¿Bʼaʼnpe tuʼn tten jun pistola, jun rifle moqa juntl arma tukʼil jun okslal tuʼn tok t-xqʼuqin tibʼ kyiʼj nya bʼaʼn xjal?

Jaku jaw tjyoʼn jun okslal alkye tumel tuʼn tok t-xqʼuqin tibʼ kyiʼj txqantl xjal. Noqtzun tuʼnj, il tiʼj tuʼn t-ximen kyiʼj nabʼil in tzaj tqʼoʼn Tyol Dios. Che onil jlu tiʼj tuʼn tel tnikʼ tiʼj qa nya bʼaʼn tuʼn kyajbʼen pistola, rifle ex junjuntl kʼloj arma tuʼn, tuʼn tok t-xqʼuqin tibʼ kyiʼj xjal nya bʼaʼn. Qo xnaqʼtzan kyiʼj junjun nabʼil jaku che onin qiʼj tuʼn tjaw qjyoʼn tiʼ jaku bʼant quʼn.

Xjan kychwinqlal xjal toj twitz Jehová. El tnikʼ aj bʼitzil David tiʼj qa a Jehová in tzaj qʼonte «chwinqlal» (Sal. 36:9). Tuʼntzunju, qa ma kubʼ t-ximen jun okslal jun tumel tuʼn tok t-xqʼuqin tibʼ ex qe tiʼchaq at te, kʼokel tilil tuʼn tuʼn miʼn tkyim juntl xjal tuʼn ex tuʼn miʼn tel tiʼn tchkʼel xjal (Deut. 22:8; Sal. 51:14).

Ax tok, jaku kyim jun xjal tuʼn alkyexku tiʼ. Noqtzun tuʼnj, mas nya kwest jaku kyim tuʼn jun arma, maske mintiʼ otoq bʼaj ximet. * Ex qa ma tzaj t-xobʼil jun eleqʼ aj tok tqʼoʼn twitz tiʼj qa qʼin jun arma tuʼn juntl xjal, jakulo tzaj mas nya bʼaʼn ex jaku kyim juntl.

Toj qonikʼen tej naʼmxtoq tkyim Jesús, xi tqʼamaʼn kye t-xnaqʼtzbʼen tuʼn ttzaj kyiʼn jun espada, noqtzun tuʼnj nya tuʼn tajbʼen tuʼn tok kyxqʼuqin kyibʼ (Luc. 22:36, 38). Sino tuʼn t-xi t-xnaqʼtzaʼn jun tbʼanel xnaqʼtzbʼil kye: tuʼn miʼn kyok tzoqpaj kyiʼj xjal nix aj kyok tzoqpaj xjal kyiʼj tukʼil kyespada (Luc. 22:52). Tej tok tzoqpaj Pedro tukʼil jun espada tiʼj tmajen jun pal, xi tqʼamaʼn Jesús jlu te  Pedro: «Qʼoʼn kuʼxa t-spadiya tuj tjayil». Yajxitl, xi t-xnaqʼtzaʼn jun axix tok kye, jun nabʼil kukx in nonin kyiʼj okslal toj ambʼil jaʼlo: «Porque kykyaqil qeju qʼiʼn spad kyuʼn, ax tuʼn spad che najel» (Mat. 26:51, 52).

Ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Miqueas 4:3, in nok kyqʼoʼn tmajen Jehová «kyspad tuʼn kyok te kypunt ex qe kylans tuʼn kyok te jobʼl triw». Ojtzqiʼn kyuʼn txqantl xjal qa mintiʼ in che jyon axix tok okslal tiʼj qʼoj. In xi kybʼiʼn nabʼil kubʼ ttzʼibʼen apóstol Pablo: «Qa ma bʼinchanjtz mya bʼaʼn kyiʼje, miʼn tzʼaj kyqʼoʼne t-xel mya bʼaʼn» ex «tzʼok tililx kyuʼne tuʼn kytene bʼaʼn kyukʼil kykyaqil xjal» (Rom. 12:17, 18). Ok bʼinchaʼn nim nya bʼaʼn tiʼj Pablo, kyxol jlu ik tzeʼn «kyuʼn eleqʼ» (2 Cor. 11:26). Noqtzun tuʼnj, mintiʼ ikʼ kyibʼaj nabʼil in tzaj tqʼoʼn Tyol Dios noq tuʼn tok t-xqʼuqin tibʼ. Aju bʼant tuʼn, ok qeʼ tkʼuʼj tiʼj Jehová ex kyiʼj nabʼil in tzaj tqʼoʼn Tyol, aju nabʼil mas bʼaʼn «kywitz qe ubʼl in che ajbʼen tuj qʼoj» (Ecl. 9:18).

