Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

AJU XQʼUQIL (TU’N QXNAQ’TZAN) Enero te 2017

Aju Xqʼuqil ateʼkux xnaqʼtzbʼil toj te 27 te febrero a 2 te abril te 2017.

Qeʼk tkʼuʼja tiʼj Jehová ex bʼinchama aju bʼaʼn

In tzalaj Jehová tuʼn tonin qiʼj tuʼn tbʼant quʼn aju mlay bʼant quʼn qjunalx. Ax ikx taj tuʼn tok tilil quʼn tuʼn kykyaj toj ttxolil qeju nya bʼaʼn in qo ok weʼ twitz. ¿Alkye tten in qo tzaj tonin taqikʼ Tyol Dios ma jaw jyoʼn te abʼqʼi 2017 tuʼn qjyoʼn onbʼil tukʼil Jehová aj qok weʼ twitz nya bʼaʼn?

Qqʼonk toklen tzoqpibʼil at qe tuʼn tjaw qjyoʼn aju kbʼantel quʼn

¿Tiʼ t-xilen tuʼn tok qqʼoʼn toklen tzoqpibʼil at qe tuʼn tjaw qjyoʼn aju kbʼantel quʼn? ¿Tiʼn in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios? ¿Alkye tten in kubʼ qyekʼun qa in xi qnimen aju kyajbʼil txqantl tuʼn tbʼant kyuʼn tiʼj toklen tzoqpibʼil at qe tuʼn tjaw qjyoʼn aju kbʼantel quʼn?

¿Tiquʼn nim toklen tuʼn qok te mans?

¿Tiʼ aju tuʼn qok te mans ex tiʼ toklen jlu at tukʼil aju tuʼn miʼn tjaw qnimsan qibʼ? ¿Tiquʼn nim toklen tuʼn tten qmod ik tzeʼn lu?

Jaku qo ok te mans aj qok toj joybʼil

¿Alkye tten kukx jaku kubʼ qmansin qibʼ aj tchʼexpaj junjun tiʼ toj qanqʼibʼil, aj kyyolin txqantl nya bʼaʼn qiʼj ex qa aj qjaw kynimsaʼn, ex aj ttzaj bʼaj qkʼuʼj tiʼj ambʼil tzul?

«Oqxenanxa [qe tiʼchaq lu] kye xjal in japunxix kyuʼn»

¿Alkye tten jaku chex kyxnaqʼtzan erman ma che tijen qeju kuʼxun tuʼntzun kyonin kyiʼj mastl aqʼuntl? ¿Alkye tten jaku kubʼ kyyekʼun qeju mas kuʼxun qa nim toklen kyaqʼun qeju nejenel kyxol erman kyoj nimku abʼqʼi o che ikʼ?

¿O tzʼok tbʼiʼna?

Toj ambʼil ojtxi, ¿Tzeʼn in jaw kʼantoq qʼaqʼ kyuʼn xjal toj ambʼil ojtxi tej in cheʼx toj jun kybʼe?