Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

AJU XQʼUQIL (TU’N QXNAQ’TZAN) Febrero te 2017

Aju Xqʼuqil ateʼkux xnaqʼtzbʼil toj te 3 a 30 te abril te 2017.

Kjapunel twiʼ t-ximbʼetz Jehová attoq tnejel

¿Alkyetoq t-ximbʼetz Dios at tiʼj Txʼotxʼ ex kyiʼj xjal? ¿Tiʼ nya bʼaʼn tzaj? ¿Tiquʼn nim toklen chojbʼil bʼant tuʼn Jesús tuʼntzun tjapun twiʼ t-ximbʼetz Jehová?

Aju chojbʼil: jun tbʼanel oyaj

Nya okx che ul qʼoʼn nim kʼiwlabʼil tuʼn chojbʼil o tzaj tqʼoʼn Jehová, sino ax ikx in yolin kyiʼj junjun tiʼchaq nim toklen kyukʼil qeju at toj kyaʼj ex qeju ateʼ twitz Txʼotxʼ.

A Jehová qʼil twitz aqʼuntl toj ttnam

Kyoj ambʼil ojtxi, e ajbʼen xjal tuʼn Dios tuʼn kykubʼ nej twitz aqʼuntl toj ttnam. ¿Tiʼ yekʼbʼil at tiʼj qa attoq Dios kyukʼil?

¿Alkye qʼil twitz aqʼuntl toj ttnam Dios jaʼlo?

Kyaj ttziyen Jesús qa ktel kyukʼil t-xnaqʼtzbʼen tzmaxi aj kyjapun bʼaj mankbʼil tqʼijlalil. ¿Alkye tten in kubʼ nej Jesús twitz aqʼuntl toj ttnam Dios toj ambʼil jaʼlo?

AJU IN NIKʼ TOJ KYANQʼIBʼIL

O tzaj tyekʼun Jehová tkʼujlabʼil qiʼje toj nimku tten

Ok tqʼoʼn Douglas ex Mary Guest kywitz tiʼj tkʼujlabʼil Jehová tej kyok te precursor toj tnam Canadá ex tej kyxiʼ pakbʼal toj tnam Brasil ex Portugal.

Kyxjel qeju in che uʼjin

Kubʼ ttzʼibʼin apóstol Pablo qa mlay tzaj tqʼoʼn Jehová ambʼil tuʼn qikʼ toj joybʼil aju mlay tzikʼx quʼn. ¿Ape t-xilen qa tnejel in nok tqʼoʼn Jehová twitz tiʼj jniʼ jaku tzikʼx quʼn ex yajxitl in kubʼ t-ximen alkye joybʼil tzul qiʼj?