Toj kywitz okslal, mas nim toklen qchwinqlal kywitz qe tiʼchaq. Ojtzqiʼn quʼn qa «mya tok tchwinqlal jun xjal tiʼj nimku at te» (Luc. 12:15). Qa ma tzʼok tzoqpaj jun eleqʼ qiʼj ex qʼiʼn jun arma tuʼn, bʼaʼn tuʼn qyolin tukʼil toj chebʼe. Qa mintiʼ ma qo ok tbʼiʼn, bʼaʼn tuʼn t-xi qbʼiʼn nabʼil kyaj tqʼoʼn Jesús: «Miʼn tzʼaj kymojtzaʼne qʼoj tukʼil ju xjal mya bʼaʼn». A t-xilen jlu qa mas bʼaʼn tuʼn t-xi qqʼoʼn qeju tiʼchaq in tzaj tqanin qe (Mat. 5:39, 40; Luc. 6:29). * Ax tok, mas bʼaʼn qa ma ten qnabʼil tiʼj jlu. Bʼalo mlay che ok tzoqpaj eleqʼ qiʼj qa mintiʼ in kubʼ qyekʼin qe tiʼchaq at qe ex qa bʼaʼn kyuʼn xjal jatumel in qo anqʼin qa mintiʼ in qo jyon tiʼj nya bʼaʼn tuʼnju testigos de Jehová qoʼ (Prov. 18:10; 1 Juan 2:16).

In nok kyqʼoʼn okslal toklen kyximbʼetz txqantl (Rom.14:21). Qa ma tzʼel nikʼbʼaj tiʼj qa at jun arma tukʼil jun okslal tuʼn tok t-xqʼuqin tibʼ kyiʼj nya bʼaʼn xjal, jakulo che jaw labʼin junjun erman tiʼj jlu ex jakulo kubʼ kynaʼn nya bʼaʼn tuʼn. Aju qkʼujlabʼil kyiʼj txqantl kʼonil qiʼj tuʼn miʼn qximen tiʼjju qex qajbʼil, maske il tiʼj tuʼn tkyaj qkolin jun oklenj in tzaj qʼoʼn qe tuʼn ley (1 Cor. 10:32, 33; 13:4, 5).

In nok tilil kyuʼn okslal tuʼn tkubʼ kyqʼoʼn tbʼanel techel (2 Cor. 4:2; 1 Ped. 5:2, 3). Qo ximen tiʼj jlu: qa at jun arma tukʼil jun erman tuʼn tok t-xqʼuqin tibʼ kyiʼj nya bʼaʼn xjal ex qa kukx ma ten tukʼil maske otoq txi qʼoʼn nabʼil te tukʼil Tyol Dios, mlay tzʼok te jun tbʼanel techel. Tuʼntzunju, mlay txi qʼoʼn junjun oklenj te toj Ja te Chmabʼil. Axju kbʼajel tiʼj jun erman qa in najbʼen jun arma tuʼn jatumel in naqʼunan, qa ik in bʼaj, mas bʼaʼn tuʼn t-xi tjyoʼn erman juntl taqʼun. *

Teyele junjun okslal kximel tiʼj alkye tten kʼokel t-xqʼuqin tibʼ ex qe toj tja, qe tiʼchaq at te ex alkye aqʼuntl jaku tzaj tkʼamoʼn. Noqtzun tuʼnj, aj tpon ambʼil tuʼn t-ximen kyiʼj jlu, il tiʼj tuʼn t-ximen kyiʼj nabʼil in tzaj tqʼoʼn Tyol Dios, aʼyeju in tzaj kyyekʼin tnabʼil ex tkʼujlabʼil. Tuʼnju in xi kybʼiʼn okslal o che chʼiy toj kyokslabʼil qe nabʼil lu, in kubʼ kyximen tuʼn miʼn tten jun arma kyukʼil tuʼn tok kyxqʼuqin kyibʼ kyiʼj nya bʼaʼn xjal. Bʼaʼn kyuʼn qa che tzalajel tiʼj xqʼuqbʼil te jumajx qa ma tzʼok qe kykʼuʼj tiʼj Jehová ex qa ma txi kybʼiʼn qe nabʼil in tzaj tqʼoʼn Tyol (Sal. 97:10; Prov. 1:33; 2:6, 7).

Toj ambʼil te maʼxix kʼixbʼisabʼl, kʼokel qeʼ kykʼuʼj okslal tiʼj Jehová ex mlay che jyon tumel tuʼn tok kyxqʼuqin kyibʼ.

^ taqik' 3 Jakulo kubʼ t-ximen jun okslal tuʼn tten jun rifle, jun escopeta ex qa juntl wiq arma tukʼil tuʼn tajbʼen te bʼyol qe txkup te tchiʼ, ex qa tuʼn tok t-xqʼuqin tibʼ kyiʼj txkup te tjaqʼ kʼul. Qa mintiʼ in najbʼen arma tuʼn, mas bʼaʼn tuʼn t-xi tkʼuʼn ik tzeʼn jun arma mintiʼ tajbʼen. Qa mintiʼ qʼoʼn ambʼil tuʼn ley tuʼn tten jun arma tukʼil jun xjal jatumel najli, in xi kybʼin okslal kawbʼil lu (Rom. 13:1).

^ taqik' 2 Kkanetel mas tqanil tuʼna tiʼj alkye tten tuʼn tok t-xqʼuqin tibʼa tiʼj jun xjal in violarin, toj xnaqʼtzbʼil «Cómo evitar una violación» toj uʼj ¡Despertad! te 8 te marzo te 1993.

^ taqik' 4 Kkanetel mas tqanil tuʼna qa bʼaʼn tuʼn ttzaj tkʼamoʼna jun aqʼuntl jatumel in tzaj qanin teya tuʼn tajbʼen jun arma tuʼna, toj uʼj La Atalaya te 1 te noviembre te 2005, t-xaq 31, ex toj uʼj La Atalaya 1 te noviembre te 1983, t-xaq 25 ex 26.