ttxlaj Jehová aj tok nqʼoʼne nwitze tiʼj alkye tten in che bʼant tiʼchaq tuʼn».

Jun ermana te tnam Rusia Alisa tbʼi ex ma tzikʼ chʼin tibʼaj 30 abʼqʼi tqʼama jlu: «Aj wajbʼene te Jehová ik tzeʼn jlu, in nonin wiʼje tuʼn tel nnikʼe tiʼj qa ax tok puro bʼaʼn Jehová» (Sal. 34:8). Ex tqʼamatl jlu: «Nya oʼkx in nok Jehová te Ntate, sino ax ik in nok te jun Wamiwe mas nqa taʼ ntxlaje, aju in nel mas nnikʼe tiʼj kyoj junxichaq ambʼil. In kubʼ nnaʼne nim tzalajbʼil ex in che ikʼ tbʼanel tiʼchaq toj wanqʼibʼile, ex in che tzaj nkʼamoʼne nim kʼiwlabʼil».

«KYKEʼYINXE AWAL»

Noq tuʼn ambʼil nim toklen te pakbʼabʼil bʼant toj tnam Turquía, o pon tbʼanel tqanil kyukʼil mas xjal. Noqtzun tuʼnj, atx mas lugar jatumel naʼmx t-xi pakbʼet Tyol Dios toj tnam Turquía. Aqeju erman o cheʼx anqʼil toj tnam Turquía, tkyaqil qʼij in che kanet xjal kyuʼn aʼyeju naʼmx tok kybʼiʼn tqanil tiʼj Jehová. ¿Taja tuʼn t-xiʼya ajbʼel toj juntl lugar ik tzeʼn jlu? Qa ikju, bʼaʼn tuʼn ttzaj tnaʼna aju in tzaj tqʼamaʼn Juan 4:35: «Kykeʼyinxe awal ma tzqij tuʼn tjaw». ¿Jakupe txiʼya ajbʼel toj juntl lugar jatumel ya ma bʼant tuʼn tjaw awal? Qa a jlu in kubʼ t-ximana, bʼaʼn tuʼn t-xi t-xnaqʼtzan tibʼa tuʼn tjapun twiʼ t-ximbʼetza. Ex bʼaʼn tuʼn tok qeʼ tkʼuʼja tiʼj qa ma tzʼel tpaʼna mas ambʼil tuʼn t-xi pakbʼet tbʼanel tqanil «tuj tkyaqil twitz txʼotxʼ», jaku tzaj tiʼn mas kʼiwlabʼil toj tanqʼibʼila twitzju in kubʼ t-ximana (Hech. 1:8).

^ taqik' 2 Qʼonka twitza tiʼj uʼj Veamos «la buena tierra», kyoj t-xaq 32 ex 33.